1515

Första slaget om arvet efter Harry Schein

DI WEEKEND: Striden om Harry Scheins arv har nu avgjorts av Attunda tingsrätt och det testamente som skulle ge hans granne 30 miljoner kronor har underkänts. Förmögenheten ska enligt tingsrätten i stället ärvas av särbon Eva Fischer. Men striden går vidare i hovrätten.
DI Weekend berättar historien om arvstvisten med Ingvar Carlsson, Mårten Palme, Ingrid Thulin och en tidigare straffad granne i rollistan.

Levnadsteckningen av Harry Schein i Attunda tingsrätts dom i arvstvisten mellan hans vän Eva Fischer och en granne är torr och koncis:

”Harry Schein föddes i Wien år 1924 och kom som fjortonåring till Sverige. Han utbildade sig till kemiingenjör med inriktning på vattenrening. Efter hand bytte han bana och var från mitten av 1960-talet och femton år framåt chef och styrelseordförande i Svenska Filminstitutet. Under 1980-talet var han under fem år chef för Sveriges Investeringsbank. Harry Schein blev främst genom sin verksamhet inom filmbranschen en känd person i Sverige. Han stod socialdemokratin nära och umgicks med ledande personer inom partiet och statsförvaltningen.”

”Harry Schein var
under ett tjugotal år fram till skilsmässan år 1989 gift med Ingrid Thulin, en av Sveriges mest uppburna skådespelare. I mitten av 1990-talet träffades Harry Schein och Eva Fischer. Deras relation utvecklades efter hand till ett särboförhållande.”

Harry Schein skrev
i juni 2004 ett testamente som gav Eva Fischer rätt att ärva alla hans tillgångar. Han skrev testamentet efter Ingrid Thulins död. Hon var hans före detta hustru som han fortsatt att älska även efter att de gått skilda vägar.

Harry Schein hade genom åren samlat på sig en ansenlig förmögenhet som efter bouppteckningen värderades till omkring 30 Mkr. I junitestamentet fick också hans hushållerska 100.000 kronor. Testamentet bevittnades av Harry Scheins granne.

Harry Schein berättade om testamentet för Ingvar Carlsson. Sveriges före detta statsminister var, precis som företrädaren Olof Palme, en av Harry Scheins närmaste vänner och han hade synpunkter på att hushållerskan bara fick 100.000 kronor.

Harry Schein lyssnade och höjde i augusti 2005 hushållerskans andel av arvet till 300.000 kronor men lämnade det för övrigt oförändrat, med Eva Fischer som huvudarvinge. Även augustitestamentet bevittnades av grannen.

Harry Schein dog i februari 2006 efter några veckor på sjukhus. Han hade varit intagen på sjukhus tre gånger tidigare inom loppet av två år på grund av uttorkning. Efter behandling hade han tidigare kvicknat till men i februari 2006 orkade hans kropp inte längre.

Efter hans död
fick Eva Fischer en obehaglig överraskning när Harry Scheins granne klev in i handlingen och presenterade ett nytt testamente från september 2005 – det var undertecknat en månad efter augustitestamentet och gav henne rätt att ärva i princip all Scheins egendom.

Enligt det nya testamentet ärvde nu grannen Harry Scheins förmögenhet med undantag för 1 miljon kronor som skulle gå till hushållerskan och 100.000 kronor som skulle tillfalla Eva Fischer. Testamentet hade hushållerskan hittat under en köksbänk i Harry Scheins villa ett halvår efter hans död.

Eva Fischer kunde inte acceptera det nya testamentet. Hon misstänkte att det var förfalskat och anlitade advokat Bertil Södermark, av många ansedd som den främste i branschen men nu i princip pensionerad, för att i Attunda tingsrätt i norra Stockholm driva en rättsprocess som på torrt juristspråk beskrivs som ”klander av testamente”. Processen blev ett smutsigt passionsdrama där Eva Fischers förhållande till en man i mänskligt förfall stod i fokus.

Bertil Södermark har
i sin tur anlitat rikskriminalens förre chef Tommy Lindström för att leda utredningen av omständigheterna kring det nya testamentets tillkomst. I utredningen har Tommy Lindström tagit hjälp av Jan Olsson, före detta chef för polisens gärningsmannaprofilgrupp och kriminaltekniker.

Han engagerade även
psykiatern Ulf Åsgård, känd för att ha gjort gärningsmannaprofiler efter grova brott och för att ha uttalat sig om hur farliga Sveriges mest kända våldsverkare är.

Det nya testamentet, som gav grannen rätt till Harry Scheins miljoner och hushållerskan till 1 miljon, ska ha skrivits under den 30 september 2005 – en månad efter det så kallade augustitestamentet. Det nya testamentet bevittnades av två affärsbekanta till grannen. Ingen i Harry Scheins närmaste krets av vänner inom socialdemokratin eller andra toppskikt av samhället fick kännedom om det. Inte heller Eva Fischer.

Dagarna innan testamentet skrevs hade Harry Schein och Eva Fischer tillbringat tillsammans. Han hade varit mycket förvirrad. En intervju med en journalist hade enligt Schein gått ”åt helvete”, och Eva Fischer försökte då göra en egen ”låtsasintervju” med honom.

Hon tog fram en diktafon och började ställa frågor, men Harry Schein svarade i stället med en brinnande kärleksförklaring till henne. Kärleksförklaringen kom en vecka innan hon i princip ställdes arvlös enligt det nya testamentet.

Fem dagar före
det nya testamentets tillkomst åkte Eva Fischer till Wien. Hon berättar själv att hon åkte till dit i egenskap av ledare för sin Rotarygrupp.

Samma dag som det nya testamentet ska ha skrivits under av Harry Schein fick han besök i Danderydsvillan av kapitalförvaltaren Stefan Halldén. Han ringde på villan klockan 11.30 men ingen öppnade.

Stefan Halldén var van vid att Harry Schein var punktlig och gick därför ett varv runt huset och knackade på sovrumsfönstret. Harry Schein öppnade då men trots att de hade känt varandra i flera år kände han inte igen Stefan Halldén.
”Han var i mycket dåligt skick. Det gick inte att föra något egentligt samtal med honom”, har Stefan Halldén berättat i utredningen om det nya testamentet.

Två veckor efter att grannen genom testamentet fått rätt till hela arvet gjorde Ingmari Linder från en bokföringsbyrå ett besök hos Harry Schein. De hade inte träffats tidigare men eftersom han hade slutat betala räkningar och deklarera efter att tidigare i livet ha skött sig exemplariskt, bedömdes han vara i behov av hjälp. Läget var så allvarligt att Harry Schein hotades med exekutiva åtgärder av kronofogden.

”Han var i bedrövligt skick, men förklarade att Eva Fischer skulle ärva allt efter honom. Han uttryckte också att grannarna var opålitliga och allmänt dumma och att han därför inte ville gå ut”, har Ingmari Linder berättat.

Ingvar Carlsson ger samma bild av vännens förvandling från pedant till förvirrad och definitivt ur stånd att ändra på sin sista vilja. Harry Schein hade anförtrott honom att Eva Fischer var den som skulle få ärva.

”Han blev en
person som inte längre brydde sig om någonting. Vid besöken under andra halvåret 2005 mötte jag en sängliggande Harry Schein som inte längre kunde prata om aktuella händelser, utan i stället upprepade berättelser från ungdomen”, berättade Ingvar Carlsson för Attunda tingsrätt.

Förre rikskriminalchefen Tommy Lindström, som driver den egna firman Pripol AB, har gjort en grundlig undersökning av det nya testamentets tillkomst och inte nöjt sig med att prata med vänner och andra som träffat Harry Schein före och efter det att testamentet skrevs under.

Tommy Lindströms utredning pekade mot att det även fanns tekniska tvivel kring att Harry Schein med egna ord hade skrivit testamentet.

Tommy Lindström anlitade Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, för att mot betalning undersöka dokumentet.

Undersökningen visade att det nya testamentet har skrivits ut på en laserskrivare och Harry Schein ägde ingen sådan. Han hade däremot haft en bläckstråleskrivare men den hade gått sönder. Harry Schein hade då fått hjälp av grannen att skriva ut ett brev till Skatteverket. Brevet skrevs ut på en laserskrivare, enligt Tommy Lindströms utredning.

En språkanalys pekade också på det faktum att ordet ”ska" användes konsekvent i det nya testamentet trots att Harry Schein alltid uttryckte sig med ordet ”skall”. En helhetsbedömning av testamentet är att språket var ”torftigt” och inte likt Harry Scheins sätt att formulera sig.

”Det är helt uteslutet att han skulle ha använt ett sådant språk”, konstaterade Mårten Palme i tingsrätten när han vittnade till Eva Fischers fördel tillsammans med bland andra förre finansministern Kjell-Olof Feldts hustru Birgitta von Otter.

Grannen, som i mitten av 1990-talet hade dömts för mutbrott där förfalskning var en del av den kriminella gärningen, har försäkrat att han är oskyldig till att ha fabricerat det nya testamentet.

Harry Schein lärde han känna när familjen flyttade till Danderyd 1972 och de umgicks som grannar. Harry Schein fick hjälp av sin granne med att sköta poolen, bilen och huset. När Harry Schein var bortrest tog grannen hand om post, blommor och snöskottning.

I förhandlingen i arvstvisten berättade grannen att Harry Schein hade ringt honom i slutet av september 2005 och bett om hjälp med ett nytt testamente. Grannen tog med sig två affärsbekanta från annan ort som blev vittnen till det testamente som skulle ge honom 30 Mkr.

Han skulle själv
inte ha fått kännedom om innehållet i testamentet, men Harry Schein gav honom en vink när grannen var inne hos honom och fikade i slutet av 2005. Harry Schein berättade då enligt grannen att kvinnorna som betytt något i hans liv var Ingrid Thulin och Käbi Laretei, Ingmar Bergmans ex-fru.

När grannen lämnade honom knackade Harry Schein på köksbänken där det nya testamentet senare ska ha hittats.
”Här finns en hemlighet”, sa Harry Schein, enligt grannen.

Grannen tyckte inte att det var konstigt att han blev huvudarvinge till förmögenheten eftersom han ställt upp för Harry Schein i 30 år.

Harry Schein I tingsrätten förklarade han också att det var rimligt att Eva Fischer förlorade rätten till miljonerna med tanke på att hon var gift med en äldre diplomat i Österrike trots det så kallade särboförhållandet med Harry Schein.

Eva Fischers version var att hon lämnade Harry Schein i slutet av september för att leda ett Rotarymöte i Wien. Grannens version var att hon åkte till Franska rivieran med sin äkta make och enligt grannen var det förklaringen till att Harry Schein under rubriken ”Principer” i det så kallade testamentet ska ha skrivit om ”solochvårverksamhet”.

Grannen har berättat
att Harry Schein reagerade mycket negativt på uppgiften om hennes resa till Rivieran med maken – en uppgift som enligt Eva Fischer inte var sann.

Attunda tingsrätt tvivlar på uppgiften att Harry Schein skulle varit upprörd över Eva Fischers äktenskap på annan ort:
”Flera av de hörda har vittnat om deras ömsinta och kärleksfulla relation. För en utomstående kan den omständigheten att Eva Fischer – uppenbarligen inte bara på papperet – sedan lång tid var gift med en annan man te sig motsägelsefullt. Utredningen visar dock inte annat än att denna omständighet var något som Harry Schein accepterade under deras tioåriga umgänge”, skriver tingsrätten i domen.

Tre punkter blev
avgörande i Attunda tingsrätts beslut att underkänna det nya testamentet:
Ett av vittnena till det nya testamentet, grannens affärsbekant, ljuger enligt tingsrätten när han berättar att han träffade Harry Schein av en slump när det nya testamentet skulle undertecknas. Affärskollegan påstod att Harry Schein kom ut från sin villa och att han gick med ledig gång.

Någon timme tidigare hade kapitalförvaltaren Stefan Halldén besökt Schein och konstaterat att han var i bedrövligt skick den dagen och att han fick hjälpas i säng.

Attunda tingsrätt konstaterar att det, till skillnad från testamentsvittnet, finns skäl att tro på kapitalförvaltaren.

Hushållerskan har berättat att hon hittade det nya testamentet i en fasttejpad plastmapp under en köksbänk. Tingsrätten konstaterar att mappen var minutiöst placerad under bänken och att den som hade satt fast mappen måste ha varit mycket smidig.

”Det står klart att inget av dessa moment kan ha utförts av Harry Schein. Dessutom måste det sättas i fråga om han över huvud taget hade kommit på tanken att placera testamentet på detta säregna sätt. Mårten Palme har uppgett att ett sådant förfarande skulle strida mot Harry Scheins karaktär. Enligt Mårten Palme var Harry Schein ’ingenjör också till själen’ och en person som ville lämna så litet som möjligt till slumpen. Om mappen med septembertestamentet verkligen var upptejpad under köksbänken, måste en samlad bedömning bli att operationen har utförts av någon annan än Harry Schein”, slår Attunda tingsrätt fast.

Tingsrättens bedömning är också att Harry Schein haft en njugg inställning till grannen och enbart nyttjat hans tjänster för hjälp med huset och att grannen bara premierats med enstaka julklappar till sina barn. Grannen har inte heller varit omnämnd i något av Harry Scheins tidigare testamenten, som tydligt visat på kärleken till Eva Fischer. Han fanns inte heller med bland dem som skulle bjudas på middag efter den av Harry Schein regisserade begravningen och enligt hans sista vilja skulle han inte ens underrättas särskilt om frånfället.

”Utredningen saknar alltså tecken på att Harry Scheins inställning till Eva Fischer skulle ha undergått någon dramatisk förändring under september månad 2005, som skulle ha lett till att han på ett närmast hatiskt sätt ville göra henne så gott som arvlös”, skriver tingsrätten i domen.

De tre punkterna gjorde att två av tre lagfarna domare i Attunda tingsrätt valde att underkänna det nya testamentet och ge Eva Fischer rätt till arvet enligt det gamla testamentet. En domare höll med om en del invändningar men tyckte inte att de var tillräckligt starka för att underkänna det nya testamentet.

Grannen och hans fru, som också tagit strid för det nya testamentet eftersom hon enligt det skulle få ärva en gobeläng, ska enligt domen betala Eva Fischers rättegångskostnader. Advokat Bertil Södermarks arvode och Tommy Lindströms utredning kostade 2,6 Mkr.

”Domen överklagas eftersom makarna anser att tingsrätten begått grova rättegångsfel. Makarna vill därför att hovrätten återförvisar målet till tingsrätten för ny prövning”, säger grannens advokat Olof Nilsson.

Eva Fischer och hennes advokat Bertil Södermark är å sin sida nöjda med domen och funderar nu över fortsättningen av fallet, där en polisanmälan för att testamentet kommit till på fel sätt är en möjlighet.
”Vi har diskuterat den saken, men inte tagit slutlig ställning till det. Det beror på hur saken utvecklar sig”, säger Bertil Södermark.


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?