1515

Räntor och valutor: Ny finansoro sänkte räntorna

Europaräntorna sjönk under onsdagen, i linje med utvecklingen för amerikanska räntor sedan tisdagens svenska stängning, som en följd av förnyad kreditmarknadsoro och nedgångar på aktiemarknaden.


Den tyska tioårsräntan gick ned 5 punkter till 4,37 procent, jämfört med svensk stängning på tisdagen. Den svenska tioårsräntan sjönk också med 5 punkter till 4,33 procent. Därmed var räntegapet mellan Sverige och Tyskland oförändrat (-4).

"Temat i dag har varit räntor ned. Det är primärt finansoron som började i USA i går med tanke på Lehman Brothers och rykten om att de behöver mer kapital", sade Jussi Hiljanen, analytiker på SEB Merchant Banking, till Nyhetsbyrån Direkt.

Amerikanska räntor föll brant efter svensk stängning på tisdagen då USA-börserna vände ned på spekulation om att Lehman Brothers måste ta in nytt kapital för att stärka balansräkningen. Under onsdagens europeiska handel var de amerikanska ränterörelserna mer begränsade. Jämfört med svensk stängning på tisdagen sjönk den amerikanska tvåårsräntan 14 punkter till 2,41 procent. Tioårsräntan sjönk 11 punkter till 3,90 procent. Mot stängning gröptes nedgången ur, då en positiv börsutveckling minskade efterfrågan på obligationsmarknadens relativa säkerhet.

På eftermiddagen rapporterades att det sammanvägda ISM-indexet för tjänstesektorn i USA sjönk från 52,0 till 51,7 i maj. Enligt Bloomberg News snittprognos väntades ett index på 51,0. Dollarn stärktes på beskedet.

"Överlag finner vi tröst från det faktum att de ekonomiska villkoren inte längre verkar förvärras", sade Paul Ashwort på Capital Economics till Thomson Financial News.

Indexet för affärsaktiviteten steg till 53,6 från 50,9 föregående månad. Prisindex steg till 77,0 från 72,1.

Sysselsättningsindex sjönk till 48,7 från 50,8.

Tidigare på eftermiddagen meddelade att produktiviteten i USA ökade 2,6 procent på årsbasis första kvartalet, vilket var strax över väntade 2,5 procent, enligt Bloombergs News prognos. Även enhetsarbetskostnaden inkom starkare än väntat med +2,2 mot väntade 2,0 procent.

"Notera att baseffekter för enhetsarbetskostnaderna pekar mot en sannolik uppgång i årstakt de kommande kvartalen eftersom enhetsarbetskostnaden gick ner andra och tredje kvartalet förra året", skrev Morgan Stanley i en kommentar.

OECD presenterade sin vårprognos på onsdagen. Organisationen förutspår att merparten av medlemsekonomierna står inför flera kvartal med svag tillväxt, samtidigt som den överliggande inflationen kan förbli hög under ytterligare en tid.

"Detta scenario är det kombinerade resultatet av turbulensen på finansmarknaderna, avkylningen på husmarknaderna och kraftigt stigande råvarupriser", skrev OECD:s tillförordnade chefekonom Jörgen Elmeskov.

Oddsen förbättras för att turbulensen på finansmarknaderna kan ha passerat toppen, men effekterna kommer ändå att bromsa tillväxten under en "avsevärd tid" framöver.

För hela OECD-området väntas en tillväxt på 1,8 procent 2008 och 1,7 procent 2009.

Jörgen Elmeskov konstaterade att den ekonomiska situationen nu är synnerligen osäker, och riskerna som omger prognoserna är ovanligt stora.

För svensk del väntar OECD en fortsatt inbromsning, drivet av svagare inhemsk efterfrågan.

OECD reviderar ned den framtida svenska tillväxten och räknar med att den uppgår till 2,1 procent såväl i år som 2009, efter en ökning med 2,9 procent 2007. Inflationstakten, mätt som KPI, väntas uppgå till 3,2 procent i år och 2,8 procent 2009.

"Men även om inflationen väntas avta under 2009 bör Riksbanken stå redo att höja styrräntan ytterligare under 2008 om inflationsförväntningarna förblir höga", skrev OECD.

På förmiddagen inrapporterades detaljhandeln i euroområdet i april en nedgång med 0,6 procent på månadsbasis, mot väntade +0,2%, och en mer än tre gånger större nedgång på årsbasis än väntat (-2,9%). Utfallet fick dock ingen direkt marknadspåverkan.

