Räntor & valutor: Långa räntorna stiger mest

Europaräntorna steg överlag i den inledande handeln på onsdagen, med störst uppgång i obligationer med längre löptid. Svenska statsobligationer var upp 2-4 punkter, med tioåringen var upp 3 punkter till 3,45 procent.

På onsdagens agenda står för svensk del konjunkturbarometer för företag (kvartal) och hushåll från Konjunkturinstitutet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin väntas ha sjunkit till -15 i oktober, medan konsumenternas förväntningar, CCI, väntas ha sjunkit till -17,4, enligt SME Direkts prognosenkäter.

Nordea spår att industrins förtroendeindikator sjunker från -9 under andra kvartalet till -17 tredje kvartalet.

"Risken ligger snarast på nedsidan. Antalet varsel och svaga företagsrapporter visar på att företagen ställer om till sämre tider. Nedgången har nu spritt sig till fler sektorer. Vi närmar oss nivåer som inte har setts sedan slutet av den förra lågkonjunkturen år 2003, och värre lär det bli", skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Riksbanken meddelade på onsdagen åtgärder för att förbättra kreditförsörjningen för företagen. En ny tillfällig kreditfacilitet inrättas där bankerna kan använda företagscertifikat med en löptid upp till ett år som säkerhet i större omfattning än tidigare. Det är bara om bankerna köper nya företagscertifikat som de kan använda sig av kreditfaciliteten.

Avkastningskurvan för USA-räntorna har brantat efter att korträntor har sjunkit inför en väntad Fed-sänkning på onsdagen, medan räntorna i långa änden hålls uppe av ökat obligationsutbud i spåren av finansieringen av räddningspaketen.

New York-börserna steg kraftigt på tisdagen, med Dow Jones Industrial Average upp 10,9 procent vid stängning. Bakom uppgången låg bland annat just att Federal Reserve väntas sänka räntan på onsdagen. Att Fed börjat köpa commercial papers på måndagen väntas samtidigt leda till lättare förhållanden för företagens finansiering. Rapporter om att regeringen planerar ett lån på 5 miljarder dollar till General Motors bidrog också till börsuppgången, uppgav bedömare för Wall Street Journal.

Klockan 19.15 svensk tid kommer räntebeskedet från Federal Reserve. En majoritet av de ekonomer som Bloomberg News tillfrågat väntar en räntesänkning med 50 punkter, till 1,0 procent, men prognoserna spretar där en del spår oförändrad ränta medan någon ser en sänkning med 75 punkter.

RDQ Economics skriver i ett marknadsbrev inför Fed- beskedet att sedan Fomc beslutade att sänka räntan med 50 punkter den 8 oktober så har den effektiva fed funds-nivån i genomsnitt legat på 0,98 procent. Kreditreserverna i Fed- systemet har också ökat med 211 miljarder dollar från 8 till 22 oktober.

"För oss gör dessa faktorer att målnivån för fed funds blir till ett i viss mån irrelevant koncept", skriver RDQ Economics.

Feds program för att köpa commercial papers och stödja penningmarknadsfonder är viktigare för att stabilisera finanssystemet än sänkningar av fed funds.

"Men trots allt väntar vi oss att Fed sänker målnivån för fed funds med 25 punkter till 1,25 procent på onsdagen då Fed uppenbart är 'helt på' vad gäller att hantera den nuvarande turbulensen och det skulle vara överraskande om de skulle förbigå sitt huvudsakliga penningpolitiska verktyg", skriver RDQ Economics.

De utesluter inte en 50-punkters sänkning, men den senaste tidens indikationer om töväder på kreditmarknaden kan ge Fed utrymme att dra ned på takten i räntesänkningarna. De noterar också att spreaden mellan den effektiva fed funds- räntan och målnivån har lett till en del förvirring om vad marknaden väntar sig inför mötet, och konstaterar att prissättningen i fed funds-terminerna i själva verket indikerar förväntningar om en räntesänkning om 25 punkter.

Vid Fomc-mötet ska ledamöterna också behandla reviderade prognoser för arbetslöshet, tillväxt och inflation, som kommer att publiceras i samband med protokollet från oktobermötet, den 19 november.

Förre Fed-guvernören Frederic Mishkin sade på tisdagen att chocken mot finansmarknaderna är större nu än den var under depressionen och har lett till en betydande risk för att inflationen faller för mycket. En större "deflationistisk chock" kan få prisökningarna att falla under Federal Reserves "komfortzon" på 1,5 till 2 procent, sade han.

Den nuvarande finansiella chocken är "mycket mer genomträngande, mer komplicerad och svårare att städa upp", sade han och tillade att ekonomin kommer att återhämta sig när marknaderna stabiliserats. Han sade också att införandet av ett inflationsmål skulle kunna hjälpa till i nuvarande läge.

Den tvååriga amerikanska statsobligationen sjönk på onsdagsmorgonen till 1,57 procent, medan tioåringen handlades på 3,83 procent, 6 punkter upp från svensk stängning på tisdagen. Ökat obligationsutbud för att finansiera räddningspaketen väntas sätta tryck uppåt på långräntorna.

Japanska räntor sjönk på bred front under onsdagen, med den tvååriga statsobligationen ned 11 punkter till 0,60 procent. Räntorna sjönk efter att tidningen Nikkei, utan att ange källa, rapporterat att BOJ-ledamöterna överväger en räntesänkning vid fredagens policymöte. Enligt Nikkei kommer ledamöterna att ta marknadsutvecklingen i beaktande.

På valutamarknaden tappade yenen under natten mot onsdagen till som högst 99:70 mot dollarn och 127:30 mot euron, från 95:20 respektive 118:80 vid svensk stängning på tisdagen, i spåren av ökad riskaptit och förväntningar om en räntesänkning i Japan. Rörelsen tog däremot stopp och vände under morgonen med dollar/yen på 96:70 och euro/yen på 123:00, där handlare hänvisade till att rörelsen gått väl fort, att exportörer klivit in när dollar/yen närmade sig 100- nivån och att börsterminerna i USA indikerat att glädjen på tisdagen kan ha visat sig kortlivad.

Euron har stärkts till 1:270 mot dollarn, medan kronan har stärkts 23 öre till 7:78 mot dollarn och 11 öre till 9:88 mot euron.

På onsdagens agenda står ett anförande av finansminister Anders Borg vid SCB:s 150-årsjubiluem. Norges Bank meddelar räntebesked klockan 14, och enligt TDN Finans enkät spår tio av tolv en räntesänkning, varav åtta att den blir så stor som 50 punkter.

Från USA kommer order varaktiga varor, med en väntad nedgång på 1,1 procent i september enligt Bloomberg News prognosenkät. Från Tyskland väntas fler delstats-KPI för oktober.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?