DEBATT: Småföretag tjänar på förenklingsförslag

De små privata företagen kan se fram emot enklare administration i kontakterna med Bolagsverket och andra myndigheter. Färre protokollskopior, lättnader i kraven på styrelseledamöternas bosättningsort och generösare regler vid generationsskiften föreslås i ett delbetänkande om enklare aktiebolag, skriver utredaren Carl Svernlöv på DI Debatt.

En förenkling av aktiebolagslagen är både välkommen och nödvändig, för att Sverige inte ska tappa konkurrenskraft. Sverige behöver regelverk som främjar ny företagande och sysselsättning.

Utredningen om ett
enklare aktiebolag presenterade för drygt ett år sedan sitt första delbetänkande, med förslaget att minsta tillåtna aktiekapital i privata bolag sänks från 100 000 till 50 000 kronor. Mycket talar för att det förslaget blir verklighet; eventuellt kan minimikapitalet komma att sänkas ännu mer.

Utredningen har den
15 april lämnat sitt andra delbetänkande, SOU 2009:34, om förenklingar i de regler som rör mindre privata aktiebolag. Den föreslår flera viktiga och nödvändiga förändringar, för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt, främja miljön för framväxt av nya företag och därmed sysselsättningen.

Förändringsförslagen innebär förenklad
administration för små företagen i kontakterna med Bolagsverket och andra myndigheter.

Ett exempel på
en förenkling är att kravet på att skicka in protokoll vid vinstutdelning separat till två olika myndigheter avskaffas.

En annan lättnad
är att företagen inte längre behöver bifoga bolagsstämmoprotokoll vid ändring av styrelse och revisor. En försäkran på heder och samvete räcker.

Kravet på att
upprätta arbetsordningar och andra instruktioner i aktiebolaget, som många mindre bolag uppfattar som onödig pappersexercis, avskaffas för privata aktiebolag.

Till följd av
dessa och andra förenklings förslag beräknas de administrativa kostnaderna minska med uppskattningsvis flera tusen kronor årligen för det genomsnittliga aktiebolaget.

Detta är viktigt,
då regelverk som uppfattas som alltför krångliga, betungande och medför stora administrativa kostnader påverkar ny företagandet negativt, vilket bland annat Nutek har framhållit, Nutek R 2008:2.

En viktig förändring
är att kravet på att vd och minst hälften av styrelseledamöterna är bosatta inom EES - området avskaffas. Förändringen stärker Sveriges konkurrenskraft vid etablering av utomeuropeiska företag i Europa.

En ytterligare föreslagen
förändring inriktar sig på att underlätta generationsskiften. Mer generösa regler föreslås för utlåning från aktiebolag, dels vid återköp av egna aktier, i båda fallen med bibehållet skydd för bolagets fordringsägare.

Förslagen kommer att
förenkla generationsskiften i många företag där 40-talisterna nu funderar på att dra sig tillbaka.

Även i ett
större perspektiv är en förändring av nuvarande aktiebolagslag nödvändig. Sverige behöver anpassa sig till övriga EU-länders lagstiftning. Inom EU ökar dragkampen mellan länder för att locka till sig nya företag och främja klimatet för nyföretagande.

Allt fler EU-länder
går mot sänkta eller slopade krav på aktiekapital för privata aktiebolag och arbetar aktivt med att förenkla sina aktiebolagslagar.

Eftersom företag fritt
kan välja att etablera sig i det land som är mest förmånligt, är det viktigt att Sverige går i takt med omvärlden i arbetet med att underlätta företagens vardag.

Reformer inom till
exempel skatte- och arbetsrätten är också angelägna, men ett enklare regelverk inom aktiebolagslagen är en viktig pusselbit i sammanhanget.

Minskad regelbörda och
ökad flexibilitet för företagarna är välkomna förändringar för att Sverige inte ska hamna på efterkälken.

Det är viktigt
att skynda på processen så att ändringen snarast kan komma företagarna – och Sverige – tillgodo.

Carl Svernlöv
advokat, Baker § McKenzie
utredare i utredningen om ett enklare aktiebolag


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?