Räntor och valutor: Kronan starkare mot dollarn

Europeiska marknadsräntor visade små nettorörelser under torsdagens handel. En liten nedgång i den inledande handeln gröptes delvis ur efter starkare statistik än väntat, samtidigt som dollarn kom under förnyad press.

För svenska räntor var utvecklingen likartad. Räntor med kortare löptider sjönk något, men den svenska tioåriga benchmarkräntan stängde oförändrat på 2,88 procent. Den tyska tioåringen var samtidigt ned 2 punkter till 2,56 procent, från onsdagens svenska stängning.

Under förmiddagen presenterade SCB detaljhandelsstatistik och KI sina barometrar för företag och hushåll.

Detaljhandelns försäljning ökade med 5,5 procent i september, jämfört med ett år tidigare, vilket överträffade förväntningarna på 4,4 procent enligt SME Direkts enkät bland analytiker. Jämfört med i augusti steg den totala försäljningen med 0,8 procent.

HUI konstaterade att septemberutvecklingen var årets kraftigaste och att det är tydligt att hushållens höga optimism nu också sprider sig till detaljhandeln.

Andreas Jonsson, Nordea, skrev i en kommentar att den gynnsamma utvecklingen för detaljhandeln speglar en bättre arbetsmarknad och en hälsosam finansiell situation för hushållen.

Konjunkturinstitutets barometrar för företag och hushåll sjönk oväntat mycket i oktober, efter att tidigare månader ha varit överraskande starka.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 110,4 i oktober från reviderade 113,8 månaden före (114,3). Prognosen låg på 114,0, enligt SME Direkts prognos bland analytiker.

Samtidigt sjönk konsumenternas samlade förväntningar, CCI, till 23,4 i oktober, från 28,4 månaden före, väntat var en mindre nedgång till 27,6.

Enligt KI är dock huvudbilden att den senaste konjunkturprognosen i september står sig. Tillväxten i år ser ut att bli starkare än väntat och kan bli upp mot 5 procent.

Även om förtroendet hos både företag och hushåll sjönk mer än väntat ligger indikatorerna nära sina historiska toppnoteringar och dessutom steg förtroendet i inhemska sektorer vilket fick kvartalsindikatorn för industrin som helhet att ligga kvar på 25 i oktober, jämfört med i juli.

Olle Holmgren, SEB, drog slutsatsen att detta indikerar starka tillväxtutsikter på väg in i 2011. Han noterade också att förtroendeindikatorn för detaljhandeln tyder på att sektorn kommer att fortsätta växa i en hygglig takt framöver.

Roger Knudsen, barometeransvarig på Konjunkturinstitutet, sa vid en pressträff att av döma av Konjunkturinstitutets barometrar kommer byggsektorn att uppvisa den starkaste tillväxten under det kommande året.

Tjänstesektorn är samtidigt den sektor som enligt Roger Knudsen tydligast visar tecken på den avmattning som KI nu räknar med kommer att ske i svensk ekonomi. Datakonsulter och arkitekter är "snubblande nära överhettning" med stor brist på personal.

KI-barometern visade också att hushållens inflationsförväntningar fortsätter att stiga, till 2,4 procent i oktober, från 2,2 procent i september.

Swedbanks analytiker Karl Johan Bergström och Knut Hallberg, tyckte dock att KI-rapporten tydligt indikerar att momentum avtar i svensk ekonomi.

"Global tillväxt, arbetsmarknaden, byggsektorn och hushållen är alla områden där en avmattning från tidigare upphöjda nivåer av optimism rapporteras. En slutsats som vi drar är att högre svenska styrräntor nu börjar påverka beteendet inom räntekänsliga områden som bygg och konsumentförtroendet. Sammantaget är KI-rapporten stödjande för räntor och negativ för kronan", var deras kommentar.

Motsvarande förtroendeindex från euroområdet under förmiddagen kom in högre än väntat. Den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 104,1 i oktober, jämfört med oreviderade 103,2 månaden före. Väntat var en uppgång till 103,5, enligt Bloomberg News.

EU-kommissionen noterade att ESI konfidensindikatorn nu ligger över den långsiktiga genomsnittsnivån, och de flesta medlemsländerna noterade stigande sentiment i oktober.

Kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet steg till 0,98 i oktober, jämfört med reviderade 0,76 månaden före (0,77), vilket också var högre än väntade 0,79. Indikatorn nu står på den högsta nivån sedan september 2007 och den kraftiga uppgången i oktober var bred, men speglar särskilt optimistiska bedömningar om orderböckerna och exportorderböckerna.

Commerzbanks ekonomer konstaterade att de perifera euroländerna inte lyckas hålla samma takt som den tyska ekonomin, vilket innebär att ECB måste fortsätta att uppmärksamma situationen i krisländerna. Det är osannolikt att ECB höjer sina styrräntor under 2011, enligt ekonomerna.

En dyster nyhet var att Litauens BNP endast steg 0,6 procent under tredje kvartalet. Förväntningarna låg på +2,0 procent, enligt Bloomberg News enkät. Danske Bank skrev att det verkar som att dåliga väderförhållanden påverkade jordbrukssektorn negativt.

Amerikanska marknadsräntor sjönk svagt i torsdagens europeiska handel, efter att dagen före först delvis ha stigit i spåren av bättre statistik än väntat, för att sedan sjunka tillbaka ungefär lika mycket i torsdagens Asienhandel.

