Räntor och valutor: Långa räntor fortsätter upp

Långa svenska obligationsräntor fortsatte att stiga något i förmiddagens handel medan den tvååriga obligationsräntan gav upp något av torsdagsmorgonens uppställ.

SCB redovisade att den svenska arbetslösheten sjönk till 5,9 procent i maj från 6,0 procent i april. Det var dock en mindre nedgång än till de 5,7 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Sysselsättningen ökade med 59.000 personer, jämfört med i maj 2007, att jämföra med 92.000 i april och 110.000 i mars.

Torbjörn Isaksson, ekonom på Nordea, noterar att arbetslösheten var högre än väntat och sysselsättningsökningen var svagare. Arbetskraften utvecklades däremot som väntat.

"Sett bara för sig borde maj-siffran lugna Riksbanken, men man bör inte se en månadssiffra isolerat. Sett till de tre senaste månaderna har arbetsmarknaden varit starkare än vad Riksbanken har räknat med", säger han.

Han konstaterar att det har kommit många signaler om att den svenska arbetsmarknaden står inför en dämpning, och majstatistiken visar ju att framför allt sysselsättningstillväxten var lägre än de senaste månaderna, men Torbjörn Isaksson anser att det fortfarande är en "hygglig trend".

"Däremot tror jag att vi närmar oss en dämpning på arbetsmarknaden", som dock inte är tillräckligt för att dämpa förväntningarna om att Riksbanken kan komma att höja räntan i juli. "Fokus för Riksbanken ligger främst på inflationen och inflationsförväntningarna", säger Torbjörn Isaksson, som tycker att en räntehöjning i juli framstår som sannolik, "men det är inte klart".

SBAB:s ekonomer skriver i en ny konjunkturprognos att de räknar med att Riksbanken höjer styrräntan i juli, trots att inflationen enligt deras prognoser sjunker under Riksbankens mål på två års sikt. SBAB tror att Riksbanken väljer att agera mot höga inflationsförväntningar, men SBAB delar inte marknadens aggressiva syn om kommande räntehöjningar, och ekonomerna tror att Riksbanken kommer att sänka styrräntan igen under 2009.

Även Handelsbanken ser en räntehöjning i juli i bankens nya konjunkturprognos. Bankekonomerna konstaterar att situationen är svår givet att mat och energi har drivit upp spotinflationen samtidigt som ekonomin bromsar in snabbare och kraftigare än förväntat.

"Som vi ser det, möjligheterna för en höjning av räntan är liten, men sannolikheten för en höjning i juli är för närvarande högre än 50 procent. Under våren 2009 tror vi att räntesänkningar kommer i bakvattnet av fallande inflation och högre arbetslöshet", skriver SHB-ekonomerna.

I övriga Europa var obligationsräntorna relativt stabila på förmiddagen efter en uppgång på torsdagsmorgonen, delvis drivet av ett bättre börsklimat. Brittiska obligationsräntor steg mer än i övriga Europa, och uppgången förstärktes efter en rapport från Bank of England som visade att allmänhetens inflationsförväntningar steg till rekordnivåer det senaste kvartalet.

Rapporten visade att hushållen räknar med att inflationen kommer att stiga till 4,3 procent det kommande året, att jämföra med 3,3 procent i den förra mätningen i februari. Undersökningen visar också att hushållen uppfattar att den aktuella inflationstakten är 4,9 procent, vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna inleddes 1999.

Brittisk KPI-statistik för maj publiceras tisdagen den 17 juni, och förväntningarna är höga om att inflationstakten kommer att vara klart över 3 procent, vilket innebär att BOE-chefen Mervyn King kommer att tvingas skriva ett brev till finansminister Alistair Darling för att förklara vad centralbanken avser att göra för att dämpa prisutvecklingen.

Industriproduktionen i euroområdet steg 0,9 procent i april jämfört med i mars, att jämföra med förväntningar om en oförändrad produktionsnivå.

Dollarn stabiliserades mot andra valutor på torsdagsförmiddagen efter en förstärkning i morgonens asiatiska handel. Euron tyngdes fortsatt av onsdagens signaler om att ECB inte planerar för en serie av räntehöjningar, och samtidigt gnager en viss oro för att Irland kommer att rösta ner Lissabonfördraget vid dagens folkomröstning.

Kronan stärktes mot euron i morgonens handel, men gav senare upp förstärkningen och strax före lunch.

Det finns också förhoppningar om att statistik i eftermiddag, klockan 14.30, ska visa att den amerikanska detaljhandeln gick hyggligt i maj, delvis med stöd av skatterabattscheckar.

Enligt Bloomberg News enkät väntas detaljhandeln ha ökat med 0,5 procent, och med 0,7 procent exklusive bilar. Ekonomerna på Morgan Stanley noterar dock i ett marknadsbrev att en del av uppgången antas bero på en prisrelaterad ökning av bensinförsäljningen.

På tal om höga bensinpriser, importpriserna, klockan 14.30, väntas samtidigt visa en ökning med 2,5 procent i maj jämfört med i april. Ökningstakten på årsbasis väntas stiga till 17,2 procent i maj från 15,4 procent i april.

Antalet nyanmälda arbetslösa väntas ha ökat till 370.000 förra veckan, från 357.000 föregående vecka.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?