Annons

Räntor & valutor: Uppåt på räntemarknaden

De svenska obligationsräntorna har fortsatt i morgonens spår med nedgång för de längre löptiderna samt uppgång bland de kortare löptiderna. I Tyskland har ränteuppgången fortsatt samtidigt som de amerikanska räntorna har fortsatt att falla tillbaka ytterligare, från morgonens nivåer.

På valutamarknaden har kronan återhämtat sig något mot dollarn samtidigt som den svenska valutan har fallit tillbaka mot euron. Dollarn har samtidigt tappat ytterligare i värde jämfört med euron.

Under morgonen har nyhetsflödet till stor del bestått av preliminära inköpschefsindex från Europa. Det europeiska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin uppgick preliminärt till 36,2 i november, jämfört med 41,1 månaden innan. Marknaden hade förväntat sig ett värde om 40,3.

Preliminärt inköpschefsindex för tjänstesektorn uppgick till 43,3 i november, jämfört med 45,8 månaden innan och jämfört med väntade 45,3.

Det kombinerade inköpschefsindexet uppgick till 39,7 under månaden, jämfört med 43,6 månaden innan och jämfört med väntade 42,8.

BNP Paribas uppger att dagens nedgång i det kombinerade inköpschefsindexet med närmare fyra enheter är konsekvent med en BNP-minskning med cirka 0,5 procent i kvartalstakt för innevarande kvartal.

"Sammanfattningsvis indikerar skarpt försvagat ekonomiskt tillstånd och förbättrade inflationsutsikter ytterligare räntesänkningar. Vi förväntar oss att ECB sänker styrräntan med 75 punkter till 2,50 procent vid nästa direktionsmöte den 4 december", skriver BNP Paribas.

Den tyska industrins inköpschefsindex för tillverkningssektorn sjönk till 36,7 i november enligt preliminär statistik. Förra månaden låg nivån på 42,9. Bedömare hade räknat med en nivå på 42,0 i november.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn minskade till preliminära 46,2 under månaden, jämfört med 48,3 föregående månad. Analytiker hade räknat med en nivå om 47,5.

Det tyska finansministeriet räknar med att den ekonomiska inbromsningen kommer att fortsätta nästa år med anledning av den avkylda globala ekonomin. Arbetsmarknaden är för närvarande robust men förväntas komma att lida av den ekonomiska inbromsningen.

Utsikterna för den tyska exporten har försämrats avseende de kommande månaderna och det finns tecken på att försvagningen i privatkonsumtionen kommer att fortsätta, enligt finansministeriet.

Det finns säkerligen utrymme att sänka ECB:s styrränta men centralbanken kommer inte att lova något inför mötet i december. Storleken på sänkningsutrymmet måste diskuteras vid mötet den 4 december, enligt Ewald Nowotny centralbankschef i Österrike och medlem i ECB. Nowotny uppger vidare att inflationen inom EMU har sjunkit snabbare än väntat.

Även ECB:s direktionsmedlem Axel Weber uppgav tidigare under fredagen att det finns utrymme för ytterligare räntesänkningar om det skulle behövas.

Tidigare under förmiddagen höll James Bullard, chef för Federal Reserve Bank i St Louis, ett tal. Enligt Bullard förväntas en räntesänkning från Federal Reserve endast ge en begränsad effekt med anledning av att räntan redan idag befinner sig på en väldigt låg nivå. Bullard är inte någon röstande medlem i den penningpolitiska direktionen.

Ekonomin är långt ifrån att gå in i en period av deflation och kommer inte att inträffa om Federal Reserve "gör sitt jobb", sade Bullard vidare. Han hoppas även att USA:s ekonomi återgår till tillväxt under det andra halvåret 2009.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade enhälligt vid dagens ledningsmöte att lämna styrräntan oförändrad vid 0,30 procent.

Bank of Japan uppgav att den ekonomiska aktiviteten i landet har blivit trögare. Centralbanken kommer att bevaka de ökande riskerna på nedsidan och den japanska ekonomin förväntas vara trög under de kommande kvartalen. Uppsidesriskerna för priset ska också bevakas, även om riskerna minskat.

