DEBATT: Kinesiska Fanerdun - en lärprocess som bär frukt

Kinaföretaget Fanerduns etablering i Kalmar hanterades som vilken utländsk etablering som helst. Det går aldrig att veta hur en sådan utvecklas. Kalmar valde offensivt när den traditionella industrin försvann. Nu börjar resultatet synas i nya aktörers mångmiljardinvesteringar de närmaste åren, skriver Johan Persson (s) och Leif Larsson(c) på DI Debatt.

Det kinesiska företaget Fanerdun har sedan etableringen 2006 skärskådats från regionalt, nationellt och internationellt håll. Det finns de som har sett möjligheterna och de som har ifrågasatt affärsidén. För oss som offentliga representanter i kommun och region har det varit solklart. Vi ska inte bedöma affärsidéer.

Vår roll är att skapa en mottagarorganisation, förmedla kontakter samt att bistå med kunskap om det svenska samhället. Oavsett om det handlar om en entreprenör från Finland, Ryssland eller Kina. Vi kan inte säga vad som är rätt eller fel. Det vi kan konstatera är att bygget inte är klart, och ingen vet om det någonsin blir det. Fokuseringen på Fanerduns etablering är förståelig men det är synd att man oftare ser problem och begränsningar än helhetsbilden och potentialen.

För fem år sedan stod Kalmar län inför ett vägval. Efter omfattande nedläggning inom traditionell, tung tillverkningsindustri fanns det två vägar att gå. Att hoppas på fortsatt traditionell industri och stöd från regeringen deltaga eller att hitta en ny väg för att utveckla länet.

Vi valde att ta fasta på de styrkor som karaktäriserar Kalmar län. En av dem är vår centrala placering i Östersjöregionen och de nätverk och den kunskap vi har efter många års samarbete med länderna runt Östersjön.

Grundfrågorna vi ställde oss var: Hur kan vi skapa bra förutsättningar för att ta till vara globaliseringens fördelar. Hur kan vi skapa konkret nytta för våra små och medelstora företag? Svaret kan sammanfattas i fyra områden: genom samverkan och samsyn i länet, genom att bilda internationella nätverk, genom en stark internationell profilering och genom att lära oss om vilken efterfrågan som finns i de växande ekonomierna och hur näringslivet kan matcha detta. Mot den bakgrunden startade samarbetet med Changxingregionen i Kina.

De drygt fyra år som samarbetet har pågått har hittills resulterat i bland annat flera kinesiska företagsetableringar, ett kinesiskt representationskontor i Kalmar län, fyra internationella affärsforum med totalt 2 000 deltagare från Kina, Sverige och Östersjöregionen, uppdragsutbildningar på Högskolan i Kalmar, flera samarbetsavtal samt en kommande etablering av ett Technology transfer center. Samarbetet har utvecklats till en plattform och kontaktyta utan motsvarighet i Sverige.

Fanerduns etablering hanterades som vilken utländsk etablering som helst, efter dess egna förutsättningar. Vi byggde en mottagarorganisation, förmedlade kontakter samt bistod med kunskap. Den stora skillnaden jämfört med en rysk eller amerikansk etablering var att våra kunskaper om kinesisk affärskultur var begränsade.

Vi såg, och ser fortfarande, samarbetet med Kina som en lärprocess i en naturlig del i satsningarna på den globala marknaden.

Vi vet inte hur etableringen utvecklas. Men det vet vi inte heller om andra etableringar och investeringar. Vårt ansvar är att välkomna de initiativ som tas.

Internationella investeringar är en av hörnstenarna i globaliseringen. För att kunna koppla ihop utländska företag med spetskompetens inom svenskt näringsliv måste företagen mötas med ett öppet och professionellt förhållningssätt. Det handlar också om att acceptera och överbrygga kulturskillnader. Så skapas möjligheter för våra små och medelstora företag på den internationella marknaden.

Kalmar läns öppna och offensiva förhållningssätt börjar ge resultat. Nya aktörer väljer i dag att investera i regionen. Inom de närmaste åren väntas mångmiljardinvesteringar inom bland annat miljö, energi och besöksnäring. Dessa får extra bra möjligheter till utväxling om vi fortsätter vårt internationella arbete.

Konkurrensen om investeringar från tillväxtekonomierna blir allt hårdare. Sverige har två alternativ. Att på tryggt avstånd betrakta hur andra regioner och länder vågar satsa och lära av sina misstag. Eller att ta initiativet. Vi måste tro på att satsningar, så väl lyckade som mindre lyckade, i slutändan leder till en positiv utveckling.

Det handlar om att våga lyfta blicken från det invanda och förutsägbara för att kunna ta emot nya kulturer. Annars finns risken att Sverige som investeringsland blir omkört av de länder som vågar.

JOHAN PERSSON, kommunalråd (s) Kalmar
LEIF LARSSON, ordförande (c), Regionförbundet i Kalmar län


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?