DEBATT: Ta iniativ till en ny finansiell världsordning

Ödsla ingen energi på att reformera valutafonden IMF. Skapa i stället nya globala institutioner för att övervaka och förhindra finanskriser. Den svenska regeringen bör arbeta fram en strategi med en global finansinspektion och ett ekonomiskt säkerhetsråd. Utnyttja det kommande EU-ordförandeskapet till att förebygga kriser, skriver Hedi Bel Habib, fil. doktor, forskare i Frankrike och Sverige på DI Debatt.

Internationella valutafonden, IMF, bildades 1944 och har i dag 185 medlemsländer. IMF:s uppgift är att upprätthålla internationell finansiell stabilitet. Tyngdpunkten ligger på åtgärder för att förebygga finansiella kriser. Trots att IMF har funnits i 64 år har antalet finansiella kriser snabbt ökat i världen sedan kreditverksamhet och kapitalrörelser har avreglerats på bred front.

Finansiella kriser tycks ha blivit ett återkommande drag i världsekonomin. Det som händer på världens finansiella marknader är bara en upprepning av samma mönster som på 1930-talet. Detta trots att IMF:s roll ständigt har utvecklats för att stärka det internationella finansiella systemet.

Finansmarknadernas globala funktionssätt är avgörande för många länders ekonomiska utveckling. Marknaderna har inneboende funktionsbrister som inte har med enskilda länders ekonomiska politik att göra. Därför behövs globala regler och övervakning.

Det har funnits en vilja att enbart utveckla IMF för att stärka det internationella finansiella systemet. Det är dock en föga framkomlig väg att satsa all politisk energi på att reformera IMF, eftersom USA med sin stora röstandel kan blockera viktiga reformer som handlar om inflytande. Små länder är dessutom svaga i organisationen på grund av hur valkretsar och röstandelar är strukturerade, inte minst utvecklingsländerna.

Det finns ett behov att lyfta blicken från etablerade institutioner som IMF, för att bygga upp nya organ där världssamfundet kan få ett större inflytande över finansiella marknader. Inom ramen för det kommande EU-ordförandeskapet bör Sverige kunna efterlysa alternativa vägar till IMF för tillsyn av de finansiella marknaderna. I första hand behöver vägar undersökas för att främja global finansiell stabilitet som förutsätter internationell enighet och nya globala institutionsbyggen.

Behovet av nya globala institutioner för att skapa finansiell stabilitet har förts fram under såväl 1990- som 2000-talet. Två av de mest intressanta förslagen som har framförts på nya institutioner på global nivå är: En global finansinspektion, framfört av flera forskare i Sverige såväl som internationellt. Ett rådgivande globalt ekonomiskt säkerhetsråd, framfört i FN-rapporten från Ingvar Carlssons och Sonny Ramphals kommission.

Gemensamt för förslagen är att de ökar den politiska legitimiteten och breddar inflytandet för världssamfundet, vilket är centrala frågor i diskussionen. Utvecklings- och tillväxtländerna har i dag mycket bristande inflytande över globala ekonomiska och finansiella frågor. Inflytandet är större för dem på handelsområdet, inom världshandelsorganisationen WTO. En eventuell global finansinspektion skulle därför kunna bevaka de finansiella marknaderna på ett liknande sätt som WTO gör, med rätt till sanktioner mot länder som bryter avtal.

Ett globalt ekonomiskt säkerhetsråd är tänkt att vara en samordnare med betydligt större representation för utvecklingsländerna än i IMF. Förslaget är att skapa ett rådgivande och samordnande organ på global nivå som påverkar nationell ekonomisk politik och samordnar olika organisationers aktiviteter på det ekonomiska och finansiella området. Så kan eventuella finansiella kriser tidigt spåras och förebyggas.

En global finansinspektion och ett ekonomiskt säkerhetsråd ska inte ses som patentlösningar för att helt undvika nya finansiella kriser. Det är varken möjligt eller eftersträvansvärt att uppnå en fullständig frånvaro av svängningar. Alla kriser hotar inte det internationella finansiella systemets stabilitet. I första hand gäller det att förhindra systemhotande kriser, både i fråga om enskilda länder och finansiella institutioner.

Regeringen bör därför arbeta fram en strategi för ökad global finansiell stabilitet med konkreta förslag för att öka stabiliteten i det internationella fi nansiella systemet. Strategin bör ha sitt fokus på spelregler för globala marknader och skulle sedan utgöra grunden för Sveriges agerande i internationella sammanhang, i första hand inom ramen för EU-ordförandeskapet 2009. Sveriges öppna och högst internationaliserade ekonomi gör att Sverige har unika förutsättningar för att driva fram en strategi för global finansiell stabilitet.

Hedi Bel Habib, doktor, forskare i Frankrike och Sverige


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Isofol MedicalAnnons

Målet: Effektivare cancerbehandling

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer med ett växande vårdbehov där ingen ny behandling har introducerats på 16 år. Isofol siktar på att lansera sin läkemedelskandidat arfolitixorin att ingå i standardbehandlingen.

Kolorektalcancer är också den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall efter lungcancer. Antalet nya patienter som globalt årligen diagnostiseras för cancerformen är omkring 1,8 miljoner och förväntas öka med 70 % fram till år 2040. 

Etablerad behandlingsform som gynnar fler patienterNuvarande etablerad behandlingsform av spridd kolorektalcancer (i första linjen) utgörs av en kombination av cellgifter och läkemedlet leukovorin, vilket Isofols kandidat arfolitixorin avser ersätta. Leukovorin måste omvandlas i kroppen till en aktiv substans och beroende på genetiska anlag sker inte denna aktivering hos alla patienter. Arfolitixorin är den aktiva substansen och kan potentiellt gynna betydligt fler patienter.

Fas III-studie i slutfasen

Isofol har en fullrekryterad global fas III-studie med en pågående interimanalys. De första 330 av totalt 440 patienter utvärderas av en oberoende säkerhetskommitté och deras rekommendation kring studiens fortsättning beräknas presenteras i första kvartalet 2021.

Läs mer om Isofol.

Bolaget ser två möjliga utfall av interimanalysen – generade data räcker för en registreringsansökan eller data pekar på att resultaten har en klart positiv trend, men att ytterligare 220 patienter bör tas in för att påvisa statistisk signifikans för progressionsfri överlevnad, vilket stärker lanseringsmöjligheterna.

Förutom en bättre behandlingsmetod, innebär lanseringen kommersiella möjligheter med ett årligt försäljningsvärde på över tio miljarder kronor. Patentskyddet gäller till år 2038 i USA och Japan samt till år 2034 i andra länder. 

Licensavtal i Japan och Kanada

Två licensavtal ingicks under hösten med Solasia i Japan och med Paladin Labs i Kanada. Detta ger en stark validering av den vetenskapliga och kliniska datan såväl som den kommersiella potentialen. Avtalen, som är några av de högst värderade i sitt slag på respektive marknad, omfattar definierade milstolpebetalningar på sammantaget över en miljard kronor samt en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen.

Prekommersialiseringsarbetet är nu upptrappat för att öka kännedomen och förbereda lanseringen av arfolitixorin som del av den rådande standardbehandlingen av drabbade patienter.

Om Isofol

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag som utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin, som främst är avsett för behandling av spridd kolorektal cancer, en av de vanligaste formerna av cancer. Handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Följ bolaget på Linkedin. 

 

Mer från Isofol Medical

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Isofol Medical och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?