Räntor och valutor: Kronan stärks

Dollarn har stabiliserats något i måndagens förmiddagshandel sedan G20-mötet resulterat i en förnyad försvagning av dollarn under natten. Samtidigt har europeiska marknadsräntor har vänt nedåt, främst i kortare löptider, efter en svag inledande uppgång.

Ränteutvecklingen sågs som en anpassning till lägre USA-räntor inför USA-statistik i eftermiddag som väntas späda på spekulationerna om att Federal Reserve ska återuppta sina obligationsköp.

Räntan på den svenska tioåriga benchmarkobligationen var strax före lunch dock upp 2 punkter till 2,78 procent, medan den tyska tioårsräntan var oförändrad på 2,46 procent, från fredagens svenska stängning.

Statistik över orderingången i euroområdet i augusti visade sig vara betydligt starkare än väntat, +5,3 procent från månaden före och +24,4 procent jämfört med ett år tidigare. Förväntningarna låg på uppgångar med 2,2 respektive 19,3 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Gertrude Tumpel-Gugerell, ledamot i ECB:s direktion, sa i ett anförande att den senaste statistik visade att euroområdets ekonomi har ett positivt momentum och är inne på ett "bra återhämtningsspår". Inkomsterna hålls dock tillbaka av svaga arbetsmarknader och tillväxten i privatkonsumtionen väntas därför bli måttlig, enligt henne.

Här hemma visade Arbetsförmedlingens veckostatistik att antalet öppet arbetslösa minskade till 218.051 personer förra veckan samtidigt som antalet personer som fått arbete liksom antalet nyanmälda platser sjönk.

Den rödgröna oppositionsbudgeten presenterades på förmiddagen och den baseras på de vallöften partierna gemensamt gav inför riksdagsvalet. Bland förslagen finns stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning, sänkta socialavgifter och förenklade regler för småföretag, en förbättrad arbetslöshetsförsäkring och mer resurser till välfärden i kommuner och landsting. Dessutom föreslås en ny riskkapitalfond och en reformambition för sänkt restaurangmoms.

Senare i veckan vänds blickarna för svensk del främst mot Riksbankens räntebesked på tisdagen. En enig analytikerkår räknar med att reporäntan höjs 25 punkter till 1,00 procent.

I måndagens Dagens Industri rekommenderar en enig skuggdirektion också att reporäntan bör höjas med 25 punkter. Skuggdirektionen vill även se ytterligare en höjning i december, men på lite längre sikt rekommenderar de en mjukare linje än vad Riksbanken själva flaggat för i sin räntebana. Enligt SME Direkts enkät räknar dock de flesta bedömare med att Riksbanken lämnar reporäntebanan i stort sett oförändrad nu i oktober.

Veckan bjuder för svensk del även på detaljhandel i september, väntat en uppgång med 4,4 procent i årstakt. Dessutom släpper Konjunkturinstitutet sina barometrar för oktober. Enligt SME Direkts enkät kommer konsumentförtroendet att sjunka till 27,6 från 28,4 i september, vilket var tioårshögsta. Industrins konfidensindikator väntas sjunka till 10 från 12, som var den högsta nivån som någonsin uppmätts. Den sammanfattande barometerindikatorn väntas sjunka till 114,0 från 114,3.

I veckan släpper SCB dessutom statistik över PPI och handelsbalans.

Amerikanska räntor pekar nedåt och fokus är redan inställt på nästa veckas räntebesked från Federal Reserve. Ett flertal Fed-ledamöter ska hålla tal under veckan och dessa kan måhända ge vägledning om räntebeslutet.

Jan Hatzius, Goldman Sachs chefekonom för USA, skrev i ett marknadsbrev under helgen att han räknar med FOMC annonserar nya lättnader vid räntemötet den 2-3 november. Goldman Sachs räknar med kvantitativa lättnader om totalt 2.000 miljarder dollar från Fed.

Den tvååriga USA-räntan är stabil på 0,35 procent, medan tioårsräntan är ned 2 punkter till 2,53 procent, från fredagens svenska stängning.

I dag, måndag, publiceras försäljningen av befintliga bostäder i USA i september, väntat +4,1 procent från i augusti, enligt Bloomberg News prognosenkät. Dessutom talar Fed-chefen Ben Bernanke vid en bostadskonferens.

Andra siffror att hålla koll på senare i veckan är hushållens konfidensindikator och försäljningen av nya hem i USA, preliminär september-KPI och konjunkturbarometrar från euroområdet samt det första estimatet för USA:s och Storbritanniens BNP under det tredje kvartalet.

På valutamarknaden har dollarn stabiliserats något, efter att under natten ha försvagas mot både euro och yen, där ännu ett nytt 15-årslägsta noterats.

Japansk handelsstatistik visade att exporten var överraskande stark i september.

G20-länderna enades vid helgens möte i Gyeonhju i Sydkorea om att avstå från konkurrensdevalveringar, vilket dämpar spekulationerna om att andra länder ska köpa dollar för att försvaga sina valutor. När G20-mötet är avklarat vänder dessutom aktörerna på valutamarknaden återigen blickarna mot Federal Reserve och de nya kvantitativa lättnader som väntas från dem amerikanska centralbanken, något som också pressar dollarn.

"Avancerade ekonomier, inklusive de med reservvalutor, kommer att vara vaksamma mot överdriven volatilitet och oordnade rörelser i växelkurserna. Dessa åtgärder kommer att mildra risken för överdrivna kapitalinflöden som vissa tillväxtländer möter", står det i dokumentet.

G20 utlovade också att de ska fortsätta att motstå alla former av protektionistiska åtgärder och "bedriva en politik som främjar en reduktion av överdrivan obalanser och att hålla obalanser i bytesbalanserna på en uthållig nivå". Några siffersatta mål för bytesbalansen, som USA hade föreslagit, blev det däremot inte.

Analytiker tycker överlag att skrivelsen om valutor var rätt urvattnad och att den inte tyder på några framsteg i den infekterade valutafrågan.

En del analytiker påpekade att Japan och andra länder i Asien knappast kommer att genomföra några nya interventioner före det stora G20-mötet den 11-12 november, något som bör få asiatiska valutor att fortsätta stärkas mot dollarn.

Tysklands ekonomiminister Rainer Brüderle sade att Fed-chefen Ben Bernanke fått kritik vid G20-mötet för att hans steg mot en mer expansiv penningpolitik fått dollarn att försvagas.

Australiendollarn har stärkts mot dollarn och närmar sig paritet, driven av såväl G20 som en oväntat kraftig uppgång i producentpriserna i Australien.

Kronan har blivit 9 öre starkare mot dollarn och 4 öre starkare mot euron sedan i fredags eftermiddag.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?