1515

DEBATT: Regeringens ansvar att reformera hyresmarknaden

Hyresmarknaden går inte att reformera på frivillig väg. Trots en överenskommelse från 2001 får Fastighetsägarna ingen insyn i hyresförhandlingarna. Regering och riksdag måste ta ansvar för att privata och kommunala bostadsföretag får samma villkor, skriver Emma Henriksson, Fastighetsägarna på DI Debatt.

Den svenska hyresregleringen har lett till att byggandet av hyresbostäder är extremt lågt. Det drabbar ungdomar och andra som behöver en bostad. Sju av tio fastighetsföretag tror dock att det kommer att byggas fler hyresrätter om hyressättningssystemet förändras.

Det betyder att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll måste bort. Med en hyressättning, där hyrorna bättre motsvarar hyresgästernas önskemål, skapas möjligheter för fler att få en bostad. På den svenska hyresmarknaden är det de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen som förhandlar om hyressättningen. Det finns inga regler för hur deras hyror ska bestämmas utan hyresförhandlingar sker på olika sätt i olika kommuner.

Hyresgästföreningen och det kommunala bolaget gör vanligtvis en uppskattning av det totala behovet av hyresförändring mot bakgrund av ändrade räntekostnader, löner, material, energi, avfall, vatten och avlopp med mera. I bästa fall görs en bedömning av skillnader i hyra mellan lägenheter och olika områden med olika attraktionskraft. De kommunala hyrorna utgör den högsta gränsen för vilka hyror som privata fastighetsägare får tillämpa.

Eftersom de kommunala hyrorna får direkt påverkan på de privata fastighetsägarnas hyror är det rimligt att de privata fastighetsägarna får insyn i och inflytande över den kommunala hyressättningen. 2001 kom därför Hyresgästföreningen, allmännyttans intressebolag Sabo och Fastighetsägarna överens om att en fungerande hyresmarknad kräver att de privata fastighetsföretagen behandlas som en reell och fullvärdig förhandlingspart.

I överenskommelsen ingår att få information om kommunala hyror och de förutsättningar som ligger till grund för dessa hyror. De kommunala bostadsbolagen skulle dessutom ta hänsyn till de villkor som gäller för privata fastighetsägare och deras förutsättningar att kunna bygga och hyra ut bostäder.

I trepartsöverenskommelsen uttalade också Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna en gemensam ambition att tillsammans arbeta för en mer rättvis hyressättning, som i högre grad ska spegla hyresgästernas efterfrågan. Fastighetsägarna har varit medvetet om att denna omställning skulle ta viss tid. Åren har gått utan att fastighetsägarna har märkt några förändringar i den kommunala hyressättningen.

Fastighetsägarna har därför dokumenterat den senaste förhandlingsprocessen på tolv orter. Utvärderingen visar att trepartsöverenskommelsen har fått högst begränsat genomslag i praktiken. Sammantaget är bristerna så stora att överenskommelsen inte kan anses respekterad. På knappast någon ort har det gått att få full information om vilka förutsättningar och principer som ligger till grund för den kommande hyressättningen.

På flera håll har överenskommelsen stannat vid teoretiska modeller kring differentierad hyressättning som i liten omfattning praktiseras i faktiska förhandlingar. På många orter är det långt kvar till en hyressättning som speglar hyresgästernas värderingar. Uppenbarligen anser inte de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen att privata fastighetsägare har rätt till inflytande eller information om grunden för hyressättningen.

Närmare hälften av landets hyresgäster bor hos privata fastighetsföretag. Det är märkligt och problematiskt att privata näringsidkare inte har möjlighet till insyn i den process där förutsättningar för deras verksamhet avgörs. Fastighetsägarna har visat stort tålamod och prövat vägen med frivilliga överenskommelser. Verkligheten visar att denna väg inte är framkomlig.

Nu ligger ansvaret hos regering och riksdag att reformera hyresmarknaden så att privata och kommunala bostadsföretag får samma villkor. Det är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt väl fungerande hyresmarknad, där hyresgästerna möter ett utbud av bostäder som svarar mot efterfrågan.

EMMA HENRIKSSON, utredningschef, Fastighetsägarna Sverige


Innehåll från OGOshipAnnons

Här är bolaget som tar e-handelslogistik till nya nivåer

Snabbare leveranstid, lägre kostnader och ett minskat CO2 utsläpp med 96 procent är exempel på effekter av last-mile delivery från lokala aktörer. Med målsättningen att inom några år kunna nå hela världen inom 48 timmar med en lokal leveransmetod satsar det nytänkande logistikbolaget OGOship på fortsatt stark tillväxt. 

Det är ett ambitiöst mål som grundas i att under 10 år ha förankrat en modern och smidig affärsmodell som innebär att både OGOship och deras kunder tillsammans expanderar i Europa, med siktet på den globala marknaden. 

– Vår affärsmodell innebär att vi jobbar tillsammans med lokala aktörer inom logistik och lagerhållning. Det betyder att vår kund enkelt kan skala upp med nya marknader via vårt nätverk utan att själva behöva söka efter logistikcenter, integrationer eller förhandla fram egna avtal. Vår nätverksmodell är den stora orsaken till att det går så snabbt för oss att expandera, säger Kalle Bremer, Head of Operations.

Plug and play-kompatibel lösning

Många gånger är det operativt utmanande att sätta upp processer och rutiner som är anpassade för individuella lager. Styrkan i OGOships modell är att den skapar enkelhet för E-handelsaktörer att skala upp sin verksamhet och kostnadseffektivt nå flertalet marknader inom Europa via multi-warehouse lösningen. Detta ger möjligheten att reducera leverans distansen till slutkunden som utöver kostnadsfördelarna också genererar minskad miljöpåverkan och inte minst en positiv kundupplevelse. Oavsett om man väljer att använda ett eller flera lager så får man via OGOships utvecklade plattform enkelt tillgång till sin aktuella data sett till lagerhållning och orderadministration. 

– Förutom att man får tillgång till våra över 25 färdiga integrationer till de vanligaste plattformarna, vårt nätverk och redan förhandlade lageravtal, så har man som kund hos OGOship även ett gränsöverskridande team som stöd. Tillsammans med oss är det enkelt att gå från att vara en nationell e-handel till att faktiskt öppna upp nya marknader i Europa och framöver globalt, säger Anton Arnesson, Key Account Manager. 

Leder till ökad kundlojalitet

Logistiklösningen innebär en skalbarhet och skapar kontroll på hela det logistiska flödet, oavsett antal lager. Samtidigt bidrar en snabb och mer hållbar leverans till att hjälpa kunderna att stärka sitt varumärke med ökad kundlojalitet. 

– E-handlare har ofta en plattform med stöd för ett enskilt lager, men med vår lösning kan kunden bulk-splitta så att de delar lagret på flera olika platser. Vi ger vår kund goda förutsättningar att ha en hållbar distributionsmodell med en mycket större geografisk täckning och snabbre lokala leveranser till en lägre kostnad. Tillsammans med vår kund tar vi e-handelslogistik till helt nya nivåer, avslutar Kalle Bremer.

Om OGOship

Grundat i Finland 2011

www.OGOship.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med OGOship och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?