DEBATT:G20-länderna inte att lita på

Förra gången G20-länderna uttalade sig mot protektionism ledde det till att 17 av dem ändå vidtog handelsstörande åtgärder. Att det internationella handelssystemet ändå står fortsatt starkt ger en glimt av hopp, skriver handelsminister Ewa Björling.

Medeltidens borgar fungerade som trygga bastioner i tider av oro. Bakom deras höga murar kunde folk söka skydd. Därifrån kunde mot attacker initieras och inkräktare slås tillbaka.

I dagens orostider
behöver vi inga fästningar som skärmar av oss från omvärlden. Men när finansorons och recessionens oväder piskar som hårdast mot våra ekonomier behöver vi en annan typ av försvarsverk.

Vi behöver de
trygga öar av sans och vett som värnar den öppna och fria ekonomins värden. De institutioner och regelverk som lägger band på de kortsiktiga krav på slutenhet och protektionism. Vi behöver det internationella handelssystemet.

G20-ländernas starka ställningstaganden
mot protektionism under det senaste mötet i London skulle kunna tas som intäkt för att vi fri handelsvänner kan släppa på garden något.

Jag är övertygad
om att det vore ett misstag. Samma viktiga utfästelse gjordes av samma tjugo länder på ett lika allvarligt möte i november förra året. Sedan dess har 17 av dessa 20 vidtagit åtgärder som betecknats som handels störande av WTO.

Det är beklagligt
att många länder valt att införa nya tullar, kvoter och regleringar i en missriktad strävan efter att skydda sig från den ekonomiska nedgången. Det bidrar i förlängningen inte till något annat än att försämra och försvåra en kommande återhämtning. Samtidigt förtjänar det att sägas att skadeverkningarna än så länge har varit begränsade.

Kritiken mot dem
som gör fel är viktig, inte minst för att andra inte ska begå samma misstag. Men även de glimtar av hopp som har uppenbarat sig under krisens härjningar bör lyftas fram. Att det internationella handelssystemet trots allt står fortsatt starkt är ett av de tydligaste exemplen.

Stora ekonomier som
USA och Brasilien har fått backa från protektionistiska reformförslag efter hård kritik både från omvärlden och från den inhemska opinionen. Argumentationen har i stor utsträckning byggt på att åtgärderna – klausuler om att köpa amerikanskt i USA och importlicenser i Brasilien – har stridit mot WTO:s regelverk.

Det har tagit
mer än 60 år att bygga upp dagens ordning. Decennier av reformer har krävts för att steg för steg ta oss bort från den isolationism och protektionism som lade sig som en våt filt över världen i kölvattnet efter 1930-talets finanskris.

Att WTO-systemet i
dag tycks uthärda de värsta anstormningar utan att några allvarliga sprickor uppenbarat sig i skyddsvärnen är i sig något av en seger, liksom att många länder även har valt att vidta åtgärder som främjar internationell handel. Detta borde inspirera till ytterligare ansträngningar, inte minst till att slutföra de pågående Dohaförhandlingarna.

I en rapport
från WTO:s generalsekreterare Pascal Lamy som nyligen har publicerats listas ett antal länder som har avskaffat exportskatter, sänkt tullar och slopat tidigare krav på licenser.

Argentina, Brasilien, Kanada,
Kina, Indien, Nya Zeeland, Ryssland och Mexiko är några av de länder som lyfts fram. Ecuador imponerar med 3 267 sänkta tullar liksom Mexiko som sänkt tullarna på 97 procent av alla tillverkningsvaror.

En annan åtgärd
som kan stimulera till ökad handel och som framhålls i positiva ordalag i Lamys rapport är tillhandahållandet av finansieringslösningar för exportindustrin. I det sammanhanget är det glädjande att Sverige med bred politisk enighet kunnat vidta kraftfulla åtgärder som har möjliggjort för de viktiga aktörerna Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden att ta ett större ansvar för att hålla i gång handeln när de mer normala finansieringsaktörerna har vacklat.

I dag syns
således både mörka moln och solglimtar på den handelspolitiska himlen. Vilken väderlek som kommer att dominera under de närmaste månaderna och åren är upp till oss att avgöra.

Det internationella handelssystemet
är trots alla sina fel och brister ett av de mest kraftfulla vapen vi har att tillgå i kampen mot den ekonomiska krisen. Dess betydelse för en snabb återhämtning kommer att vara ovärderlig.

Därför måste kampen
mot protektionismen och för ytterligare liberaliseringar fortsätta – oförtröttligt, systematiskt och med oförminskad styrka.

Ewa Björling
handelsminister (M)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?