1515

Räntor & valutor: Svagare krona inleder veckan

USA-räntorna visade en blandad utveckling efter svensk stängning på fredagen. Räntor med kortare löptid steg medan långa änden sjönk i spåren av en liten nedgång på börsen. Statistik pekade i olika riktning, där orderdata och försäljningen av nya hem överraskade negativt medan Michiganindex kom in starkare än väntat.

Räntorna sjönk därefter, både i korta och långa änden, i den asiatiska handeln på måndagen. På morgonen handlas den tvååriga statsobligationen på 0,96 procent, 1 punkt ned från fredagens svenska stängning, medan den tioåriga räntan var ned 8 punkter till 3,30 procent.

Handlare hänvisar till
förväntningar i denna vecka om statistik som visar ett fortsatt lågt inflationstryck och dämpad arbetsmarknad, samtidigt som Fed-ledamöter i tal väntas framhålla att räntan kommer förbli låg. Asienbörserna föll också överlag i måndagens handel.

G20-ledarna konstaterade i
slutdokumentet från Pittsburgh-mötet i fredags att processen av återhämtning inte är fullbordad, och åtar sig därför att upprätthålla den starka policyresponsen tills en uthållig återhämtning är säkrad.

"Vi kommer att
undvika ett för tidigt tillbakadragande av stimulanser. Samtidigt kommer vi att förbereda våra exitstrategier och, när tiden är den rätta, dra tillbaka vårt extraordinära policystöd på ett gemensamt och koordinerat sätt, och behålla vårt åtagande om finanspolitiskt ansvar", skrev G20 i slutdokumentet.

G20 uppmanar finansministrarna,
i samarbete med IMF och FSB, att vid novembermötet fortsätta att utveckla koordinerade exitstrategier som samtidigt erkänner att omfattningen, timingen och ordningen i denna process kommer att variera mellan länder och regioner och mellan olika sorters policyåtgärder.

G20 framhöll vikten
av att lansera ett nytt ramverk för en "Stark, uthållig och balanserad tillväxt".

"Många länder har
redan vidtagit viktiga steg för att stärka den inhemska efterfrågan, stödja global aktivitet och minska obalanserna. I en del länder bör den uppgång i privat sparande som nu är på väg, på sikt, stärkas av en uppgång i offentlig sparande", skrev G20.

G20 åtar sig
också att agera tillsammans för att höja kapitalkraven hos bankerna och ändra ersättningssystemen, som lett till alltför stort risktagande. Internationella regler ska ha utarbetats till 2010 och sedan fasas in till slutet av 2012.

Toppmötet konstaterade också
att G20 ska vara det främsta forumet för det internationella ekonomiska samarbetet framöver, och att tillväxtländer får ett ökat inflytande i IMF. Nästa G20-möte blir i Kanada i juni 2010.

4Cast skriver i
en kommentar till G20-mötet att två delar i slutdokumentet har mest bäring på marknaderna på kort sikt. Dels gäller det formuleringen om att exitstrategierna kan variera mellan länder och regioner.

"Detta ger intrycket
av att de G20-länder som ses som de första att börja gå ur den nuvarande penningpolitiska hållningen, som Sydkorea och Australien, inte kommer att hindras att göra det från sitt G20-åtgande", skriver 4Cast.

Dels rör det
åtagandet om ett ramverk för stabil och uthållig tillväxt. Slutpunkten för en överenskommelse om en ny finansiell struktur är 2012, vilket indikerar hur långt ifrån varandra som USA och Europa är när det gäller frågor som kapitalkrav.

Samtidigt går det
lätt att läsa in att det mest omedelbara oroscentrumet i ramverket kommer att involvera USA och Kina. USA, men även länder i euroområdet, kommer att vilja få denna process av grupptryck och IMF-övervakning att hävda att Kinas valutaregim, och i den mån det leder till att andra asiatiska länder praktiserar varierande former av dollarpeg, inte är förenligt med ett åtagande om balanserad tillväxt. Kina kommer å sin sida att strida emot att policyn hos länder med större valutareserver kommer under ömsesidig granskning.

