1515

Räntor och valutor: Uppgångar i takt med börsrallyt

Europeiska statspappersräntor steg i fredagens inledande handel i linje med en vändning uppåt i USA-räntorna under natten till fredagen. En fortsatt stark börsutveckling och en bekymrad ton från Kina om hur säkra amerikanska statspapper egentligen är tyngde räntemarknaderna.

USA-räntorna sjönk i USA-handeln på torsdagen, trots att börsrallyt fortsatte. Stark efterfrågan i en emission av 30-årsobligationer övertygade investerare om att det finns efterfrågan på statspapper trots stort utbud och ett åtminstone tillfälligt bättre riskklimat.

Men USA-räntorna vände
uppåt i Asien på torsdagen under tyngden av fortsatt kraftiga börsuppgångar och bekymrade kommentarer från Kinas premiärminister Wen Jiabao vid avslutningen av den nationella folkkongressen på fredagen.

"Vi har lånat
ut enorma belopp till USA. Naturligtvis är vi angelägna om säkerheten i våra tillgångar. Helt ärligt är jag lite oroad. Jag begär att USA ska bibehålla sin goda kreditställning, för att uppfylla sina löften och garantera säkerheten i Kinas tillgångar", sade han.

Enligt Wen Jiabao
ska Kina försöka motverka risker när valutareserven om 1.950 miljarder dollar diversifieras, och Kinas egna intressen ska säkerställas.

Vissa analytiker tonade
dock ned betydelsen av premiärministerns kommentarer och hänvisade ränterörelsen i första hand till den starka börsutvecklingen.

"Kinas regering försöker
alltid sätta visst tryck på USA:s regering i tider av osäkerhet" sade Kazuaki Oh'e, vid CIBC Tokyo till Bloomberg News

Wen Jiabao sade
vidare att Kinas policy med i grunden stabil yuan, vid en balanserad och rimlig nivå, ska bibehållas.

"I slutet av
dagen är det vårt eget beslut, och inget annat land kan pressa oss att depreciera eller appreciera vår valuta", sade han.

Wen Jiabao sade
också att Kina "när som helst" kan sjösätta nya stimulansåtgärder för att motverka en nedgång i ekonomin.

"Vi har reserverat
tillräckligt med ammunition. När som helst kan vi introducera nya stimulanser", sade han.

Japans premiärminister Taro
Aso beordrade på fredagen sin regering att ta fram ytterligare ett stimulanspaket för att motverka den värsta ekonomiska krisen i Japan sedan andra världskriget.

"Vi kan inte
komma undan det faktum att det finns en risk för ytterligare en nedgång i ekonomin. Vi måste agera innan denna risk blir verklighet", sade han vid en presskonferens på fredagen.

I Sverige kritiserar
professor Lars Calmfors regeringen för att göra för lite och för sent för att motverka den ekonomiska krisen, och det blir sannolikt ett tema vid förmiddagens debatt om den ekonomiska politiken i riksdagen, där finansminister Anders Borg deltar.

På valutamarknaden riktas
fortsatt fokus mot torsdagens besked från Schweiz Nationlabank, SNB, om att de ska intervenera för att motverka en fortsatt förstärkning av schweizerfrancen. Frågan är om andra centralbanker kommer att följa SNB:s exempel.

"Om vi nu
befinner oss i ett 'följa john-läge" på policyfronten kommer Schweiz interventioner också att uppmuntra marknaderna att hålla ett uppmärksamt öga på japanerna för att se om de också följer med på interventionsspåret, vilket borde stödja USD/JPY de kommande veckorna", skrev Stuart Bennet, senior valutastrateg på Calyon London, i bankens morgonbrev.

Det har dock
inte kommit några kommentarer om eventuella interventioner från de japanska myndigheterna, och dollarn har till och med försvagats något mot den japanska yenen efter den svenska marknadens stängning på torsdagen, vilket enligt vissa bedömare kan bero på att japanska företag tar hem valuta inför avslutningen av det japanska räkenskapsåret den sista mars.

Vice Riksbankschefen Lars
EO Svensson, som tidigare luftat en idé om att genom interventioner ytterligare försvaga den svenska kronan, talar på fredagen under rubriken "att utvärdera penningpolitiken", talet publiceras klockan 13.00. Givet rubriken på talet räknar dock analytiker inte med någon upprepning av interventionstankarna, Lars EO Svensson väntas snarare fokusera på hur väl Riksbanken har lyckats de senaste åren.

