1515
Annons

DEBATT: Ta iniativ till en ny finansiell världsordning

Ödsla ingen energi på att reformera valutafonden IMF. Skapa i stället nya globala institutioner för att övervaka och förhindra finanskriser. Den svenska regeringen bör arbeta fram en strategi med en global finansinspektion och ett ekonomiskt säkerhetsråd. Utnyttja det kommande EU-ordförandeskapet till att förebygga kriser, skriver Hedi Bel Habib, fil. doktor, forskare i Frankrike och Sverige på DI Debatt.

Internationella valutafonden, IMF, bildades 1944 och har i dag 185 medlemsländer. IMF:s uppgift är att upprätthålla internationell finansiell stabilitet. Tyngdpunkten ligger på åtgärder för att förebygga finansiella kriser. Trots att IMF har funnits i 64 år har antalet finansiella kriser snabbt ökat i världen sedan kreditverksamhet och kapitalrörelser har avreglerats på bred front.

Finansiella kriser tycks ha blivit ett återkommande drag i världsekonomin. Det som händer på världens finansiella marknader är bara en upprepning av samma mönster som på 1930-talet. Detta trots att IMF:s roll ständigt har utvecklats för att stärka det internationella finansiella systemet.

Finansmarknadernas globala funktionssätt är avgörande för många länders ekonomiska utveckling. Marknaderna har inneboende funktionsbrister som inte har med enskilda länders ekonomiska politik att göra. Därför behövs globala regler och övervakning.

Det har funnits en vilja att enbart utveckla IMF för att stärka det internationella finansiella systemet. Det är dock en föga framkomlig väg att satsa all politisk energi på att reformera IMF, eftersom USA med sin stora röstandel kan blockera viktiga reformer som handlar om inflytande. Små länder är dessutom svaga i organisationen på grund av hur valkretsar och röstandelar är strukturerade, inte minst utvecklingsländerna.

Det finns ett behov att lyfta blicken från etablerade institutioner som IMF, för att bygga upp nya organ där världssamfundet kan få ett större inflytande över finansiella marknader. Inom ramen för det kommande EU-ordförandeskapet bör Sverige kunna efterlysa alternativa vägar till IMF för tillsyn av de finansiella marknaderna. I första hand behöver vägar undersökas för att främja global finansiell stabilitet som förutsätter internationell enighet och nya globala institutionsbyggen.

Behovet av nya globala institutioner för att skapa finansiell stabilitet har förts fram under såväl 1990- som 2000-talet. Två av de mest intressanta förslagen som har framförts på nya institutioner på global nivå är: En global finansinspektion, framfört av flera forskare i Sverige såväl som internationellt. Ett rådgivande globalt ekonomiskt säkerhetsråd, framfört i FN-rapporten från Ingvar Carlssons och Sonny Ramphals kommission.

Gemensamt för förslagen är att de ökar den politiska legitimiteten och breddar inflytandet för världssamfundet, vilket är centrala frågor i diskussionen. Utvecklings- och tillväxtländerna har i dag mycket bristande inflytande över globala ekonomiska och finansiella frågor. Inflytandet är större för dem på handelsområdet, inom världshandelsorganisationen WTO. En eventuell global finansinspektion skulle därför kunna bevaka de finansiella marknaderna på ett liknande sätt som WTO gör, med rätt till sanktioner mot länder som bryter avtal.

Ett globalt ekonomiskt säkerhetsråd är tänkt att vara en samordnare med betydligt större representation för utvecklingsländerna än i IMF. Förslaget är att skapa ett rådgivande och samordnande organ på global nivå som påverkar nationell ekonomisk politik och samordnar olika organisationers aktiviteter på det ekonomiska och finansiella området. Så kan eventuella finansiella kriser tidigt spåras och förebyggas.

En global finansinspektion och ett ekonomiskt säkerhetsråd ska inte ses som patentlösningar för att helt undvika nya finansiella kriser. Det är varken möjligt eller eftersträvansvärt att uppnå en fullständig frånvaro av svängningar. Alla kriser hotar inte det internationella finansiella systemets stabilitet. I första hand gäller det att förhindra systemhotande kriser, både i fråga om enskilda länder och finansiella institutioner.

Regeringen bör därför arbeta fram en strategi för ökad global finansiell stabilitet med konkreta förslag för att öka stabiliteten i det internationella fi nansiella systemet. Strategin bör ha sitt fokus på spelregler för globala marknader och skulle sedan utgöra grunden för Sveriges agerande i internationella sammanhang, i första hand inom ramen för EU-ordförandeskapet 2009. Sveriges öppna och högst internationaliserade ekonomi gör att Sverige har unika förutsättningar för att driva fram en strategi för global finansiell stabilitet.

Hedi Bel Habib, doktor, forskare i Frankrike och Sverige


Innehåll från Aros KapitalAnnons

Så kan de fortsätta tillväxtresan mot nya marknader

Med hållbarhet och långsiktighet i fokus satsar Arkö Bostad vidare mot nya marknader.

Utmaningen var att hitta rätt samarbetspartners för att tryggt kunna fortsätta tillväxtresan.

– Från dag ett blev vi väldigt imponerade av den service Aros Kapital levererar. De har hjälpt oss att växa snabbare, säger Andreas Holst, delägare på Arkö Bostad.

Läs mer om hur du kan få hjälp med fastighetsfinansiering 

Som erfaren bostadsutvecklare erbjuder Arkö Bostad byggnation av olika slags fastigheter, som bostadsrätter, hyresfastigheter och industrihallar.

Fokus har främst varit regionalt i Östergötland och Sörmland, men när tiden var inne att ta nya steg utåt och satsa på nya marknader i Sverige uppstod behovet av en pålitlig samarbetspartner.

– Aros Kapital ger ett professionellt bemötande och ger oss utrymme att fokusera på våra projekt. Vi som entreprenörer vill lägga mest möjliga fokus på våra projekt, samarbetet med Aros gör att vi minskar byråkrati och istället har vi ägnat oss åt det vi ska göra, vilket hjälpt oss att växa snabbare, säger Andreas Holst, delägare på Arkö Bostad.

”Förstår våra utmaningar”

Att valet föll just på Aros Kapital har flera orsaker. 

– Traditionella banker är inte duktiga på byggkreditiv eftersom det tar lång tid i kredithanteringen, därför är det bättre att prata med de som arbetat mycket med byggkreditiv, säger Andreas Holst.

Byggkreditivet fungerar i stort sett som en checkkredit eller kontokredit som används efter hand som fakturorna för bygget betalas, eftersom kunden inte får ut hela beloppet på en gång för sitt byggnadslån.

– Vi hade hört gott om Aros gällande detta så vi testade.

Andreas Holst säger att man på Arkö Bostad också uppskattar att Aros Kapital har samma entreprenörtänk som dem själva.

Därför kan de hela tiden komma med konstruktiva förslag. Sen har de även en fantastisk tillgänglighet där de lyssnar bra, är snabba på att återkoppla och finns alltid till hands. Även vid tajta tidplaner och obekväma tider på dygnet. 

– Aros står nära entreprenören helt enkelt, och förstår våra utmaningar.

Läs mer om hur du kan få hjälp med fastighetsfinansiering 

Mer från Aros Kapital

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Aros Kapital och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?