ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

ÖB: Ryssland på konfrontationens väg

Ryssland har valt konfrontationens väg och därför måste svensk planering utgå mer från säkerhetspolitik än från på förhand fastlagda ekonomiska ramar, säger ÖB Håkan Syrén.
Det är första gången Syrén kommenterar de säkerhetspolitiska konsekvenserna för Sverige sedan kriget i Georgien.

Uttalandet kommer bara dagar efter det att försvarsminister Sten Tolgfors (m) tvingats skjuta upp sin proposition om det framtida svenska försvaret.

När kriget just brutit ut sa Tolgfors att hans förslag skulle presenteras som tänkt i december. I tisdags bytte Tolgfors fot och förklarade att nya analyser krävs, och att förslaget ska presenteras först i vår.

I ett nyhetsbrev publicerat på Försvarsmaktens hemsida på torsdagen konstaterar ÖB att svensk försvarspolitik under lång tid utgått från att militärt våld har varit uteslutet som konfliktlösningsmetod i Europa.

"Om detta helt grundläggande antagande förändras har vi givetvis anledning att noga analysera innebörd och implikationer för vår försvarspolitik", skriver Syrén.

För någon månad sedan, resonerar ÖB, pekade allt mot att Sveriges militära förmåga på sikt skulle minskas såväl i landet som i internationella insatser. Nu har tröskeln för militärt våld i Europa sänkts.

Även om det är obekvämt att byta spår just när ett stort förändringsarbete skulle sjösättas krävs nu seriös eftertanke.

"Vi saknar marginaler för felsteg", skriver Syrén.

Nära samarbete med andra länder och ett starkt Nato är centrala inslag för Sveriges säkerhet, anser ÖB.

Men det handlar inte om att återupprätta invasionsförsvaret, eller om någon plötslig uppvärdering av den ryska militära förmågan. Men Sverige måste säkra ett "synligt och trovärdigt" bidrag till vårt grannskaps militära stabilitet.

I sitt nyhetsbrev rapporterar ÖB också om läget i Afghanistan, varifrån han just återvänt efter möten med svenska soldater och Isafledningen.

Bortom rapporterna om ökat våld och fler attacker såg han där ett samhälle på väg att resa sig.

"Avsikten är att så snart som möjligt kunna reducera den militära säkerhetsdimensionen och i stället stärka utvecklingssatsningarna," skriver Syrén om utvecklingen.

Tyck till