Räntor och valutor: Dollarn försvagas

Europaräntorna sjunker i den inledande handeln på torsdagen. Tyska statsobligationer är ned 3-4 punkter jämfört med svensk stängning på onsdagen, medan svenska statspapper inleder 1-3 punkter lägre.

På den inhemska agendan står detaljhandeln i september från SCB/HUI, som väntas ha ökat med 4,4 procent jämfört mot motsvarande månad förra året. Dessutom kommer KI- barometer för näringslivet (kvartal) och hushållen. Konfidensindikatorn för näringslivet väntas ha sjunkit till 10 i oktober från 12 i september, medan CCI antas ha sjunkit till 27,6 i oktober från 28,4 månaden, enligt SME Direkts prognosenkäter.

Från euroområdet kommer konjunkturbarometer och indikator företagsklimatet för oktober. Dessutom håller stats-

och regeringscheferna i EU ett tvådagars toppmöte, där bland annat en uppstramad stabilitetspakt står på agendan.

Från USA kommer under eftermiddagen statistik över nyanmälda arbetslösa förra veckan, där antalet väntas ha stigit till 455.000 från 452.000 föregående vecka.

USA-räntorna steg efter svensk stängning på onsdagen, delvis i spåren av bättre data än väntat, för att därefter sjunka tillbaka ungefär lika mycket under torsdagens Asienhandel.

På onsdagen emitterades femåriga statsobligationer för 35 miljarder dollar. Obligationen såldes till en ränta på 1,330 procent, högre än förväntningarna på 1,319 i Bloomberg News prognosenkät. Bid/cover-nivån blev 2,82, jämfört med 2,96 vid den närmast föregående emissionen.

Omfattningen av Feds nya kvantitativa lättnader, QE2, står fortsatt i fokus. Bloomberg News rapporterar på torsdagen att Federal Reserve har frågat obligationshandlare och investerare om förväntningarna på den initiala omfattningen av ett nytt program av obligationsköp, och under vilken tid det skulle fullbordas. Frågorna gäller också hur ofta de väntar sig att Fed ska omvärdera sitt program, och en bedömning om den totala storleken.

Enligt en Reutersenkät genomförd bland primary dealers (de som handlar direkt med Fed) väntas Fed köpa statsobligationer för mellan 80 och 100 miljarder dollar per månad i det nya programmet. Prognosen för den totala omfattningen av programmet spänner mellan 250 och 2.000 miljarder dollar. I en liknande enkät genomförd den 8 oktober låg prognoserna på programmet på mellan 500 miljarder och 1.500 miljarder dollar.

Enkätdeltagarna tror samtidigt att inverkan av programmet kan komma att bli begränsad givet att marknaden redan har prisat in effekten av nya stimulansåtgärder.

"Nyckelfrågan är inte storleken i det första steget, utan hur långt Fed-ledamöterna i slutändan kommer att behöva gå för att uppnå sitt dubbla mandat om låg inflation och maximal uthållig sysselsättning", sade Jan Hatzius, chefekonom för USA vid Goldman Sachs, till Reuters.

William Dudley, Fed-chef i New York, sade på onsdagen att den ekonomiska återhämtningen i USA kommer att vara långsam och ojämn. Han upprepade också att Fed förmodligen behöver genomföra en andra runda av penningpolitiska lättnader för att bekämpa för låg inflation och för hög arbetslöshet.

Federal Reserve antas nu gå in i sin sedvanliga "silent period" en vecka före FOMC-mötet den 2-3 november.

Bank of Japan beslutade på torsdagen att behålla dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ bibehåller också kreditfaciliteten för företag på 30.000 miljarder yen och fonden för tillgångsköp på 5.000 miljarder yen.

BOJ förtydligade med omfattningen av köp i olika tillgångsslag, där bland annat företagsobligationer och företagscertifikat ska köpas för sammanlagt 1.000 miljarder yen, och där lägre kreditbetyg accepteras än tidigare. Samtidigt tidigarelades nästa policymöte till den 4-5 november för att snabbt kunna fatta detaljerade beslut om hur tillgångsköpen ska starta.

Japanska räntor sjönk efter BOJ-beskeden, och statsobligationerna var därmed 1-5 punkter ned, med tioåringen 4 punkter lägre på 0,92 procent.

"BOJ håller sitt nästa möte tidigare och kommer att vara redo att vidta åtgärder efter att marknaden reagerar på Feds agerande. Investerare kommer att ha en aptit på obligationer, särskilt med kortare löptider", sade Takeshi Minami, chefekonom på Norinchukin Research Institute, till Bloomberg News.

I sin halvårsvisa rapport om de ekonomiska utsikterna drar BOJ ned sina BNP-prognoser för i år och nästa år, till 2,1 respektive 1,8 procent (från 2,6 respektive 1,9 i juli). Kärn-KPI-prognosen behålls däremot på -0,4 procent för innevarande budgetår och på +0,1 procent för nästa budgetår. För budgetåret 2012 spås en uppgång med 0,6 procent.

På valutamarknaden har dollarn tappat något till 1:384 mot euron och 81:50 mot yenen. Kronan har sedan onsdagen stärkts 3 öre mot dollarn och 1 öre till 9:31 mot euron.

Table


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?