1515

DEBATT: Tydliga besked om Nordea behövs för stabiliteten

Socialdemokraterna tar ansvar för Sverige också i opposition. Vi kräver att regeringen informerar om det finansiella läget. Uttalanden inger oro att regeringen inte förstår finanskrisens allvar. Nya regler med tydlig rågång mellan samhälle och aktieägare för att rädda banker i kris, klart besked att Nordea inte ska säljas och mer pengar till Finansinspektionen är nödvändiga reformer, skriver Thomas Östros (s) på DI Debatt.

I går, tisdag, sammanträdde riksdagens finansutskott. Sammanträdet skedde i ljuset av den globala finansiella krisen. Bakgrunden till krisen är komplex. Men en viktig strukturell förklaring är att väldigt generösa bonussystem. I kombination med alltmer komplicerade finansiella instrument har det bidragit till att styrelser för finansiella institutioner har haft svårt att bedöma sitt eget företags riskexponering. Resultatet har blivit att många finansiella företag tagit alltför stora risker. I den internationella krisen står Sverige starkare än många andra länder.

Men Sverige är inte osårbart. Vi känner oro för att regeringen inte ser allvaret i krisen. Så sent som den 14 september sa finansmarknadsminister Mats Odell att "det finns inget som helst hot mot den finansiella stabiliteten". Under ett års tid har vi begärt att regeringen kontinuerligt ska informera oppositionen om läget i den finansiella sektorn. Vi är beredda att ta ansvar även i opposition. Inget är viktigare för oss än att det går bra för Sverige.

För att främja stabiliteten inom finanssektorn bör regeringen anpassa regelverken till de nya förutsättningar som gäller. Reformarbetet är nödvändigt i ljuset av den finansiella krisen. Regelverk för banker i kris: Det finns ett behov av ett tydligt regelverk som markerar att samhället inte ska bära aktieägares och fordringsägares förluster. Rågången måste vara tydlig. Riksbanken tillför likviditet om ett institut har tillfälliga likviditetsproblem.

Staten garanterar via insättningsgarantin småsparares insättningar. Därtill behövs ett regelverk som snabbt och till låg kostnad hanterar en bank som är på väg att hamna på obestånd. Lämna tydligt besked om Nordea: Den borgerliga regeringen vill sälja ut statens ägande i Nordea. Vi menar att det är ansvarslöst att regeringen under en allvarlig finansiell kris inte tydligt markerar att staten ska behålla innehavet av Nordea. Statens ägande i Nordea bidrar till stabiliteten. Regeringen bör tydligt markera att man helt har stoppat utförsäljningsplanerna.

Osäkerheten om det framtida ägandet i Nordea riskerar dessutom att ställa banken utan inflytande i viktiga strukturdiskussioner på bankmarknaden. Tillsyn och övervakning: Anslaget till Finansinspektionen bör öka med 35 miljoner kronor. Resurserna ska användas för att säkerställa att Finansinspektionen kan genomföra sitt viktiga uppdrag, som omfattar tillsyn, reglering och tillståndsgivning inom den finansiella sektorn.

Ökad transparens: Under de senaste åren har ett stort antal nya finansiella instrument vuxit fram. De är en viktig del i utvecklingen av finanssektorn. Men det är också uppenbart att okunskapen om dem är en av flera förklaringar till den finansiella krisen. Vi vill pröva om det behövs ett bättre regelverk för handeln med och redovisning av innehavet av finansiella instrument.

Internationellt samarbete: I dag är det internationella samarbetet i finansiella stabilitetsfrågor fragmenterat och saknar muskler. Det riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser när banker med aktiviteter i många länder kommer i kris. Vi vill medverka till att ge IMF i uppdrag att belysa förutsättningarna för ett fördjupat internationellt samarbete.

THOMAS ÖSTROS
ekonomisk politisk talesperson (s)


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?