DEBATT: Bygg färdigt Västkustbanan

Riksdagen beslutade bygga dubbelspår för Västkustbanan för 15 år sedan. Att bygga färdigt borde vara ett enkelt beslut, skriver fyra politiker som satt i riksdagen 1992 på DI Debatt.

Beslutet att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår fattades i riksdagen 1992– 1993. Projektet kallades "den största järnvägsinvesteringen på över 100 år i Sverige".

I propositionen beskrevs
uttryckligen dubbelspårsutbyggnad längs hela sträckan. Vi som satt i riksdagen då minns entusiasmen. När nu mer än 15 år passerat har samhället förändrats radikalt. En utbyggnad är inte längre framsynt utan en eftersatt akutåtgärd.

Sträckor med dubbelspår
fattas fortfarande längs med Västkustbanan.

Skåne, Halland och
Västra Götaland har under lång tid präglats av en positiv utveckling. Företag och arbetstillfällen har skapats och därigenom även tillväxt. Befolkningsutvecklingen har varit positiv. Arbetspendlingen har ökat både i frekvens och i avstånd.

Regionernas roll som
transitregioner har stärkts och hamnarnas betydelse har ökat – till gagn för hela Sverige.

Utvecklingen har inte
åtföljts av nödvändiga investeringar. Kapacitetstaket på Västkustbanesträckans vägar och järnvägar är nått. Konsekvenserna syns i antalet förseningar, i ökande utsläpp från transporter, liksom i antalet olyckor. Kapacitetstaket är ett hinder för fortsatt tillväxt.

Ur detta perspektiv
måste den fördröjda utbyggnaden av Västkustbanan ses. Banans har en fundamental roll som en del av ett större transportsystem, nödvändigt för Skåne, Halland och Västra Götalands fortsatta tillväxt – och i förlängningen hela Sveriges tillväxt.

Tåget är det
mest miljövänliga transportmedlet på land och överlägset när det gäller kapacitet. Ett fullastat godståg motsvarar 30 lång tradare, ett dubbelspår motsvarar en 16-filig motorväg. Undersökningar visar att det finns en större vilja än hittills i samhället att välja andra transportslag än bilen.

Även näringslivet har
ökat intresset för att föra över godstransporter från väg till räls.

Trots viljan att
ställa om finns inte något reellt alternativ till vägbundna transporter på den sträcka som Västkustbanan trafikerar. De sträckor som fortfarande saknar dubbelspår är flaskhalsar som skapar återkommande förseningar, onödigt långa restider och begränsad kapacitet för antalet tåg per timme.

Aldrig hade vi,
som satt i riksdagen då det historiska beslutet om en full utbyggnad av Västkustbanan fattades, kunnat drömma om att beslutet inte skulle vara verkställt 15 år senare. I dag är det omöjligt att motivera att färdigställandet skulle behöva stå tillbaka än en gång.

Vi förutsätter att
färdigställandet av Västkustbanan – i sin helhet – finns med i det betänkande som trafikverken gemensamt lämnar över till regeringen den 1 september i år. I tider av finanskris måste vi prioritera infrastruktur.

Att färdigställa ett
redan påbörjat projekt måste vara en enkel prioritering.


Carl Fredrik Graf
kommunstyrelsens ordförande (M), Halmstad

Ingegerd Sahlström
kommunalråd, (S) Halmstad

Jan Andersson
EU-parlamentariker (S)

Olle Schmidt
EU-parlamentariker (FP)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från K2AAnnons

Vill leda fastighetsbranschen med skarpa hållbarhetsmål

Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.
Karina Antin är ny hållbarhetschef på det gröna fastighetsbolaget K2A.

Det går att göra lönsamma affärer utan att tumma på hållbarhetsmålen. Det menar fastighetsbolaget K2A som riktat in sig på Svanenmärkta hus och låter klimatfrågorna leda vägen framåt. Företaget har redan tuffa hållbarhetskrav, men siktar ännu högre.

Med en ny hållbarhetschef på plats vill fastighetsbolaget K2A fortsätta pusha gränserna för sitt hållbarhetsarbete – trots att man redan nu ligger i framkant. Företaget har en hög andel miljöcertifierade fastigheter, och var dessutom först i världen med att få sina aktier grönklassade av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green.

– Detta innebär att en oberoende part har bedömt att K2A:s kapitalflöden och investeringar är i linje med en koldioxid- och klimatresilient framtid. Vi är väldigt stolta över våra gröna aktier som visar att vi vill accelerera vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

K2A är det enda bolaget i världen som har en tredelad grön finansiering, där de gröna aktierna är en del och gröna lån och obligationer är två andra. Företaget har själv kontroll över hela värdekedjan – från produktionen av Svanenmärkta lägenhetsvolymer i trä, till långsiktigt ägande och förvaltning av färdigställda bostäder.

– Fördelen med att äga hela processen är att vi har full kontroll på materialflöden och aktivt kan reducera vår klimatpåverkan i varje steg av värdekedjan. Det gör det möjligt att ha ett långsiktigt arbetssätt som är hållbart både miljömässigt och finansiellt över tid, säger Karina Antin.

För K2A innebär hållbarhet inte bara satsningar för att kvalitetssäkra byggprocessen och minska klimatpåverkan, utan företaget tar också ett socialt ansvar och har som målsättning att ha de mest välmående hyresgästerna. Vi vill att samhället som påverkas av vår verksamhet också ska gynnas av den.

– Allt fler kommuner tar hållbarhetsaspekten i beaktande vid fördelning av mark och kraven på byggaktörer kommer att öka. Inom kort ser vi att hållbarhet i den här branschen är do or die, säge Karina Antin.

Många företag har i dag som målsättning att ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2030. K2A vill gå längre än så och satsar på att bli klimatpositiva innan 2030.

– Vi kommer att sätta ännu vassare hållbarhetsmål framöver, och vi vill nå dit utan att behöva köpa utsläppsrätter. Vi ser redan nu att vi kan göra lönsamma affärer utan att tumma på vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin.

Fakta om K2A 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget, äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. K2A är det första bolaget i världen med gröna aktier. Kontakt: info@k2a.se 

Läs mer om K2A:s viktiga och hållbara arbete här

 

Mer från K2A

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med K2A och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?