DEBATT: Ratinginstituten har förvärrat krisen

Kreditvärderingsinstituten har tappat sin trovärdighet. I stället för att slå larm i tid om att de komplexa instrumenten blivit osäkra har de väntat och hoppats att problemen löser sig. Så har de lurat investerare till felaktigt risktagande. Instituten måste regleras och kontrolleras annars får vi leva med dyrare boräntor, skriver Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

De finansiella instrument som används för riskfördelning har blivit mer komplexa. Riskerna kan förpackas och delas upp många gånger om. De snårigt inpackade subprimeprodukterna i USA såg bankerna som ett säkert sätt till högre avkastning. Med breda kreditkorgar bedömdes risken som låg eftersom fastighetspriserna i USA alltid stiger, sett över några år. Och skulle fastigheter tappa i värde skulle det inte ske i alla delstater samtidigt.

Det är kreditvärderingsinstitutens sak att göra dessa utvärderingar. Alla kan inte bedöma kreditrisker själva. Det är därför som marknaden förlitar sig på dessa kreditvärderingsinstitut. Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch har global dominans. Har de märkt en kredit med "AAA" har den betraktats som nästan lika säker som statspapper. Skulle motgångar inträffa ska instituten gradera ned kreditbetyget i tid för att ge tid att sälja av risker innan konkurs inträffar.

Kreditvärderingsinstituten har tappat kontrollen. Om paketeringen har blivit för komplex borde de ha slagit larm om att värderingen har blivit osäkrare. Varningen har uteblivit eftersom det är säljaren av en obligation som betalar för sin kreditvärdering. Därmed är värderingsinstitutet inte oberoende – kunden vill få ett högt kreditbetyg. Instituten borde ha sänkt värderingarna när det blev tydligt att betygen inte höll måttet. Köpare skulle ha kunnat kliva av med endast en mindre förlust. Men många papper gick från säker kreditvärdighet till värdelös på en gång.

Här kommer nästa problem: kreditvärderingen är ofta inbyggd i myndigheternas solvenssystem. Ett sämre kreditbetyg för ett finansiellt institut ger högre kapitalkrav. Det ger sämre kreditvärdering. En negativ spiral påbörjas. Därför dröjer nedgraderingen. Den dag en sänkning sker blir det tydligt att den ursprungliga kreditvärderingen var alldeles för hög. En bra värdering tar från början hänsyn till riskerna med ett sämre kreditbetyg. Så kreditvärderingsinstituten väntar och hoppas att problemen löser sig. Under tiden luras fler investerare att köpa obligationer med falsk riskdeklaration.

Bubblan växer. Lösningen ligger i att kreditvärderingsinstituten måste bli trovärdiga. De måste regleras, likt revisionsbranschen. Insyn måste finnas. När en obligation är noterad ska den följas av ytterligare en aktör utöver den som gjort den första kreditvärderingen. Förändras inte denna hantering får vi leva med dyrare boräntor och krediter framöver. Centralbankernas räntesänkningar kommer inte hushållen till del om inte marknaden litar på kreditriskbedömningarna.

Finanskrisen tillskrivs bankdirektörers girighet och kortsiktigt tänkande. Sanningen är inte så enkel. Regeringar runt om i världen måste därför agera nu.

GUSTAF RENTZHOG, vd, Söderberg & Partners


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?