Den ekonomiska återhämtningen i Japan förväntas ta en viss tid och centralbanken kommer att vara flexibla i de penningpolitiska åtgärderna. Bank of Japan uppger vidare att de ska fortsätta att anstränga sig för att försäkra sig om marknadsstabilitet.

Japan kan behöva emittera mer statsobligationer för att täcka bortfall avseende skatteintäkterna, sade Japans finansminister Shoichi Nakagawa.

Vidare sade han att regeringen behöver agera mot de stora svängningarna på valutamarknaderna, då "överdriven marknadsvolatilitet inte är önskvärd".

Den japanska regeringen har sänkt sin bedömning avseende landets ekonomi, för den andra månaden i rad. Huvudanledningen till sänkningen uppges vara en snabb minskning i exporten. Det var sjätte gången i år som bedömningen sänktes.

Sverige ratifierade sent på torsdagen EU:s Lissabonfördrag. I riksdagen blev det 243 ja-röster, 39 nej-röster och 13 nedlagda röster. Därmed har 25 av 27 EU-länder godkänt fördraget. De länder som återstår är Irland, som röstade nej i en folkomröstning och Tjeckien.

Räddningsplanen för den amerikanska bilsektorn kommer att behandlas i en specialsession i kongressen nästa månad. Demokratiska kongressledare kommer att kalla kongressen igen i december för att överväga att hjälpa biltillverkarna med finansiellt stöd. Det innebär att tvåpartilösningen som uppges ha nåtts i senaten kommer att fördröjas.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Telia CompanyAnnons

Varning för dataintrång när du jobbar hemma: Expertens 5 tips för ökad säkerhet

Så skyddar du företaget när många jobbar hemifrån. Telias IT-rådgivare Fredrik Nyberg: ”Det finns flera enkla åtgärder som förhindrar uppemot 99 procent av alla angrepp.”
Så skyddar du företaget när många jobbar hemifrån. Telias IT-rådgivare Fredrik Nyberg: ”Det finns flera enkla åtgärder som förhindrar uppemot 99 procent av alla angrepp.”

Inget företag slipper undan säkerhetshoten som ökar när många medarbetare jobbar på distans.

– 7 av 10 IT-angrepp är riktade mot mindre företag, säger Fredrik Nyberg, IT-rådgivare på Telia.

Så här jobbar ni säkrare.

Upptäck fler fördelar med IT-avdelning som tjänst 

Rekordmånga svenskar sitter hemma och jobbar som en följd av pandemin. 79 procent av svenska företag – med minst 50 anställda – planerar dessutom för fortsatt distansjobb även efter pandemin. Det visar en ny uppföljande undersökning till rapporten ”Telias digitala index”.

Cyberkriminella passar på

Vi kopplar våra företagsdatorer till nätverket hemma, delar filer och chattar med kollegorna. Men hur säkert är det?

– Företaget blir mer sårbart för intrång samtidigt som mängden attacker ökat under coronakrisen. De cyberkriminella passar på när folk jobbar hemifrån, säger Fredrik Nyberg, IT-rådgivare på Telia.

Och det är inte bara de största företagen som drabbas.

– 7 av 10 angrepp är riktade mot företag som har 5 till 150 anställda, berättar Fredrik Nyberg och nämner ett aktuellt exempel:

– En medarbetare klickade på en länk som laddade ner ransomware, ett program som tar företags data som gissla. All data i företaget krypterades och de kriminella krävde miljonbelopp för att släppa på krypteringen.

I det här fallet hade företaget tur; Telia kunde med hjälp av säkerhetskopior återställa servrar och datorer. 

Men hur kan man jobba säkrare på distans och skydda företaget? Fredrik Nyberg listar några råd:

1 Spara inte jobbinformation i privata moln

För att motverka det måste företaget erbjuda smidiga och säkra lösningar – annars kommer medarbetarna att hitta egna, och då blir det oftast privata moln.

2 Logga in säkert

En viktig åtgärd är autentisering, som styrker identiteten med en extra verifieringsmetod när ni loggar in på företagsdatorerna. Tvåfaktorsautentisering eller multifaktorsautentisering är ett bra grundskydd. Utan ett sådant öppnar ni företagets nätverk för attacker.

