DEBATT: Företagen missar den inre marknaden

Bara 5 procent av de svenska företagen ser EU:s inre marknad som sin egen hemmamarknad, skriver EU-experten Ewa Fallenius på DI Debatt.

Industridöden kommer av allt att döma att sprida sig till fler sektorer i ekonomin och det är inte otroligt att 2009 blir det ekonomiskt sämsta år en majoritet av oss har upplevt.

Sverige behöver mobilisera
och hitta kreativa metoder för att klara ekonomin, jobben och välfärden.

Svensk ekonomisk tillväxt
har alltid varit exportdriven och utrikeshandeln uppgår i dag till över 50 procent av BNP. Också den här gången är det genom ökad export av varor och tjänster som Sverige kan klara krisen.

De strukturella förutsättningarna
för svenska företag att ta marknadsandelar på Europamarknaden och världsmarknaden är trots den globala krisen och fallande efterfrågan goda.

På ett år
har den svenska kronan försvagats med cirka 30 procent mot dollarn och 20 procent mot euron. Svenska företag har alltså fått en rejäl kostnadsfördel på den gränslösa europeiska inre marknaden.

EU:s inre marknad
omfattar i dag 30 länder: EU-länderna och EES-länderna och kan betraktas som svenska företags hemmamarknad. Det är en enorm marknad med 500 miljoner konsumenter, 20 miljoner företag och en samlad BNP på över 12 000 miljarder euro, cirka 140 000 miljarder kronor.

Den försvagade svenska
kronan har gett svenska företag goda förutsättningar att vinna nya marknader men frågan är om kunskapen och viljan finns? Våra stora exportföretag är medvetna och har blickarna på den inre marknaden. Men hur är det med engagemanget, kunskapen och viljan hos de medelstora och mindre före tagen?

FAR SRS har
genomfört en undersökning bland 400 slumpmässigt utvalda svenska företag. Resultatet är tyvärr mycket nedslående och kan sammanfattas enligt följande:

De flesta svenska företag, 55 procent, agerar inte på den inre marknaden. Bara 43 procent av företagen har någon form av handel med resten av den inre marknaden. Jämfört med 2004 är det bara en marginell ökning.

Av dessa företag
är det bara 13 procent vars omsättning till mer än 10 procent härrör från denna handel. Av de företag som inte är aktiva på den inre marknaden planerar bara 2 av 100 att bli det.

En majoritet av
Sveriges företag har dåliga kunskaper om den inre marknaden. Endast en tredjedel av Sveriges företagare över gripande kunskap om vad den inre marknaden är. Endast 4 av 100 svenska företag vet att det är 30 länder som utgör den inre marknaden.

60 procent
av Sveriges företag tycker inte att den inre marknaden är viktig för det egna företagets verksamhet. Endast 5 procent av landets företag ser den inre marknaden som sin hemmamarknad.

Endast 10 procent
av de svenska företagen har någon som är ansvarig för att följa och förstå den inre marknadens utveckling.

Resultaten visar på
ett stort ointresse och en stor okunskap bland svenska företag. En sannolik hypotes är att de inte tar vara på möjligheter de inte känner till eller förstår. Dåliga kunskaper om den inre marknaden förklarar svenska företags passivitet.

De svenska företagen
har en fantastisk potential på den inre marknaden, inte minst nu efter kronförsvagningen. Denna potential riskeras på grund av okunskap.

Svenska företagare är
dock medvetna om sina bristande kunskaper om den inre marknaden. Det kan vara en förklaring till att inte fler företag utnyttjar möjligheterna. Det är bättre utbildning och information om den inre marknaden som 70 procent av företagarna själva efterfrågar för att de ska kunna ta vara på Europas möjligheter.

I dagens nationella
nödläge behövs det offensiva åtgärder. FAR SRS undersökning om de svenska företagen och Europamarknaden visar att det behövs ett rejält kunskapslyft bland Sveriges företag.

Med tanke på
de stora resurser som svenskt näringslivs organisationer har lagt ned på att opinionsbilda för Europasamarbetet är resultaten mycket nedslående. Förhoppningsvis tar regeringen tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra näringslivsorganisationer nu initiativ till en mycket omfattande insats för att öka kunskapen om den inre marknadens möjligheter hos alla företag. Det är genom ökad handel – inte protektionism, som Sverige kan klara krisen. Då kan näringslivets organisationer inte ensidigt fokusera på den nationella marknaden.

Ewa Fallenius
EU-expert, FAR SRS,
Öhrlings PriceWaterhouse Coopers


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Rätt försäkring ger ekonomisk trygghet och minskad risk till långtidssjukskrivning

En sjukförsäkring ska skydda privatekonomin om du blir sjuk en längre tid. Men minst lika viktigt är skyddet i försäkringen som kan bidra till att minska risken för en långtidssjukskrivning. Euro Accidents skydd hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta – en stor vinst för både individen, företaget och samhället. 

Om du skulle skada dig eller bli sjuk är det bra att ha en sjukförsäkring, då kan du få ut upp till 90 procent av din lön. Det minskar oron för att privatekonomin ska drabbas hårt om du blir sjukskriven under en längre tid. Resultatet är en tryggare ekonomisk situation och mindre stress. Även om en sjukförsäkring skyddar rent ekonomiskt kan en längre tids sjukskrivning få oönskade konsekvenser för hälsa, livsstil, sociala kontakter, karriärmöjligheter och inkomstutveckling. 

En modern sjukförsäkring

I dag finns det mycket kunskap som visar att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa. Några som har lång erfarenhet av det är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring. De har skapat en sjukförsäkring, PlanSjuk, som laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning.

– Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv; många blir långtidssjuka av stress eller andra psykosociala faktorer. Arbetsgivaren behöver då täcka upp frånvaron och betala sjukersättning för sin medarbetare. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som kan gå in redan vid de första tecknen på att en anställd inte mår bra. Det är bra för både medarbetaren och arbetsgivaren, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Det här är skillnaden mellan en sjukförsäkring och en sjukvårdsförsäkring

Vid sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättning som kompenserar medarbetarens förlorade inkomst, ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring. Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som varit sjukskriven att komma tillbaka i arbete. 

Så fungerar Euro Accidents rehabilitering

Goda chanser att hjälpa

Euro Accident har arbetat med rehabilitering i sina försäkringar sedan 2005. I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i företagets rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Samtalsstöd kan räcka långt

Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon- eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach, vilket ingår i försäkringen. För att använda det behövs ingen inblandning av varken chef eller Euro Accident.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Fakta om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, en helhetsförsäkring som företag tecknar för sina medarbetare:

Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach.

Chefs- och HR-stöd.

Rehabiliteringsstöd.

Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.

Läs mer om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk!

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?