Räntor & valutor: Riksbanken fick räntorna på fall

Riksbankens oväntat stora räntesänkning och nedskruvade räntebana var i fokus på den svenska marknaden på torsdag förmiddag.

Riksbanken sänkte styrräntan med 50 punkter till 3,75 procent, vilket bara en av de tillfrågade analytikerna i SME Direkts enkät hade väntat sig. Samtidigt flaggade Riksbanken för att reporäntan behöver sänkas med ytterligare 50 punkter under det närmaste halvåret. Det är dock i försiktigaste laget, menade flera analytiker.

De svenska marknadsräntorna sjönk rejält på Riksbanksbeskedet, med störst nedgångar i kortare löptider. Den svenska tvååriga statsobligationsräntan handlas 22 punkter ned till 2,96 procent medan tioårsräntan har sjunkit 9 punkter till 3,51 procent.

Den tyska tioårsräntan har sjunkit 6 punkter till 3,78 procent med vikande börskurser och räntegapet har därmed ökat till -27 (-24).

Riksbankschef Stefan Ingves förklarade vid en pressträff att reporäntan framför allt sänks för att mildra effekterna på konjunkturen av den finansiella krisen. Krisen leder till allmänt sänkt efterfrågan och ganska snabbt fallande inflation, vilket gör att Riksbanken kommer att klara inflationsmål på några års sikt, enligt Riksbankschefen.

Reporäntan har nu sänkts med 100 punkter under de två senaste veckorna och Riksbanken bedömer att den behöver sänkas ytterligare med 50 punkter till 3,25 procent under det närmaste halvåret. Därefter väntas reporäntan, enligt räntebanan, ligga på 3,25 procent för att senare börja höjas och nå 3,75 procent under det fjärde kvartalet 2011.

Riksbanken påpekar att osäkerheten i bedömningen är "ovanligt stor". Om finanskrisen förvärras eller om effekterna på realekonomin blir mer omfattande kan det bli nödvändigt att sänka reporäntan mer än vad som ligger i nuvarande bedömning. Om däremot växelkursen blir fortsatt svag eller om inflationen förblir hög kan det vara motiverat med en högre reporänta än i huvudscenariot.

Riksbankens stora räntesänkning var överraskande. I SME Direkts enkät räknade 8 av 17 tillfrågade analytiker med att styrräntan skulle sänkas med 0,25 procentenheter, medan 8 räknade med en oförändrad ränta. En ensam bedömare spådde att räntan skulle sänkas 0,5 procentenheter.

"Det som speciellt sticker ut är kovändningen jämfört med tidigare prognoser. I somras trodde de på fortsatta räntehöjningar. Det visar att det är ganska meningslöst att Riksbanken har egna prognoser på reporäntan när de ändrar dem hela tiden", säger Sven-Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Bankaktiebolag, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det var en rejäl omsvängning, men det har känts som att den här omsvängningen måste komma. Det är det här som alla analytiker har pratat om", säger Stefan Hörnell, analytiker på Handelsbanken, och förklarar att dagens besked innebär att Riksbanken nu lämnar fokus på spotinflation bakom sig till förmån för tillväxtsutsikterna.

Många analytiker är dock skeptiska till att Riksbanken stannar vid räntesänkningar ned till 3,25 procent, bland annat eftersom Riksbankens bedömningar om tillväxten och arbetsmarknaden ses som alltför optimistiska

"Vi tror att det blir mycket mer än så, men det är ändå ett kraftfullt agerande i dag", säger Henrik Mitelman, analyschef på SEB Merchant Banking, som räknar med att Riksbanken sänker till 2,25 procent i slutet av 2009.

Sven-Arne Svensson på Erik Penser tror dock att Riksbanken trots allt ligger ganska rätt i sina prognoser och att reporäntan "stannar ungefär vid 3-3,5 procent".

Enligt honom sker nu flera samtidiga stimulanser av svensk ekonomi, via finanspolitiken, via den försvagade kronan och via penningpolitiken om bostadsräntorna kommer ned.

"Om det inte vore för den finansiella krisen skulle jag tro på en jättehög tillväxt i Sverige", säger Sven-Arne Svensson och konstaterar att "jag har lika lite aning var finanskrisen slutar som någon annan".