"Kort sagt kommer
Kina att behålla åsikten att USA:s penningpolitik eroderar värdet på valutatillgångarna och inte kan tillåtas att gör det", skriver 4Cast.

Asiatiska valutaregimer och
deras oförenlighet med att främja inhemsk efterfrågan, och USA:s penningpolitiska hållning och oförenlighet med att stödja högre privata sparande, kommer sannolikt att vara återkommande större teman när väl det nya "ramverket" börjar komma igång.

"Under tiden kan
vi komma att se att uppvärmningsvarven inför det långa och slitsamma loppet mot balanserad tillväxt kan ske via dollar/yen", skriver 4Cast.

Initiativet om en
balanserad tillväxt kan ses som ett försök att få Kina att minska sitt beroende av exporten och lita mer till inhemsk efterfrågan, att USA ska minska utgifterna och Europa öka investeringarna för att sammantaget jämna ut de skeva flödena av handel i investeringar som bidragit till kreditbubblan och sedan finanskrisen.

En del bedömare
tvivlar dock på effekterna av dessa åtaganden. IMF ska bli en sorts oberoende domare för hur denna process går, men det saknas enlig bedömare effektiva sanktionsverktyg för detta "grupptryck".

"Saken är fortsatt
inte avgjord vad gäller implementeringen av detta ramverk. Det kokar ned till huruvida suveräna stater är villiga att abdikera sin nationella policy för världens kollektiva intressen", sade Stephen Roach, chef för Morgan Stanley i Asien, enligt Bloomberg News.

Ett möte mellan
finansministrar och centralbankschefer inom G20 i november får i uppgift att ta vid och fortsätta arbetet med mer specifika reformkrav.

Ett annat test
för G20:s trovärdighet blir om myndigheterna kan driva igenom de nya regleringarna samtidigt som en återhämtning i tillväxten och på aktiemarknaderna kan öka bankernas lobbyingförmåga. Om de kan det så kan vinsterna och aktiekurserna hos bankerna komma att falla utifrån möjligheterna att investera och handla.

"Regleringar innebär nästan
säkert att storleken på bankindustrin minskar och avkastningsnivåerna sjunker", sade Charles Goodhart, professor vid London School of Economics och tidigare BOE-ledamot.

Leon Brittan, vice
chef för UBS Investment Bank, sade att regleringarna är på riktigt, men att det kommer att vara "mycket argumentation" om detaljerna i hur de genomförs.

De nya kapitalkraven
ska kommas överens om till år 2010 och sedan implementeras under två år.

"Det är en
evighet i dagens finansmarknader", sade Simon Johnson, professor vid MIT, till Wall Street Journal.

När det gäller
ersättningar lyssnade inte G20 på det franska förslaget att införa specifika tak på ersättningar. Tekniskt hänvisas till Financial Stability Boards, FSB:s, rekommendationer om ersättningar.

Japanska räntor har
sjunkit 1-2 punkter överlag på måndagen, med den tioåriga benchmarkräntan ned 2 punkter till 1,30 procent.

På valutamarknaden har
yenen stärkts efter fortsatta signaler om att regeringen inte kommer att intervenera på valutamarknaden och på vinsthemtagningar hos exportörer. Mot dollarn har yenen stärkts till 89:40 från 90:20 vid svensk stängning på fredagen, efter att under natten ha varit nere på 88:24. Mot euron har yenen stärkts till 130:40.

"Regeringens hållning om en stark yen är oförsiktig, då den inte gynnar landets exportinriktade ekonomiska struktur. Japanska företag fortsätter att ta hem vinster", sade Tsutomu Soma, valutastrateg på Okasan Securities, till Bloomberg News.

Japans finansminister Hirohisa Fujii sade på måndagen att valutarörelserna den senaste tiden har varit lite ensidiga, och att stabila rörelser på valutamarknaden är önskvärt.