Den svagaste utvecklingen rapporterades från Tyskland, där försäljningsvolymen sjönk med 5,6 procent. För hela EU sjönk försäljningen 0,4 procent på månadsbasis och ökade 0,8 procent på årsbasis.

På valutamarknaden stärktes dollarn på tisdagen efter att Fed-chefen Ben Bernanke uttryckt oro för att dollarns försvagning har bidragit till uppgången i inflationen.

Jämfört med tisdagens svenska stängning försvagades dollarn mot euron på onsdagen och gick till 1:545 från 1:544.

Yenen stärktes mot både dollar och euro på farhågorna om ökade kreditförluster hos finansjättarna och åtföljande minskad efterfrågan på relativt högavkastande tillgångar som finansierats med lån tagna i Japan.

"Det är en hel del oro och mycket prat kring Lehman och andra banker", sade Anders Söderberg, analytiker på SEB Merchant Banking, till Nyhetsbyrån Direkt.

Kronan stärktes något mot dollarn till 6:05. Mot euron försvagades kronan något till 9:35. Mätt i TCW-index visade kronan en begränsad förstärkning till 122,57 från 122,59 på tisdagen.


Innehåll från Orange CyberdefenseAnnons

Orange Cyberdefense CyberSoc ser allt

Det är faktiskt så. De kunder som har givit Orange Cyberdefense mandat att hjälpa dem, har väldigt bra förutsättningar att skydda sin verksamhet med hjälp av bolagets globala Cyber Security Operation Centers – CyberSOCs.

– Här analyseras all data och resultaten används sedan vägledande för att skydda våra kunder, säger Fredrik Svensson, Head of CyberSOC, Orange Cyberdefense Sverige.

Orange Cyberdefenses Cyber Threat Intelligence-data bidrog till att att bolaget hade försprång på marknaden och kunde hjälpa sina kunder med både implementering av Indicators of Compromise (IOCs) och aktiv threat hunting under den gångna sommarens välkända attacker.

Den accelererade digitaliseringen och ransomware-trenden har fortsatt att dominera under 2021 och Orange Cyberdefense ser att det kommer att fortsätta, samtidigt som många cyberattacker blir allt mer komplexa och sofistikerade. Denna utveckling har emellertid också medfört att medvetenheten kring samhällets sårbarhet har höjts, vilket i sin tur har fört upp cybersäkerheten på dagordningen för styrelser och ledningar. 

– Ju mer samhället digitaliseras, desto större inverkan har hoten. Lyckligtvis tar allt fler detta på allvar och ser sig om efter tjänster och lösningar som kan hålla den egna verksamheten trygg, berättar Fredrik Svensson.

Globala muskler – lokal insikt

För att stötta sina kunder i den pågående utvecklingen erbjuder Orange Cyberdefense tjänster inom allt från rådgivning, riskmitigering och riskvisualisering, till dedikerade monitorerings-, detekterings- och responslösningar. Funktionen för bolagets 11 globala CyberSOCs är således att övervaka, upptäcka, undersöka och svara på cyberhot – dygnet runt. 

– De kunskaper vi erhåller med vår Cyber Threat Intelligence använder vi sedan för att ytterligare stärka säkerheten för våra kunder. Den globala inblicken och informationen kombineras därefter med lokal insikt, AI och mänsklig expertis, i form av våra oerhört skickliga ingenjörer och tekniker. 

Fredrik exemplifierar med ett av Orange Cyberdefense senaste kundcase, där bolaget aktivt stöttar ett företags befintliga IT-säkerhetsleverans med en helt anpassad lösning. 

– Tillsammans med kunden bygger vi upp såväl teknik som kunnande för att de ska kunna förbättra sin operationella säkerhet och upprätta en heltäckande CyberSOC.

Fortsätter att vässa sina tjänster

Den samlade kompetens som bolaget har erhållit genom åren har följaktligen skapat ett enormt informationsunderlag och en unik förståelse för kundernas processer och arbetssätt. Denna förståelse har Orange Cyberdefense sedermera nyttjat för att kontinuerligt vässa och utveckla sina tjänster utifrån kundernas feedback och behov. 

– Vi ser en stor efterfrågan på skräddarsydda tjänster för operationellt arbete. Tack vare vår nära samverkan med kunderna kan vi snabbt utforma och exekvera relevanta tjänster som ger mervärde – givetvis anpassade till lokala regulatoriska krav. Därmed hjälper vi både våra kunder och samhället i stort att minimera sina skaderisker, avslutar Fredrik. 

Kontakta Orange Cyberdefense för att få veta mer

Mer från Orange Cyberdefense

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Orange Cyberdefense och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?