Statistik över antalet nyanmälda arbetslösa förra kom in starkare än väntat, och sjönk oväntat till 434.000 istället för väntade 455.000, enligt Bloomberg News enkät.

RDQ Economics vill se ett par veckor till med färre ansökningar för att känna sig säkra på att sysselsättningstillväxten förbättras. Om man fokuserar på trender så har antalet nya ansökningar i genomsnitt legat på 453.000 hittills i oktober, vilket bara är måttligt lägre än snittet på 465.000 under årets nio första månader, enligt RDQ Economics.

Vid svensk stängning var den tvååriga USA-räntan ned 2 punkter till 0,38 procent, medan tioårsräntan var ned lika mycket till 2,67 procent.

På valutamarknaden har dollarn åter försvagats mot andra valutor, efter att ha stärkts på onsdagen. Försvagningen hänfördes till de fortsatta spekulationerna om mer kvantitativa lättnader från Federal Reserve.

John Taylor, grundare av FX Concepts som är världens största hedgefond för valutahandel, räknar med att dollarn kommer att förbli svag mot euron genom november till dess att effekten av Feds obligationsköpsprogram minskar, sade han till Bloomberg Television. Hans prognos är att dollarn kommer att bottna kring 1,40-1,43 mot euron innan den avslutar året kring 1,30. Hans prognos är att euron kommer att försvagas till paritet mot dollarn under 2011.

Vid svensk stängning hade dollarn försvagats till 1,392 mot euron, från 1,3796 på onsdagen, och till 80,92 mot yenen (81,31).

Bank of Japan beslutade på torsdagen att behålla dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ bibehåller också kreditfaciliteten för företag på 30.000 miljarder yen och fonden för tillgångsköp på 5.000 miljarder yen.

BOJ förtydligade omfattningen av köp i olika tillgångsslag, där bland annat företagsobligationer och företagscertifikat ska köpas för sammanlagt 1.000 miljarder yen, och där lägre kreditbetyg accepteras än tidigare. Samtidigt tidigarelades nästa policymöte till den 4-5 november för att snabbt kunna fatta detaljerade beslut om hur tillgångsköpen ska starta.

Kronan blev under dagen drygt 5 öre starkare till 6,70 mot dollarn och var stabil kring 9,32 mot euron.

SEB justerar ned sin prognos för kronan mot euron något efter Riksbankens överraskande tidiga sänkning av reporäntebanan på tisdagen. Riksbanksbeskedet ändrar dock inte bankens prognos om en fortsatt starkare krona framöver.

"Riksbanken kommer att fortsätta att leverera räntehöjningar framöver även om det nu finns ett frågetecken när det gäller vår prognos om en höjning i februari till 1,50 procent (50% sannolikhet enligt räntebanan)", skrev SEB:s Carl Hammer i en analys på torsdagen.

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Trapets ABAnnons

Bekämpa finansiell brottslighet med InstantWatch

Trapets SaaS-plattform InstantWatch används idag av mer än 200 kunder världen över för att upptäcka och rapportera finansiell brottslighet såsom misstänkt penningtvätt, terroristfinansiering och olika former av marknadsmanipulation och insiderhandel.

– Efter att ha identifierat de stora utmaningar som bolag har idag med insamling av kundkännedom vid onboarding och inte minst vid fortlöpande uppföljning tog vi fram InstantWatch CDD (Customer Due Diligence). Med denna tjänst ges möjlighet att automatisera och effektivisera den fortlöpande hanteringen och uppföljningen av kundkännedomsinformation, säger Greta Jehrlander, Senior Marketing and Sales Manager på Trapets.

I InstantWatch används bland annat kundkännedomsuppgifter såsom KYC-svar, resultat från PEP-screening och information om Verklig Huvudman för att skapa kund- och kontogrupper vilka kan inkluderas i riskmodellen och även användas i transaktionsövervakningen i InstantWatch AML

– Vi ser vidare en fortsatt ökad efterfrågan av system och tjänster som kan bidra till att banker och finansbolag kan uppnå regelefterlevnad på ett automatiserat, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Genom en kundanpassad riskmodell och bevakningar som kan konfigureras utifrån varje enskild kunds verksamhet och behov är InstantWatch AML ett kraftfullt verktyg i arbetet att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller terroristfinansiering, fortsätter Greta.

Financial Crime Surveillance

Trapets har under flera års tid levererat outsourcad marknadsövervakning till ca 15 banker och finansbolag. Nu finns även möjligheten för banker och finansbolag att låta Trapets experter utföra det dagliga arbetet i InstantWatch AML såsom utredning, dokumentation och rapportering av misstänkta transaktioner.

Aktuellt

2020 var ytterligare ett händelserikt år för Trapets. Företaget blev för fjärde året i rad utnämnd till DI Gasell och man tog in en ny majoritetsägare i form av mjukvaruinvesteraren Monterro. 

– Tillsammans med Monterro får vi ännu bättre förutsättningar att satsa på produktutveckling, lansering av nya tjänster såväl som vår fortsatta tillväxtresa, avslutar Greta Jehrlander.

Fakta

Trapets är en marknadsledande leverantör av RegTech-tjänster för att motverka finansiell brottslighet. Bolaget är ISO 27001-certificerat och vänder sig till den globala finansindustrin där kunderna utgörs av bland annat banker, finansbolag, börser och finansinspektioner.

Företaget har cirka 30 anställda med cirka 200 kunder globalt.

Läs mer och boka en demo på trapets.com/sv 

 

Mer från Trapets AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Trapets AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?