Eisuke Sakakibara, känd som "Mr Yen" på grund av det inflytande han hade på valutamarknaden i sin roll som vice finansminister under perioden 1997-1999, sade att Hirohisa Fujiis kommentarer tagits som en stark signal om att den nya regeringen inte kommer att intervenera även om yenen faller under den psykologiskt viktiga 90-nivån mot dollarn.

"Fujii anser inte att den nuvarande nivån är abnorm. Även om dollarn faller under 90 så skulle han troligen inte se den som abnorm. Men skulle den amerikanska valutan sjunka under 80 yen så skulle han troligen ta det som något abnormt", sade Eisuke Sakakibara enligt Wall Street Journal.

Dollarn har stärkts till 1,459 mot euron. Kronan har tappat 9 öre till 7,01 mot dollarn och 5 öre till 10,22 mot euron, jämfört med noteringarna vid svensk stängning på fredagen.


Innehåll från RTSAnnons

Nöjdare medarbetare med en funktionell digital arbetsplats

Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.
Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.

Pandemin har varit en katalysator för utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. När många arbetsplatser inte längre är knutna till en fysisk plats behöver företag säkerställa att system och teknik fungerar minst lika bra som när alla är på samma plats. Bolaget RTS har nolltolerans mot IT-strul och hjälper företag att göra den digitala omställningen funktionell och smidig.

RTS är en verksamhetsnära specialist inom IT som bl a säljer enheter, sköter logistik och återtag inom IT. Målet är att förse arbetsplatser med de plattformar som behövs för att teknik och system ska fungera säkert och smärtfritt. Bolaget är Nordens högst certifierade partner till VMware, som bl a har utvecklat en virtualiseringsplattform för applikationer och desktop.

VMware har flera lösningar som säkerställer en väl fungerande digital arbetsplats. Det centrala oavsett lösning är att de sätter användarens unika behov i fokus genom den mest säkra och enkla åtkomsten till användarnas arbetsverktyg på den enhet som passar användaren bäst vid varje givet tillfälle, samtidigt som silverfats-upplevelsen inte längre behöver innebära en utmattad IT-avdelning.

– Det bästa är att användarna själva inte behöver hantera systemen och från ett IT-perspektiv underlättar dessa program när folk vill använda olika typer av enheter, säger Fredrik Hallgårde, Team Leader för Digital Workspace på RTS.

Underlätta för användare

För att en digital arbetsplats ska fungera smärtfritt behöver man kunna hantera alla typer av enheter över internet via en molntjänst. Identitets- och kontohantering måste kunna fungera för att man ska kunna ha ett gemensamt konto som kan säkras och appliceras på alla tjänster.

– Oavsett om du är lagerarbetare, kör lastbil och använder digitala hjälpmedel i ditt arbete, jobbar hemifrån eller på kontor ska allt vara möjligt att hanteras på en och samma plattform. En användare ska inte behöva ringa servicedesk eller åka in till kontoret för att exempelvis ändra ett lösenord eller få ny mjukvara, säger Fredrik Hallgårde.

En konkurrensfördel

RTS tror att hur väl den digitala arbetsplatsen fungerar kan ha stor påverkan på anställdas inställning till sitt arbete. En smidig digital arbetsplats kan vara avgörande för om en anställd vill arbeta kvar eller till och med användas som konkurrensfördel vid ny rekrytering.

– Tänk dig att det istället gäller kontorsmiljön. Vill du sitta med fin utsikt eller i ett skrymsle? Det är viktigt att det är härligt att jobba, om inte så kommer de anställda så småningom söka sig bort från arbetsplatsen, säger Oskar Schager, Sales Specialist på RTS.

Om RTS

RTS är en helhetsleverantör inom IT-produkter, lösningar och tjänster med högt kompetenta specialister inom framförallt klienter, datacenter, virtualisering och infrastruktur. RTS är den mest certifierade partnern till VMware i Norden och den enda med 4 st Master Service Competencies inom VMware-lösningar.

Läs mer om RTS här 

 

Mer från RTS

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RTS och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?