1515

DEBATT: Ny bygglag nästa vår

Byggprocessen ska förenklas och skyndas på, skriver Elisabet Falemo statssekreterare, miljödepartementet, på DI Debatt.

Lars-Erik Jansson med flera vill ha en parlamentarisk utredning som gör en total översyn av plan och byggnadslagen, PBL (DI Debatt 1/6).

Jag kan glädja
artikelförfattarna med att alliansregeringen avser att senare under året besluta om en proposition om en ny plan- och bygglag.

Till grund för
förslagen ligger ett flertal utredningar: PBL-kommittén, Byggprocessutredningen och olika rapporter från Boverket. Sammantaget finns omkring 250 förslag.

Den nya PBL
finns ute på remiss och på miljödepartementets hemsida till den 19 augusti. Den nya lagen innehåller många förändringar, men grunddragen i PBL består. Syftet är främst att förenkla och förtydliga plan- och byggprocessen och att modernisera lagens struktur och språk.

Regeringen vill med
förslaget införa en rätt för enskilda, till exempel en exploatör, att få ett planbesked från kommunen inom fyra månader.

Av planbeskedet ska
framgå om kommunen kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte.

Vidare tas kraven
på programsamråd och utställning bort. Planprocessen ska snabbas på och tydliga besked ska kunna ges till exploatörer i rimlig tid.

Liksom för processen
med detaljplan förenklas och förtydligas hela byggprocessen. Flera förslag avser att öka tydligheten för den som ska söka bygglov. Redan i bygglovet ska anges vad som förväntas av den som söker bygglov innan bygget kan påbörjas. Om det inte finns särskilda skäl ska besked om bygglov lämnas inom tio veckor.

Förutom en tydlig
och bra lagstiftning krävs kompetens och bra tilllämpning av reglerna hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer.

Regeringen initierade därför
en treårig kompetensutveckling för en bättre PBL-tillämpning för åren 2008–2010 som leds av Boverket.

Ytterligare en insats
är att förbättra tillsynen över tillämpningen.

Det är betydelsefullt
att den ärendehantering som debattörerna beskriver förbättras och sker på ett rättssäkert sätt.

Regeringen har också
tagit fram ett förslag för att skynda på och effektivisera hanteringen av både PBL och miljöbalksärenden. Förslagen bereds nu i Regeringskansliet.

En hel del
kan göras bättre, men det behövs ingen ny stor utredning av plan- och bygglagen. Tvärt om – tiden är i högsta grad mogen för handling. Min förhoppning är att den nya plan- och bygglagen kan träda i kraft redan nästa vår, och att en mer effektiv instansordning ska beslutas inom det närmaste året.

Elisabet Falemo

statssekreterare, miljödepartementet


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?