1515

DEBATT: Så ska vi hålla finansmatadorerna i schack

I EU-kommissionens tredje reformpaket för de finansiella marknaderna fördubblas kapitalkraven för banker och värdepappersföretag. Om medlemsländerna enas snabbt om förslaget kan EU gå starkt in i förhandlingarna om det globala finanssystemet, skriver Margot Wallström, EU-kommissionen på DI Debatt.

Finanskrisen har lett till att regleringen av finansmarknaderna ses över på europeisk nivå. Två reformpaket har lagts fram och det tredje presenteras inom kort.

Åtgärderna ska bidra
till ökad stabilitet i Europas finansiella system och underlätta G20-förhandlingarna om global finanstillsyn.

Det som började
som en lokal bolånekris i USA har vuxit till en global ekonomisk kris som bara kan jämföras med 1930-talets. Vår beredskap var inte god och konsekvenserna är allvarliga.

Att enbart övervaka
räcker inte. Riskhanteringen har visat sig otillräcklig.

Att lita på
marknaderna och lämna dem delvis oreglerade har visat sig direkt kontraproduktivt. Vi måste reparera vårt finansiella system och ha i åtanke att vad vi gör i dag utgör grunden för vår ekonomis stabilitet för lång tid framöver.

Ända sedan krisen
slog till har EU spelat en viktig roll som samordnare, både i och utanför Europa. EU vidtog omedelbart omfattande åtgärder för att återställa stabiliteten och förtroendet för finansmarknaden och för att få fart på kreditflödet igen.

Åtgärderna måste dock
kompletteras med reformer för att hindra att krisen upprepas och för att återupprätta förtroendet för banksektorn.

Vilka principer gäller
för EU-kommissionens insatser?

För det första
måste alla finansiella produkter, verksamheter och aktörer regleras och övervakas ordentligt. Inga kryphål eller undantag bör tillåtas. De finansmatadorer som har jonglerat med miljarder euro får inte skriva sina egna spelregler.

För det andra
bör etiskt uppträdande belönas och oansvarigt handlande bestraffas. Drivkraften bakom affärer och utformning av bonussystem bör inte vara kortsiktiga vinster med hög risk utan ekonomisk tillväxt på lång sikt.

För det tredje
måste Europa ha en tillförlitlig marknad som inte ägnar sig åt kasinokapitalism. Den måste fokusera på kärnverksamheten: lån och pensioner.

De åtgärder som
EU vidtog direkt syftade till att öka skyddet för spararna, göra kreditvärderingarna tillförlitligare, ge vägledning om hur osäkra fordringar skulle hanteras och förbättra finansföretagens riskhantering.

Förutom den direkta
krishanteringen krävs också ett förebyggande arbete för att ta itu med det finansiella systemets grundläggande problem. Vi har därför lagt fram två åtgärdspaket, det tredje presenteras inom kort.

Det första paketet
går ut på att skärpa reglerna för investeringsfonder – särskilt hedgefonder – och hejda ersättningssystem hos bankerna som uppmuntrar till dumdristighet. Förslaget utgör en enhetlig grund för övervakning av de risker som de här fonderna medför för sina investerare och för stabiliteten på finansmarknaderna. Tillståndsgivning, tillsyn, ökad insyn och stärkt investerarskydd är viktiga krav för att fondförvaltarna ska få saluföra sina fonder på den inre marknaden.

Det andra paketet
innehåller en översyn av tillsynen av finansinstitutionerna i EU – särskilt av dem som verkar i flera EU-länder. Den nuvarande uppdelningen av finanstillsyn efter nationella gränser är en allvarlig brist.

Tillsynen kräver genomgripande
reformer och kommissionen har lagt
fram ett paket för finanstillsyn i EU.

Det omfattar en europeisk struktur för tillsyn över finansföretag med verksamhet i flera EU-länder och ett europeiskt organ som ska övervaka stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. Reformen kan förhoppningsvis träda i kraft under 2010.

Det tredje paketet
kompletterar de två första. Kapitalkraven på banker och värdepappersföretag skärps igen, så att kapitalkraven fördubblas. Dess utom kommer ersättningsfrågor att tas upp i tillsynsprocessen, inbegripet sanktioner.

En annan del
i det tredje paketet är hanteringen av de risker som derivat medför för det finansiella systemet.

Kommissionens tre förslag
utgör ett program för att se till att Europas finansmarknader kan reagera kraftfullt på hot mot hela systemets stabilitet.

De ska också
göra det möjligt för EU att med tillförsikt gå in i G20-förhandlingarna om att reformera den globala finanstillsynen.

Bollen ligger nu
hos medlemsländerna. Jag litar på att de ska uppnå politisk enighet så snart som möjligt så att vi står redo att inleda de internationella förhandlingarna.

Margot Wallström
vice ordförande, EU-kommissionen


Innehåll från Phoenix ContactAnnons

Ett helelektriskt samhälle är vägen till en hållbar morgondag

Med ett kraftfullt fokus på hållbar omställning och automatiseringslösningar går energibranschen snabbt framåt, men på många håll saknas fortfarande verktyg för att balansera ekonomisk tillväxt med långsiktiga klimatstrategier. Globala automationsföretaget Phoenix Contact arbetar därför mot att möjliggöra en väl avvägd omställning, med syfte att öka svensk konkurrenskraft i västvärldens industriproduktion. 

– Genom att ta tillvara på tekniken som möjliggörare för effektivare och klimatsmartare verksamheter hjälper vi våra kunder att ta sig an den utmaning som en hållbar, digital framtid innebär, säger Stefan Nordenfors, vd för Phoenix Contact.

Under de senaste åren har företaget lagt väsentliga resurser på att utveckla och förädla avancerade automatiseringslösningar, vilka idag finns etablerade inom allt från basindustri och fastighetsbestånd, till infrastrukturanläggningar, intelligenta trafiksystem och elnät. Målet? Att skapa förutsättningar för visionen om ett helelektrisk samhälle. 

– Samhället har gjort enorma framsteg inom många segment, men när det gäller vårt beroende av fossila energikällor står vi fortfarande och stampar. Det är ett enormt klimatproblem, betonar Stefan Nordenfors.

Lever som de lär

Han får medhåll av Susanne Dahl, Business area manager IMA och Brand manager på Phoenix Contact. Susanne understryker att det är absolut nödvändigt för västvärlden att ställa om till smartare el för att uppnå FN:s klimatmål och klara morgondagen. 

– Med dagens teknik är detta fullt möjligt; vi lever i en värld där kostnadseffektiv, förnybar elektricitet finns tillgänglig i nästintill obegränsad omfattning; med automatiseringslösningar erbjuder den därtill nästan obegränsad potential. Ett helelektriskt samhälle är alltså redan en möjlig verklighet och vi kan stötta våra samarbetspartners på resan dit.

Samtidigt lever Phoenix Contact som de lär. Företaget gör omfattande investeringar i sin egen energieffektivisering, vilka bland många andra inkluderar att bygga egen förnybar energi till fastigheter och produktionsenheter och att ställa om hela fordonsflottan till laddbara fordon. Målsättningen är att vara CO2-neutral inom sin egen verksamhet 2021. 

– Detta är emellertid ingenting man klarar ensam, utan ska man nå resultat krävs att man arbetar tillsammans. Vi vill vara den självklara partnern i det arbetet, avslutar Susanne.

Läs mer om All Electric Society

 

Mer från Phoenix Contact

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Phoenix Contact och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?