Helt i skymundan av Riksbanken släppte SCB PPI- statistik för september, som kom in oväntat högt. Producentpriserna steg med 0,2 procent jämfört med augusti och med 3,4 procent i årstakt. Enligt SME Direkts enkät räknade marknaden med att PPI skulle ha sjunkit med 0,1 procent på månaden och stigit med 3,1 procent i årstakt. Undergruppen konsumtionsvaror för inhemsk tillgång, som är viktig för KPI, sjönk med 0,2 procent på månaden.

Från Europa trillade det in brittisk detaljhandelsförsäljning, som var något mindre svag än väntat i september med en nedgång på 0,4 procent jämfört med väntade -0,7 procent. I årstakt steg försäljningen med 1,8 procent, mer än väntat men den svagaste siffran sedan februari 2006.

Industriorder från euroområdet var betydligt svagare än väntat i september och sjönk med 1,2 procent, att jämföra med en väntad uppgång med 0,5 procent enligt Bloomberg News prognosenkät.

USA-räntorna sjönk på onsdagskvällen på fortsatt oro och stora börsfall. Under torsdagen gröptes räntenedgången först successivt ur, men räntorna vände sedan åter nedåt.

Vid lunch handlas den amerikanska tvåårsräntan till 1,50 procent, ned 8 punkter från onsdagens svenska stängning. Tioårsräntan har sjunkit 7 punkter till 3,59 procent.

Klockan 14.30 släpps veckosiffran över nyanmälda arbetslösa, där analytikerna väntar sig en viss uppgång till 468.000 nya arbetssökande, enligt Bloomberg New prognosenkät.

Klockan 16.00 kommer OFHEO:s husprisindex för augusti, en nedgång med 0,5 procent jämfört med månaden före väntas.

På valutamarknaden blev reaktionerna betydligt måttligare på Riksbankens besked. Visserligen försvagades kronan initialt mot både kronan och euron, men kronan har sedan dess återhämtat sig något.

"Den normala reaktionen är att en valuta försvagas när en centralbank sänker styrräntan mer än väntat. Men dessa tider är uppenbart inte normala", skrev Karl-Johan Bergström, valutastrateg på Swedbank, i ett marknadsbrev.

Enligt Swedbank kan faktiskt kronan stärkas mot euron på dagens besked från Riksbanken, bland annat eftersom den nya hållningen från Riksbanken kan förbättra de svenska tillväxtutsikterna, och att även andra centralbanker är i sänkartagen och att den svenska reporäntan därmed inte blir låg relativt andra.

Vid lunch handlas kronan till 7:82 mot dollarn, en förstärkning med drygt 1 öre från onsdagens svenska stängning. Mot euron har kronan stärkts 2 öre till 10:04.

Dollarn visar små förändringar mot euron på nivåer runt 1:283 och yenen har stärkts till 97:6 mot dollarn från 98:8 på onsdagen.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Mercedes-BenzAnnons

Elbil, laddhybrid, diesel eller bensin – här är rätt teknik för dig

Plötsligt pratar alla om eldrivna bilar och frågan infinner sig: Borde även jag gå över till ett laddbart alternativ?

– Det beror på helt på dina förutsättningar, körvanor och prioriteringar. Många vinner på att byta till en eldriven bil, men inte alla, säger Ulrich Szymczak, Produkt Management Mercedes-Benz Sverige.

Läs mer om elektrifierade bilar från Mercedes-Benz 

Andelen elektrifierade bilar efter våra vägar ökar i allt snabbare takt. Enligt Bil Sweden’ s novemberrapport 2020 har andelen laddbara bilar som nyregistrerats ökat med 113 procent i jämförelse med samma period förra året.

Det finns många anledningar till den – för vår miljö – positiva utvecklingen:

• En ökad miljöhänsyn. Allt fler vill minska sitt klimatavtryck och då är det betydligt bättre att välja en bil som helt eller delvis drivs av el framför en modell med förbränningsmotor.  

• Bättre totalekonomi. En rad politiska beslut har de senaste åren knuffat konsumenterna i rätt riktning, det vill säga mot att välja elektricitet framför fossila bränslen. En laddbar bil har normalt ett dyrare inköpspris, men det kompenseras av en klimatbonus, lägre beskattning, lägre förmånsvärde (för den som kör tjänstebil), lägre servicekostnad och lägre driftskostnad. Summan på nedersta raden talar därför ofta till den laddbara bilens fördel.

