DEBATT: Glöm ensamma uppfinnare

Nya produkter och tjänster kräver risktagande och uthållighet, skriver företrädare för näringslivet och den akademiska forskningsvärlden.

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet PIEP, Product Innovation Engineering Program, har forskare från flera av landets universitet och högskolor studerat och fört en dialog med 27 svenska företag under ett års tid.

Samtalen visar på
behovet av att sätta fokus på det som är en förutsättning för innovation och tillväxt nämligen risktagande, uthållighet och inte minst samverkan.

Forskningsprogrammet syftar till
att utveckla den nationella innovationsförmågan genom forskning, utbildning och samverkan mellan akademi och näringsliv. Resultatet så här långt talar sitt tyd liga språk:

För det första
krävs ett ledarskap i dagens organisationer, privata företag såväl som akademiska institutioner, som främjar en risktagande miljö genom handling, inte genom skrivna dokument.

Ett ledarskap som
främjar balans mellan struktur och kreativitet, som underlättar lärande inte bara genom verbala reflektioner utan också konkretisering av idéer i prototyper och modeller. Ett ledarskap som har en förmåga att verkligen använda och utveckla medarbetares och externa intressenters kompetens.

För det andra
är det viktigt att både öka förståelsen för kunden och öka kundens delaktighet i utvecklingen av nya produkter, tjänster och system.

Det är i
sig inget nytt men forskningen inom PIEP visar att närvaron av krävande kunder är en outnyttjad potential i innovationsprocessen i många företag. Det handlar om att utveckla former för hur kunden eller brukaren kan göras mer närvarande hela vägen från idégenerering till introduktionen av en ny produkt eller tjänst på marknaden.

Det behövs former
för att studera hur existerande och potentiella kunder och brukare faktiskt agerar och använder olika produkter och tjänster, och det behövs metoder för att arbeta med scenarier för framtida behov. Sekretesshindren överdrivs ofta.

För det tredje
kan en samordning av ett företags olika delprocesser från utveckling till produktion, logistik och försäljning avsevärt förbättra innovationsförmågan.

Många vittnar om
svårigheten att kommunicera och skapa ett bra samarbete med andra delar och funktioner inom det egna företaget eller mellan högskolornas institutioner.

En bättre synkronisering
och ett reellt samarbete mellan till exempel marknadsföring, försäljning, inköp och produktion bidrar inte bara till nya idéer, produkter och affärsmöjligheter utan också till ökad effektivitet och motivation internt.

Detsamma gäller för
tvärvetenskapliga satsningar i utbildning och forskning, och i samarbetet mellan akademi och näringsliv – något som är särskilt viktigt under tider av ekonomisk nedgång och tilltagande miljöutmaningar.

För det fjärde,
för att öka innovationsförmågan är det viktigt att mäta rätt saker. Det räcker inte med antalet patent i näringslivet eller publicerade akademiska artiklar.

Mätprogrammet MINT, Measurement
Innovation in Team, har skapats inom PIEP och täcker de viktigaste delarna av ett innovationsarbete. MINT verkar samtidigt som ett hjälpmedel för att kunna utveckla konkreta mått anpassade till det egna företaget eller organisationen – på lagarbetsnivå – med särskilt fokus på risktagande för att inte missa möjligheter till radikala framsteg.

Tiden för ensamma
uppfinnare och självlärda genier är förbi. För att få fram nya produkter, tjänster och företag krävs att vi tillsammans fokuserar på risktagande och uthållighet i en tid som också kräver det motsatta. Vi måste utveckla samarbetet och utbytet mellan individer på våra företag och akademiska institutioner på alla nivåer.

De tekniska högskolorna
har här en viktig uppgift tillsammans med närings livet. Vi behöver arbeta tillsammans och bli fler.


HASSE JOHANSSON, utvecklingschef, Scania
BENGT JÄRREHULT, direktör, innovation, SCA
GUNILLA JÖNSON, professor Lunds tekniska högskola
MARGARETA NORELL BERGENDAHL, professor KTH
ULF SÖDERGREN, utvecklingschef, Assa Abloy
MALIN OLANDER-ROESE, doktorand LTH
SOFIA RITZÉN, universitetslektor, direktör PIEP
MAGNUS ÖHMAN, vd, St Jude Medical AB


"För att få fram nya produkter, tjänster och företag krävs att vi tillsammans fokuserar på risktagande och uthållighet."


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?