Hoppa till innehållet

Annons

DEBATT: Kluster kan inte rädda Saab

Ett fordonsindustrikluster kan inte rädda Saab. Men ett starkt kluster kan lättare återhämta sig när det vänder, skriver Christian Ketels, doktor på Harvard och Handelshögskolan i Stockholm på DI Debatt.

Bör regeringen rädda Saab för att bevara det svenska fordonsindustriklustret? Eller finns det ett annat kluster att satsa på i stället? Ett Saab som inte är konkurrenskraftigt är på sikt ingen tillgång för klustret.

I min underlagsrapport
"Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy" till Globaliseringsrådet pekar jag på att Sverige redan har en miljö som gynnar klustersamarbete – med såväl en tradition som ett managementtänkande som passar för samverkan.

Problemet är att
även stora satsningar som Uppsalabio och andra Vinnväxtkluster, bara har direkt ekonomisk effekt för det enskilda klustret, och knappast för hela näringslivet.

För att göra
klusterpolitik till ett viktigt instrument måste den syfta till att öka konkurrenskraften för ekonomin i sin helhet. För detta krävs:

Tydliga kanaler för
att systematiskt dra nytta av resultat och lärdomar från ett flertal kluster för att kunna fokusera näringspolitiken.

Ett övergripande perspektiv
för att utveckla länkar och underlätta samarbete mellan alla kluster. Varje region, och Sverige som helhet, har några dominerande kluster samt ett större antal kluster med potential.

Det behövs både
en dialog mellan dessa kluster och skräddarsydda politikerbjudanden för varje samarbetsvilligt kluster – utan att politikerna gör ett urval bland klustren.

Att innovations-, regional-
och infrastrukturpolitiken organiseras i ett klusterperspektiv. Klusterpolitiken blir då en effektiv kanal för hela näringspolitiken, inte ett nytt parallellt politikområde.

I stället för
att identifiera insatser för individuella företag eller branscher, kan kluster identifiera vilka insatser som stärker den generella konkurrenskraften.

För dessa förändringar
krävs först och främst ett tydligare inslag av "uppifrån och ned-politik". Processer som växer fram underifrån har många styrkor men för framgångar i större sammanhang krävs tydlig vägledning uppifrån.

Med sådant nytänkande
kan kluster politiken bli den andra pelaren i en ny svensk konkurrenskraftsstrategi vid sidan av den makro- och finanspolitiska strategin.

Och Saab? Marknaden
avgör om företaget kommer att vara en del av det svenska fordonsindustriklustret i fram tiden.

Individuella företag kan
inte alltid räddas trots att de utgör en del av ett kluster. Ett starkt kluster har dock lättare att återhämta sig och till och med öka sina marknadsandelar när efterfrågan i ekonomin återgår till normala nivåer.

Om dessa förutsättningar
är uppfyllda återstår bara viljan att sam arbeta för att hitta nya marknader – med staten som en viktigt partner.

Christian Ketels
doktor på Harvard och Handelshögskolan i Stockholm

Innehåll från RCO SecurityAnnons

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så löser offentlig sektor utmaningen

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem och har i dag ett av marknadens mest integrerade och flexibla system.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

Det är med andra ord ingen slump att många kommuner, och även myndigheter och sjukhus, har valt RCO:s lösningar.

– Till exempel har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Då måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där.

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Båda säkerhetsnivåerna måste alltså kunna samsas under samma tak.

– Mycket av funktionaliteten i våra system är dessutom kopplad till just kommuners krav. Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov.

Rätt personer vid rätt tillfälle

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Samma sak gäller många myndigheter.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Driver utvecklingen framåt

En annan fördel med RCO:s system är att de håller högsta säkerhetsklass samtidigt som de är lätta att installera, använda och anpassa. Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Visuella larmpaneler ger en fullständig översikt och styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det gör det möjligt att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme utveckling globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger Robert Lindgren.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera