ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

SNS: Därför borde Sverige vara med i EMU

De ekonomiska argumenten för att Sverige skulle stå utanför eurosamarbetet håller inte längre. På varje punkt som EMU-utredningen analyserade för tio års sedan har läget förändrats och talar nu för att Sverige ska ansluta sig.
Det visar årets konjunkturrådsrapport från SNS, skriver rådets ordförande professor Harry Flam på DN Debatt.

För tio år
sedan kom den statliga EMU-utredningen fram till att de ekonomiska argumenten talade emot ett svenskt deltagande i EMU, men enligt SNS rapport är läget nu annorlunda.

"På alla punkter
som låg till grund för EMU-utredningens slutsats har läget förändrats till förmån för att Sverige ska ansluta sig", skriver Harry Flam.

Argumenten om nyttan
av en självständig konjunkturpolitik håller inte eftersom svensk konjunktur nu är mer synkroniserad med euroländerna och Sverige står dessutom i dag betydligt bättre rustat att möta en lågkonjunktur, med lägre arbetslöshet och starkare offentliga finanser.

Även om den
svenska kronan nu har försvagats under finanskrisen går det i allmänhet inte att lita på att växelkursen "går åt rätt håll när så skulle krävas".

"Forskningen på området
visar att det empiriskt inte finns något systematiskt samband mellan ränteläget och växelkursen. En centralbank kan därför inte hoppas på att kunna styra växelkursen med hjälp av sin styrränta", skriver Harry Flam.

Fördelarna med ett
EMU-medlemskap är främst en stabilare växelkurs, och därmed kostnadsläge, samt ökad handel och investeringar över gränserna.

"SNS-rapporten visar att
Sverige sannolikt skulle ha haft mindre fluktuationer i kostnadsläget gentemot utlandet de senaste tio åren om landet deltagit i den monetära unionen från start", skriver Harry Flam.

Dessutom visar ny
forskning ganska entydigt att införandet av euron har lett till en betydande ökning av handeln, både inom euroområdet och mellan detta och utanförstående länder.

"Rapporten uppskattar att
Sveriges handel skulle ha ökat med 12 procent om landet varit med i den monetära unionen från början. Detta är långt mer än vad EMU- utredningen antog", skriver Harry Flam.

Fördelarna med ett
stabilare kostnadsläge är också större än EMU-utredningen räknade med eftersom fler länder nu deltar i eurosamarbetet.

Enligt konjunkturrådsrapporten har
Sverige haft ringa nytta av sin självständiga penningpolitik de senaste tio åren.

"Den bedömer att
Sverige hade haft praktiskt taget samma utveckling av sysselsättning och inflation om landet hade varit med i den monetära unionen från början, men hade gjort samhällsekonomiska effektivitetsvinster genom ett stabilare kostnadsläge och ökad handel", skriver Harry Flam.
Tyck till