Räntor & valutor: Kronan tappar mark

Den svenska kronan har tappat mark mot både dollarn och euron under fredagens handel.

Veckan avslutades med sjunkande räntor överlag. Bank of Japan följde "trenden" och sänkte styrräntan, men yenen stärktes ändå mot de större valutorna.

Svaga börser och förväntningar om flera räntesänkningar fick Europaräntorna att sjunka överlag. Nedgången var störst i kortare löptider och avkastningskurvan brantade. Svenska räntor hade vid den tidiga stängningen, inför Alla helgons dag, sjunkit 3-6 punkter. Räntan på den tioåriga benchmarkobligationen var ned 3 punkter till 3,51 procent.

Tysk statistik på morgonen visade att detaljhandeln sjönk mer än väntat i september. Jämfört med månaden före var nedgången 2,3 procent, väntat var -1,0 procent.

Commerzbank skrev i en kommentar att trots fallande energipriser och en relativt bra arbetsmarknad så lyfter inte konsumtionen. Den förväntas inte heller göra det kommande kvartal. Arbetsmarknaden antas försämras och lönetillväxten bli långsammare. Bara lägre energipriser ger en positiv influens, och även om konsumtionen inte kommer att falla kraftigt så kommer den inte att kunna väga upp den svagare exportefterfrågan.

"Detta är ett skäl till att den tyska ekonomin kommer att i bästa fall stagnera nästa år, om inte kanske sjunka lite", skrev Commerzbank.

Snabb-KPI från euroområdet visade att inflationstakten sjönk till 3,2 procent i oktober från 3,6 procent i september, i linje med förväntningarna i Bloomberg News prognosenkät. Det öppnar för fler räntesänkningar från ECB.

SEB Merchant Banking skrev i ett marknadsbrev att nedgången i råvarupriser liksom de förvärrade utsikterna för ekonomin kommer att leda till en fortgående nedgång i HIKP- inflationen. Denna väntas redan i januari 2009 ha nått ned till 2,0 procent. Som en konsekvens av detta förväntas ECB betona att uppåtriskerna för inflationen har minskat ytterligare, vilket banar väg för lägre ECB-räntor.

De senaste ledande indikatorerna visar också att tillväxtutsikterna i euroområdet försämras mycket snabbt. Konfidensindikatorer från kommissionen föll till de lägsta nivåerna på 15 år. I synnerhet konsumenterna har blivit mer negativa, vilket antyder att det inte blir någon återhämtning i konsumtionen under kommande månader. BNP väntas nu minska med 0,3 procent under 2009, nedreviderat från tidigare +0,3 procent.

"I den nuvarande miljön av pågående spänningar på finansmarknaderna och snabbt försämrade ekonomiska utsikter så måste ECB reagera fort genom att sänka refiräntan till 3,25 procent i november som marknaden förväntar sig. Om vi ser längre fram väntar vi oss att ECB-räntan har sänkts till 2,00 procent i mitten av 2009", skriver SEB Merchant Banking.

Bank of Japan sänkte på fredagen sin styrränta med 20 punkter till 0,30 procent. Det var den första sänkningen på sju år. Analytiker hade räknat med en halvering av styrräntan till 0,25 procent.

Räntebeslutet var inte enigt utan BOJ-chefen Masaaki Shirakawa fick använda sin utslagsröst. Tre ledamöter ville sänka styrräntan mer, medan en ville lämna räntan oförändrad.

BOJ uppgav att den ökade trögheten i ekonomin kommer att stanna kvar under flera kvartal och att den globala ekonomiska justeringen håller på att bli mer allvarlig. Nedåtriskerna för Japans ekonomi ökar, medan uppåtriskerna för inflationen har minskat och konsumentinflationen väntas gradvis avta.

Japans finansminister Shoichi Nakagawa sade till journalister att BOJ fattat ett riktigt beslut eftersom både den globala och japans ekonomi befinner sig i ett allvarligt tillstånd.

Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, konstaterade att Japan är på väg mot ett förnyat medlemskap i nollränteklubben.

"För fem år sedan fanns en kännbar oro bland centralbanker kring räntepolitikens tandlöshet med låga styrräntor. Situationen i dag är betydligt mer besvärlig med en pågående kreditkris, som sätter kreditmultiplikatorn ur funktion, och en krypande närvaro av efterfrågedrivna deflationskrafter (som pressar upp realräntorna). I denna miljö skjuts ansvaret över på politikerna och finanspolitiken att få fart på tillväxten", skrev Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, i en kommentar.

Japanska räntor sjönk överlag på fredagen, med den tvååriga statsobligationen ned 4 punkter till 0,55 procent.

Amerikanska marknadsräntor sjönk också under fredagen. En i grunden svag BNP-siffra för tredje kvartalet på torsdagen och förväntningar om att Federal Reserve har mer att göra med styrräntan bidrar till räntenedgången.

"Vi går in i en djup och utdragen recession och det håller uppe efterfrågan på statsobligationer. Den korta änden av (avkastnings)kurvan är fortfarande det bästa stället att vara på", sade Nick Stamenkovic, räntestrateg på RIA Capital Markets till Bloomberg News.

Räntan på den tvååriga amerikanska benchmarkobligationen hade vid svensk stängning klockan 12 sjunkit 3 punkter till 1,53 procent jämfört med svensk stängning på torsdagen, medan tioåringen var ned 2 punkter till 3,89 procent, jämfört med torsdagens svenska stängning.

Under eftermiddagen offentliggörs statistik över privata inkomster och konsumtion för september och arbetskostnadsindex för tredje kvartalet. Dessutom släpps Chicagos inköpschefsindex för oktober och det definitiva Michigan-indexet för samma månad. Privatkonsumtionen väntas ha minskat med 0,2 procent, medan inkomsterna väntas ha ökat med 0,1 procent, enligt Bloomberg News enkät. Chicago inköpschefsindex spås ha sjunkit till 48,0 i oktober, från 56,7 i september.

På valutamarknaden stärktes yenen mot såväl dollar och euro, till 97:50 respektive 124:80, i spåren av ökad riskaversion, och möjligen påspätt av att Bank of Japan sänkte mindre än väntat. Euron tappade till 1:278 mot dollarn.

Dollarn kan ha gynnats mot euron när investerare ser över sina positioner inför månadsskiftet.

"Utländska investerare som köper amerikanska aktier säljer dollar som en hedge. Eftersom värdet på aktierna har sjunkit så mycket så måste de köpa tillbaka dollar för att behålla sina hedgenivåer", sade Shaun Osborne, valutastrateg på TD Securities till Bloomberg News.

Kronan tappade 18 öre mot dollarn till 7:79 och 9 öre mot euron till 9:93. Mätt i TCW-index noterades en försvagning till 135,00 (133,28).


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?