3 Backup är A och O

”Vi behöver ingen backup, vi sparar allt i molnet” – den inställningen är kanske den vanligaste missen vad gäller IT-säkerhet. Men jobbar ni i Office 365 tar Microsoft inget ansvar för er data om den krypteras (kodas så att den inte kan läsas). Då behöver ni en extern säkerhetskopia och en krisstrategi så att ni snabbt kan återställa er förlorade data med minimal skada för verksamheten. En backup-lösning är inte dyr, och kan vara guld värd!

4 Utbilda svagaste länken

I alla företag är de anställda mest utsatta och den största säkerhetsrisken eftersom vi alla kan råka klicka på en skadlig länk eller fil. Informera personalen kontinuerligt om virus, ransomware och andra hot. Klicka inte på länkar eller bilagor från okända. Ladda inte heller ned program som kommer via e-post, sms eller webbsidor om avsändaren är okänd. De kriminella jobbar utstuderat, och lockar ofta med erbjudanden under tidspress. Var även misstänksam mot meddelanden om betalningar och överföringar som ser ut att komma från en medarbetare; kontot kan vara kapat.

5 Säkra IT-miljön med en blandning av skydd

Ni bör ha antivirusprogram, brandvägg, lösenordspolicy. Använd licensierade lösningar, inga ”gratisvarianter”. Då många hot kommer via e-post bör ni ha ett spamskydd och filter som skyddar slutanvändaren. Jobba förebyggande mot ransomware och virus. Det är också viktigt att systematiskt hantera uppdateringar av hela IT-miljön.

Trend: Outsourca företagets IT

Allt fler företag väljer att outsourca sin IT och ansvaret för IT-säkerheten. För att möta det behovet erbjuder Telia ”IT-avdelning som tjänst” för företag från 10 anställda. 

– Det innebär att ni får ett dedikerat expertteam på cirka 20 personer som blir er IT-avdelning – med support, övervakning av företagets IT-miljö och ansvar för säkerheten, förklarar Fredrik Nyberg som ingår i teamet.

• Hur jobbar ni med säkerheten?

– Vi kartlägger företagets IT-miljö och föreslår förbättringar så att företaget får en modern IT-miljö som ständigt uppdateras. Framför allt jobbar vi proaktivt för att undvika ”brandkårsutryckningar”. Vårt fokus är att förutse risker och åtgärda innan det blir några problem som påverkar verksamheten.

”Kan förhindra 99 procent av angreppen”

Det kan handla om allt från att scanna inkommande mejl och sortera bort skadlig kod till att utbilda personalen. Telia tar också fram backup-lösningar.

– Det finns flera relativt enkla åtgärder som förhindrar uppemot 99 procent av alla angrepp.

Den personliga kontakten är viktig, betonar Fredrik Nyberg:

– Det är samma tekniker som svarar när du ringer, vilket är enormt uppskattat. Vi lär känna företagets hela IT-miljö i detalj – och blir er kontakt för alla IT-frågor. Vi blir med andra ord som er egen IT-avdelning fastän vi inte sitter på ert kontor.

Upptäck fler fördelar med IT-avdelning som tjänst 

Fakta: IT-avdelning som en tjänst

• Telia hanterar IT- och kommunikationstjänster för företaget. Vänder sig till företag från 10 anställda.

• Tjänsten är prenumerationsbaserad och erbjuder ett expertteam som gör en grundlig analys för att skräddarsy tjänsten utifrån verksamhetens behov. Därefter tar teamet ansvar för och har full koll på IT-miljön dygnet runt.

• Telia jobbar proaktivt genom löpande säkerhetskontroller så att eventuella fel kan åtgärdas innan de skapar problem. Dessutom gör Telia en grundlig undersökning en gång om året för att säkerställa att företagets IT-miljö är uppdaterad, säker och tillgänglig.

• I tjänsten ingår support och konsultation med syftet att frigöra tid och skapa effektivare arbetssätt.

 

Mer från Telia Company

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telia Company och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?