1515

DEBATT: Skandia nobbar LO-SAF:s pensionsupphandling

Skandia har beslutat att avstå från lämna anbud i upphandlingen av Avtalspension SAF-LO. Vi vill inte legitimer a illusionen av fri konkurrens när det redan är klart att AMF kommer att utses, skriver Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv och Marek Rydén, chef Skandia Link på DI Debatt.

Skandia har inbjudits att delta i upphandlingen av Avtalspension SAF-LO. I dag skulle vi ha lämnat in våra förslag, men vi har beslutat oss för att avstå. Upphandlingen handlar om 1,4 miljoner nya kunder och nya årliga pensionspremier på cirka 10 miljarder kronor. Vi avstår inte för att vi är dyrare eller sämre än våra konkurrenter, utan för att vi anser att upphandlingen inte sker på lika villkor.

På en fungerande marknad med fri konkurrens hade varje pensionsbolag sett upphandlingen som en otrolig möjlighet. Det gäller tyvärr inte upphandlingen av Avtalspension SAF-LO. Den är redan avgjord på förhand. Att delta är ett slöseri med försäkringsbolagets och försäkringstagarnas resurser.

När arbetsmarknadsparterna upphandlar bolag för att försäkra de kollektivavtalade pensionsplanerna är det bara intressant vilket bolag som utses till ett så kallat ickevalsalternativ, det bolag som får alla de arbetstagare som inte själva gör ett aktivt val. Det ger med automatik cirka 70 procent av alla kunder och premieinbetalningar.

Man skulle kunna tro att för att utses till ickevalsalternativet för 1,4 miljoner försäkringstagare måste man leverera den bästa pensionsprodukten. Den som läser upphandlingsunderlaget kan konstatera ett av de viktigaste kriterierna är att Svenskt Näringsliv och LO har insyn och inflytande i bolaget som utses. Det kan vi förstå, men för de enskilda medlemmarna är en modern produkt som levererar hög avkastning mycket viktigare.

Svenskt Näringsliv och LO äger gemensamt pensionsbolaget AMF. De har full insyn och absolut makt över bolaget. Inget annat bolag kan överträffa AMF i ett av de viktigaste urvalskriterierna. En bättre produkt kan ändå inte vinna. Därmed är upphandlingen redan klar. AMF blir ickevalsalternativet i det nya SAF-LO-avtalet. Förlorarna är kunderna.

Att upphandlingarna inte kan anses vara konkurrensneutrala är ett problem för Svenskt Näringsliv, den fria konkurrensens förespråkare. Genom att agera på det sätt som nu sker i upphandlingarna bidrar organisationerna till att slå vakt om egna maktstrukturer snarare än till fri konkurrens och största kundnytta. Skandia har tidigare påtalat att det inte råder konkurrens på lika villkor på avtalspensionsmarknaden. Vi går mot en allt tydligare monopolisering. Det har även uppmärksammats av andra.

Sedan drygt ett halvår utreder Konkurrensverket om Alecta, som styrs av Svenskt Näringsliv och PTK, bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och gör sig skyldiga till missbruk av dominerande ställning. Bilden bekräftas i den färska rapport som SEB Trygg Liv låtit konsultföretaget McKinsey göra. Här framgår att nuvarande utveckling innebär att de tre partsägda bolagen – AMF Pension, Alecta och Folksam/KPA – inom tio år fullständigt kommer att dominera kryssvalsmarknaden. Inte på grund av att de skulle vara mycket bättre än konkurrenterna, utan för att de ensidigt gynnas av arbetsmarknadens parter.

De utses till ickevalsalternativ i upphandlingar som ska ge sken av att fri konkurrens råder. Skandia tänker inte längre vara med och legitimera illusionen av fri konkurrens och lika villkor på avtalspensionsmarknaden. Vi medverkar gärna i kommande pensionsupphandlingar, på villkor att spelreglerna är lika för alla. Vi accepterar inte upphandlingar där vissa av arbetsmarknadens parter uppenbarligen sätter egenintresset framför kundintresset.

Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv
Marek Rydén, chef Skandia Link


Innehåll från SimployerAnnons

Arbetsplatsen efter pandemin – så ser den ut enligt Simployer

Under året som gått har frågor som rör arbetsplats och arbetsmiljö ökat lavinartat. Vi har ställts inför nya utmaningar när arbetsplatsen blivit digitaliserad och många undrar hur vi ska arbeta efter pandemin. Simployer arbetar dagligen med att ge svar på dessa frågor och stödjer arbetsgivare i omställningen.

Simployer tror att framtidens arbetsplats och arbetsmiljö är en hybrid av arbete hemifrån och på kontoret där valfrihet och samverkan står i fokus. 

– Simployers vision är att göra det enkelt att vara en bra arbetsgivare. Vi arbetar främst mot HR-avdelningar där vi leder kurser och ger rådgivning om hur man skapar en välfungerande arbetsplats. Med pandemin uppstod en explosion av frågor kring hur arbetsplatsen ska fungera. Där finns vi till som både rådgivare och förebild, säger Fredrik Christiansson, Sverigechef för Simployer.

– Företagskulturen och värderingarna är något som många företag byggt upp under en lång tid på kontoret. Det blir dessutom svårare för arbetsgivare att stämma av med sina anställda om hur de mår. Därför är en hybrid arbetsmiljö ett alternativ som vi tror på, säger Lena Wepplinger, Head of Content & Experts på Simployer. 

En samlingsplats för det sociala mötet 

När vaccinationerna nu är igång uppstår frågor om hur arbetsplatsen kommer se ut när vi kan börja komma tillbaka till kontoret. Simployer tror på en lösning där kontoret fungerar som en samlingsplats dit medarbetare kommer för att mötas och ha ett socialt utbyte mer än att bara gå dit och för att sedan sätta sig ensam vid sin dator och arbeta. 

Vi kan utföra det mesta arbete hemifrån men vi behöver en plats att hämta energi och faktiskt ses. Därför förblir det fysiska kontorets roll betydelsefullt – men på ett annat sätt än tidigare. Medarbetare kommer även med största sannolikhet efterfråga en arbetsplats där det går att jobba både hemifrån och på kontoret. 

– Vi tror på att de som vill vara på kontoret ska kunna vara det, men de som vill arbeta mer hemma kommer ha möjlighet att göra det också. Kontoret ska vara en plats dit man vill gå och det kommer fylla en social funktion. Ska man försöka sammanfatta det enkelt, kan man säga att vi ser framför oss att det är ett skifte från ”arbetsplats” till ”mötesplats”, säger Fredrik Christiansson. 

Om Simployer

Är medarbetarna den mest värdefulla tillgången för din verksamhet? Då är det viktigt att du förvaltar deras kompetens och bygger upp en hållbar företagskultur! Simployer stöttar och förenklar arbetsdagen för ledare, HR och anställda för över 1,2 miljoner användare i Sverige och Norge. Vår målsättning är tydlig: Att göra det enkelt att vara en bra arbetsgivare.

Läs mer om Simployer här 

Mer från Simployer

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Simployer och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?