• Utvecklad teknik. Batterierna blir allt kraftfullare samtidigt som de blir lättare och mindre. Det ökar framför allt bilens räckvidd (hur långt den går på eldrift), men även hur snabbt batteriet går att ladda. Mercedes-Benz eldrivna lyxsedan EQS, som lanseras nästa år, får exempelvis en räckvidd på hela 700 kilometer.

• Utbyggd infrastruktur. Laddmöjligheterna längs våra vägar förbättras hela tiden vilket underlättar planeringen och ökar tryggheten. Både politiker och biltillverkare har insett att ett väl utbyggt nät av laddstationer är avgörande för att konsumenterna ska välja bilar med eldrift.

• Modellutbudet. I takt med konsumenternas ökade efterfrågan lanseras allt fler laddbara modeller vilket gör att det finns attraktiva alternativ för alla behov. Ett exempel är Mercedes-Benz som idag har 26 olika laddhybrider att välja mellan – från kompakta A-Klass till den stora premiumsuven GLE. Dessutom finns två elbilar i portföljen – suven EQC och familjebussen EQV. 

Innan 2022 är slut räknar Mercedes-Benz med att ha tio elbilar, och ett 50-tal laddhybrider, i portföljen.

Men, trots att många argument talar till den laddbara bilens fördel, passar den inte alla.

– Det finns många som fortfarande tycker att en bensin- eller dieseldriven bil är ett bättre alternativ. Framför allt de som inte har möjligheten att ladda bilen vid bostaden och/ eller på jobbet, säger Kim Larsson, KAM Fleet Sales på Mercedes-Benz Sverige. 

Fler anledningar?

Att el/laddhybrider har ett högre inköpsvärde än motsvarande diesel/bensinbil kompenseras av många faktorer. Jämför man i en TCO modell (Total Cost of Ownership) så påverkar restvärde, bonus, vägskatt, bränslekostnad, sociala avgifter för förmånsvärde bil/bränsle kalkylen positivt. Den i inköp dyrare laddhybriden blir ofta billigare än jämförbar diesel, men körsträcka och innehavstid påverkar kalkylen.

Så hur länge får vi se fossildrivna bilar på våra vägar?

– Övergångsperioden kommer säkert att vara ganska lång. Över 30% av de bilar som registreras idag är laddhybrider eller rena elbilar, detta kommer att öka succesivt med tillgången och utbudet av icke fossildrivna alternativ. Mercedes har som ambition att vara helt koldioxidneutralt till 2039, det ger ett visst tidsperspektiv, menar Lisa Wulkan, KAM Fleet Sales på Mercedes-Benz Sverige.

Provköra en Elbil eller Laddhybrid? Boka här!  

FAKTA/Fördelar och nackdelar – så funkar teknikerna

Bensin och diesel (förbränningsmotor)

Fördelar 

• Lägre inköpspris än en laddhybrid eller elbil i motsvarande modell.

• Väldigt stort utbud i många prisklasser.

• Kräver ingen laddstation.

• Lång räckvidd.

Nackdelar

• Högre utsläpp av koldioxid än de laddbara alternativen. Högst med bensin, därefter diesel.

• Högre driftskostnad, fordonsskatt och servicekostnad.

Laddhybrid (elmotor och förbränningsmotor)

Fördelar

• Bilen är utrustad med både en förbränningsmotor och elmotor vilket förenar det bästa av två världar. Ofta klarar du dig på eldrift utan lokala utsläpp och vid längre resor tar förbränningsmotorn vid. 

• Lägre utsläpp än de bilar som enbart har förbränningsmotor.

• Du får klimatbonus från staten.

• Lägre driftskostnad och fordonsskatt än motsvarande modell med förbränningsmotor. 

Nackdelar

• Förbränningsmotorn släpper ut koldioxid.

• Högre inköpspris än de fossildrivna alternativen. 

• Kräver tillgång till laddstation för att du ska kunna nyttja elmotorn.

Elbil (enbart elmotor)

Fördelar

• Inga lokala utsläpp under körning.

• Ger högst klimatbonus.

• Normalt lägst drift- och servicekostnad.

• Kräver ofta minst underhåll.

• Går tystare än bilar med förbränningsmotor.

Nackdelar

• Högst inköpspris.

• Har ofta en kortare räckvidd än motsvarande modell med förbränningsmotor.

• Kräver tillgång till laddstation. 

Läs mer här 

Mer från Mercedes-Benz

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mercedes-Benz och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?