Debatt: Omarbeta skatterätten

Verkligheten har förändrats och skattesystemet har inte hängt med, skriver Professor Mattias Dahlberg, Uppsala på DI Debatt.

Den stora skattereformen 1991 kännetecknades av breddad skattebas och sänkta skattesatser. Likformig het, enkelhet och neutralitet var de mål som skulle uppnås.

Skattebestämmelserna skulle inte
styra hur företag och privatpersoner investerar, sparar och arbetar. De skulle bestämma utifrån egna önskemål och preferenser. Dessa betydelsefulla mål har samma giltighet i dag som då.

Verkligheten har däremot
förändrats och skattesystemet har inte hängt med. Valutaregleringen är avskaffad.

Den internationella handeln
har tilltagit. Ett stort antal personer arbetspendlar, till exempel i Öresundsregionen. Sverige är sedan 1995 medlem i EU. EU:s grundläggande friheter har genom praxis i EU:s domstol fått stor betydelse för hur medlemsstaterna kan ut forma sin nationella skattelagstiftning. Folkrättsliga skatteavtal får allt större betydelse. OECD:s modell för utformning av skatteavtal påverkar hur medlemsstaterna utformar sin nationella skattelagstiftning.

I viss mån
anpassar Sverige sin skattelagstiftning till den förändrade världsbilden – men det går långsamt och i form av punktinsatser när ett avgörande i EU:s domstol tvingar Sverige att förändra den egna lagstiftningen.

Skatteverket försöker genom
styrsignaler anpassa tolkningen av skattelag stiftningen till den ökade internationaliseringen av rätten, men det kan endast bli fråga om liknande punkt insatser. Det finns många exempel på hur den svenska skattelagstiftningen bör omarbetas för att bättre möta den ökade internationaliseringen:

Möjligheten till gränsöverskridande
koncernbidrag. Regeringsrätten har nyligen i flera välavvägda domar förklarat att koncernbidrag i vissa mycket avgränsade fall ska kunna ges också i gränsöverskridande situationer. Behovet av ny lagstiftning är stort.

Klassificeringen av utländska
företag i svensk skatterätt. För närvarande finns minst tre olika regelsystem och de är inte samordnade. Det är en svår uppgift för domstolarna att ge ledning genom rättspraxis.

Hur inkomster ska
hänföras till utländska företags filialer i Sverige. Intern svensk rätt ger inte mycket ledning. OECD publicerade nyligen en omfattande rapport med långtgående förslag.

Sverige måste ta
ställning i sin nationella rätt i denna viktiga fråga. Att reformera svensk skatterätt kan inte överlämnas till Skatteverket och rättspraxis.

Inom skatteförvaltningen, domstolarna,
intresseorganisationer och universitet finns betydande kunskap om internationell skatterätt och EG-skatterätt.

Använd den. Regeringen
bör tillsätta en brett sammansatt utredning för att dels utvärdera skattesystemets förhållande till omvärlden, dels föreslå systematiskt genomtänkta förändringar.

Mattias Dahlberg
professor, finansrätt, Uppsala universitet


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?