Fredagens USA-agenda bjuder
på handelsbalans för januari och importpriser för februari, klockan 13.30. enligt Bloomberg News prognosenkät väntas handelsunderskottet minska till 38,0 miljarder dollar i januari från 39,9 miljarder i december, och importpriserna väntas ha fallit 0,7 procent jämfört med i januari.

Strax före klockan
15.00 presenteras det preliminära Michiganindexet för mars, som väntas ha sjunkit till 55,0 från 56,3 i februari.

I Europa riktas
blickarna mot eurostats redovisning av detaljhandelsutvecklingen i januari, klockan 11.00, som väntas uppvisa en ökning med 0,2 procent jämfört med i december.

Större intresse kan
dock riktas mot G20:s finansministermöte idag och imorgon, ett möte som ska förbereda det egentliga G20-mötet i London den 2 april som är sammankallat för att hitta åtgärder mot den finansiella och ekonomiska krisen.

Ytterligare medel till
IMF blir en viktig fråga för finansministrarna, och ett sådant beslut skulle välkomnas eftersom det kan undanröja en del risk från bräckliga tillväxtmarknader och motverka spridningsrisker till relaterade marknader, skriver Stuart Bennet på Calyon i ett morgonbrev.

"Därmed, på förväntningar
om att helgens möte kommer att generera vissa 'goda nyheter' lutar vi mot att inte gå in mot de kommande dagarna med för långa dollarpositioner eller för korta positioner i de mer riskkorrelerade valutorna som SEK, AUD och CE3", skrev Stuart Bennet.
(CE3 är en benämning för de "stora" centraleuropeiska valutorna).

Fredag kl 9.10 (torsdag kl 16.15)
USD/SEK 8:5736 (8:7525) SSV 6 mån 0,48 (0,48)
EUR/SEK 11:0758 (11:1704) Statsobl 10y 2,94 (2,87)
EUR/USD 1:2918 (1:2762) Räntegap/ty -13 (-13)
US obl 10y 2,91 (2,90) Tysk obl 10y 3,07 (3,00)


Innehåll från TakedaAnnons

Covid tydliggör vårdens reformbehov

Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.
Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

Under pandemin har det svenska vårdsystemet på många sätt svarat upp väl mot de utmaningar det ställts inför. Samtidigt blev strukturella brister tydligare. Nu behövs ett ”nytt vårdtänk” där vårdens parter samarbetar för ett hållbart system med patienten i centrum.

Läkemedelsbolaget Takeda arbetar i Sverige framförallt med sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, neurovetenskap och onkologi. För ett par år sedan presenterade Takeda sin vision ”Hållbar vård i partnerskap”. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet och patientmedverkan genom sektoröverskridande samarbeten mellan privat och offentlig sektor, implementeringen av modern teknik som distansmonitorering och datadriven diagnostik och vård. Under pandemin har man på Takeda sett hur de omdaningsbehov inom vården som belystes i deras vision blivit ännu tydligare.

– Tyvärr har pandemin inneburit att vårdsystemet hamnat efter med diagnostisering av framförallt cancer samt kroniska och sällsynta sjukdomar. För många kommer sjukdomen att upptäckas försent och bli svårbehandlad. I vår vision pekar vi tydligt på behovet av en omfokusering mot innovativa digitala lösningar som möjliggör tidiga diagnoser och därmed en tidigt insatt vård för patientens bästa, säger Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

– Särskilt akut är situationen för de 400 000 personer i Sverige som idag lever med sällsynta sjukdomar och redan nu väntar åratal på diagnos. För dessa personer finns dessutom ett stort behov av en snabbare och mer jämlik tillgång till nya innovativa och mer precisa läkemedel. Den nyligen presenterade WAIT-rapporten från EFPIA visar att Sverige ligger långt ifrån toppen när det gäller tillgänglighet av nya innovativa läkemedel för denna grupp. För att lösa detta krävs en öppen dialog rörande dagens ersättningsmodeller, vilka i större utsträckning bör baseras på värdet läkemedlet tillför enskilda patienter och dess anhöriga, fortsätter han.

Takeda vill med sin vision driva på en förändring av vårdsystemet.

Läs mer om det nya vårdtänket i Sverige här.

– Läkemedelsbolag har ett mycket speciellt och stort ansvar. Vi måste tänka bortom de läkemedel vi tillverkar och samarbeta brett med alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet för att utveckla nya lösningar som bidrar till en framtida hållbar vård. Vi välkomnar alla att diskutera och delta i vårt visionsarbete framåt, avslutar Vatroslav Mateljic.

Om :

Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, neurovetenskap, gastroenterologi och onkologi.

 Läs mer om Takeda här.

 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?