Stockholmsbörsen: Hopp om återhämtning

Terminerna för de ledande europeiska indexen indikerar uppgång när handeln i Europa inleds på torsdagen efter viss optimism i Asien under natten och en preliminär rapport som var bättre än väntat från IBM.

Koordinerade räntesänkningar av de tyngsta centralbankerna runt om i världen misslyckades med att lugna investerarna och börserna i New York backade för sjätte handelsdagen i rad under onsdagen. Dow Jones tappade 2,0 procent, till den lägsta nivån på över fem år. Dow Jones är nu 35 procent lägre än rekordnoteringen, som nåddes för exakt ett år sedan räknat från onsdagen, och har fallit med 15 procent de senaste sex handelsdagarna.

"Attityden är som när man ringer efter en ambulans. När ambulansen kommer blir man lättad, när man sedan stannar upp och tänker efter, då inser man att det finns en anledning till att det behövs en ambulans", sade Art Hogan, chefsstrateg på Jefferies & Co, till Wall Street Journal.

Det bredare S&P 500 backade 1,1 procent, till den lägsta nivån sedan augusti 2003, och är 37 procent ned sedan oktober förra året. Finanssektorn ledde indexet lägre efter ett kraftigt säljtryck den sista halvtimmen. Nasdaq Composite sjönk 0,8 procent.

Handlare som Wall Street Journal varit i kontakt med säger att den stora volatilitet som varit har skrämt iväg köpare. Många pekar på den amerikanska finansinspektionens, SEC, förbud att blanka finansaktier som en anledning till de stora svängningarna. SEC tog inte enbart bort säljare från marknaden, säger handlarna, utan också köpare som vill minska risken i sina positioner genom att blanka andra aktier.

Vidare har hedgefonder, som normalt köper tillbaka blankade aktier efter att de fallit i värde för att ta hem vinster, låtit blankningspositionerna ligga kvar eftersom de inte kan göra nya blankningar. Förbudet gick ut efter stängningen på onsdagen och marknadsaktörer inväntar nu vilken effekt detta kommer att få.

Efter stängningen kom IBM med en preliminär rapport som visade på ett bättre resultat än väntat, medan försäljningen blev något sämre. IBM upprepade helårsprognos för resultatet och sade att det räknar med att utvecklingen på tillväxtmarknaden och långsiktiga kontrakt kommer att kompensera det tapp som följer av bank- och finanskrisen. Aktien steg med 5,9 procent i efterhandeln och fick också terminerna för USA-indexen att stiga.

I Asien var det däremot positivare under natten. Flera av marknaderna steg för första gången på mer än en vecka. Stöd kom bland annat från att Taiwans och Sydkoreas centralbanker sänkte styrräntorna med 25 punkter under natten och följde därmed sina kollegor i omvärlden. Hong Kongs Hang Seng Index var vid handelspausen 2,7 procent upp medan Nikkei 225 stängde 0,5 procent ned.

Av finansnyheter som kommit finns att den isländska finansmyndigheten har tagit kontrollen även över Kaupthing. Sedan tidigare har myndigheten kontrollen över Landsbanki och Glitnir. All inhemsk inlåning är garanterad och verksamheten på kontor, internetbanken, så kallade call centers och via bankomater kommer att fortlöpa som tidigare.

Några rekommendations- och riktkursförändringar för svenska aktier har kommit. Citigroup har sänkt riktkursen för Ericsson till 68 kronor från tidigare 98 kronor, men banken ser därmed ändå en uppsida på 43 procent jämfört med onsdagens slutkurs för aktien. Rekommendationen köp upprepas.

Baird har höjt rekommendationen för Autoliv till outperform från tidigare neutral. Merrill Lynch har inlett bevakningen av Rezidor med rekommendationen köp.

Epicept kan påverkas av att EU-kommissionen har gett ett marknadsgodkännande för bolagets preparat Ceplene för behandling av AML. Godkännandet öppnar för att Ceplene ska kunna säljas i 27 EU-länder samt Island, Lichtenstein och Norge.

I övrigt har den norska övervakningsmyndigheten Kredittilsynet stoppat blankning av finansaktier temporärt. Myndigheten har noterat att vissa aktier visat onormala rörelser och kan inte utesluta att blankningsinslaget varit betydande.

Torsdagens agenda bjuder på svensk KPI-statistik för september klockan 9.30, som väntas visa en ökning med 0,8 procent från augusti och med 4,2 procent från i september i fjol, enligt SME Direkts enkät bland analytiker. Dessutom presenteras aktivitetsindex för september.

Från USA väntas veckosiffran över antalet nyanmälda arbetslösa under förra veckan klockan 14.30. Något senare, klockan 16.00, kommer grossistlager för augusti.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?