1515

Svensk konkurrenskraft behöver höghastighetståg

En utbyggnad av höghastighetståg men också en förbättring av redan befintligt järnvägsnät är ett måste om Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft, skriver Carl Bennett, styrelse-ordförande och huvudägare i Getinge.

Det är lätt att satsa på utbyggnad av vägar. Det ger en mer omedelbart förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Långsiktigt går det inte att komma ifrån att Sverige behöver stärka järnvägen för att öka sin konkurrenskraft. Det handlar både om att bygga ut och förbättra befintligt järnvägsnät, men också om höghastighets-banor. Det senare är ett utmärkt sätt att öka tågets konkurrenskraft gentemot flyget och frigöra kapacitet på övrigt järnvägsnät för ökad gods- och regionaltrafik.

Banverkets utredning om höghastighetsbanor från våren 2008, visar att det skulle bära sig samhällsekonomiskt att införa höghastighetsbanor på vissa sträckor. De aktuella stråken är Götalandsbanan mellan Stockholm och Jönköping, Borås och Göteborg samt Europabanan som är fortsättningen söderut på Götalandsbanan vid Jönköping mot Helsingborg och vidare genom Danmark över Fehmarn bält och till Hamburg i Tyskland.

Det är positivt att merparten av riksdagspartierna numera ställer sig bakom framtida höghastighetsbanor. Tills dess är det viktigt att koncentrera resurserna på att förbättra det befintliga järnvägsnätet. Storstadsregionerna är hårt belastade av trafiksituationen på både vägar och järnvägar. Västra Götaland var det län där det förra året lastades mest gods på lastbil, över 50 miljoner ton, tätt följt av Skåne med 45 miljoner ton. Därtill kommer en betydande transittrafik genom Skåne från Europa.

När den dansk-tyska förbindelsen över Fehmarn bält är klar ökar möjligheten att föra över gods från lastbil till tåg. Då krävs ett fungerande trafiksystem. annars ökar bron trycket ytterligare på den tunga transittrafiken genom Danmark och Sverige.

Belastningen i södra Sverige skulle minska med en utbyggnad av den strategiskt viktiga Västkustbanan till dubbelspår hela sträckan Lund-Göteborg. Det ökar tågets konkurrenskraft gentemot bilen och medverkar till att Göteborgs- och Öresundsregionen växer sig närmare varandra.

Detta gynnar näringslivets konkurrenskraft, förbättrar tillgången till kompetens och skapar ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Västkustbanan är i skriande behov av tågtunnel i Göteborg, den så kallade Västlänken. I ett längre perspektiv står en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör på önskelistan. Den skulle avlasta den redan tungt belastade Öresundsbron och bereda väg för Europabanan.

Målet är att hitta hållbara lösningar till gagn för såväl miljön, som den fortsatta tillväxten och samhället i övrigt. Järnvägen har en överordnad roll och måste prioriteras. Hoppas att detta kommer att återspeglas i höstens infrastrukturproposition.

CARL BENNETT, Styrelseordförande, huvudägare, Getinge


Innehåll från HSBAnnons

Så etablerar man hållbara fastigheter på en het marknad

Bostadsmarknaden är glödhet, men samtidigt iskall. 

Nyproducerade bostäder blir dyra och stora grupper står utan möjlighet att köpa en egen bostad.

– HSB har tagit ställning för att bygga hållbart, men vi vill också inkludera de sociala aspekterna så att vi bygger mer för fler, säger Jonas Erkenborn, vd för HSB Bostad.

Här bygger HSB i hela landet 

En redan het bostadsmarknad har det senaste året fått skjuts av pandemin som har fått efterfrågan på bostäder i attraktiva områden att rusa.

– Vi spenderar mycket tid hemma nu vilket har uppvärderat bostaden, säger Jonas Erkenborn.

– Det faktum att den rekordlåga räntan dessutom gör bostaden attraktiv som investeringsobjekt, och att många ser en möjlighet att göra en bra affär, har lett till en mycket het marknad i många områden i landet.

Men trots att det generellt sett är billigt att låna pengar stänger bolånetak och amorteringskrav effektivt ute de unga från möjligheten att köpa sin egen bostad.

– Vi som har kommit en bit i karriären och har jobb som har klarat sig bra under pandemin har möjligheter på bostadsmarknaden. Men myntets andra sida är att många grupper inte har möjlighet att låna alls och antingen förblir trångbodda eller inte ens kan skaffa en bostad. Marknaden är inte het för alla. 

Prisvärda bostäder i småhusform

HSB och övriga aktörer inom byggbranschen har de senaste åren satsat mycket tid och resurser för att utveckla ett miljömässigt och mer hållbart byggande. 

I det arbetet har HSB tagit ett strukturerat grepp kring ett hållbart byggande med processtyrning och miljövänliga materialval, samtidigt som den sociala hållbarheten levereras genom en trygg och stabil bostadsrättsförening.

– Vi på HSB är väldigt stolta över att ha en historia av att utveckla och förbättra boendesituationen för de många människorna, och det vill vi göra även nu. Vi vill bygga mer för fler så att bland annat unga människor med vanliga jobb har råd att köpa en egen bostad.

För att åstadkomma det gör HSB flera egna insatser, bland annat breddas nu verksamheten genom att även erbjuda prisvärda bostäder i småhusform. 

Dessutom arbetar man med att minska sina byggkostnader genom ta fram typlösningar för till exempel trapphus och badrum som ökar repeterbarheten i produktionen.

– I och med att vi är kostnadseffektiva kan vi öppna nya marknader för bostadsrätter. Dessutom blir det spännande att följa de flyttrörelser ut från stadskärnan som har uppstått i och med pandemin, och se hur vi kan erbjuda prisvärda bostadsrätter med hjälp av goda kommunikationer även i mindre centrala lägen.

Utvecklar samhällen från grunden

Just nu håller HSB bland annat på att utveckla nya stadsdelar i kommunerna runt Stockholm.

– Jag är väldigt stolt över HSB:s tradition att etablera nya bostadsområden, där vi får vara med och utveckla hållbara samhällen från grunden och på så sätt fortsätta vara en samhällsbyggare.

Samtidigt menar Jonas Erkenborn att det krävs insatser även från politiskt håll för att komma till rätta med problemen.

– Vi på HSB vill underlätta för våra medlemmar att köpa sin bostad. Men ska man kunna köpa en bostad krävs det att man får låna, till exempel med hjälp av startlån eller subventionerat bosparande. Det krävs en sammanhållen bostadspolitik där finansiering, myndighetsprocesser och en utbyggd infrastruktur är viktiga delar i en komplex samhällsbyggnadsprocess. 

Här bygger HSB i hela landet 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?