1515

Räntor och valutor: Nedgång för räntorna

Marknadsräntorna i Sverige och i omvärlden sjönk tillbaka på torsdagen, efter en uppgång på onsdagen. Förnyad kreditoro pressade internationellt och i Sverige bidrog även svag statistik till att pressa ned räntenivåerna.

Svenska obligationsräntor sjönk 5-7 punkter, tioårsräntan sjönk 6 punkter till 4,14 procent och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 9 punkter (10).

Statistik på torsdagen sätter ett frågetecken för den allmänna uppfattningen att den svenska ekonomin utvecklas starkt medan det råder större osäkerhet beträffande omvärldstillväxten, främst USA. Aktuell BNP-statistik tyder snarare på att den svenska ekonomin har bromsat före omvärldsekonomin.

SCB:s BNP-rapport för det tredje kvartalet var ingen direkt uppmuntrande läsning, tillväxten var svagare än väntat medan kostnadstrycket var högre.

Sveriges BNP ökade endast 2,5 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2006, och utvecklingen under första och andra kvartalet skrevs samtidigt ned med 0,2 respektive 0,4 procentenheter. Marknadens konsensusprognos pekade mot en tillväxt på 3,3 procent under det tredje kvartalet, enligt SME Direkt.

Antalet arbetade timmar ökade dock 3,0 procent, ungefär i linje med förväntningarna, vilket innebär att produktivitetstillväxten var negativ för tredje kvartalet i rad.

En av få positiva faktorer i BNP-rapporten var att hushållens konsumtionsutgifter till slut steg rejält, 3,5 procent, efter flera kvartal med en tillväxt långt under förväntningarna. Utrikeshandeln sänkte dock BNP-tillväxten med 1,6 procent under kvartalet och lagerinvesteringar lyfte den redan relativt svaga tillväxten med 1,1 procentenheter.

Analytiker konstaterar att BNP-rapporten kan bli en svår nöt för Riksbanken att knäcka. Utfallet för tredje kvartalet tyder på att såväl tillväxtprognosen som produktivitetsprognosen för 2007 var för optimistisk i den penningpolitiska rapporten i oktober. Beroende på vilken hållning banken intar kan den därmed argumentera för såväl en höjning som en sänkning av räntebanan.

SEB-ekonomerna Olle Holmgren och Henrik Mitelman konstaterar att tillväxten visserligen sjunker till potentiell nivå, men det sker på grund av en stark import (vilket i sig tyder på en stark inhemsk efterfrågan) och svag offentlig efterfrågan. Å andra sidan sjunker produktivitetstillväxten till en rekordlåg nivå, vilket inte gör livet enkelt för Riksbanken.

"Vi tror att Riksbanken i det här läget är mer tillväxtorienterade - om något bör dagens siffror göra Riksbanken mindre benägna att höja räntan i februari", skrev SEB-ekonomerna i ett analysbrev.

Michael Grahn, analytiker på Danske Markets, påpekar samtidigt det faktum att lagerinvesteringarna steg för tredje kvartalet i rad, och givet de allt osäkrare utsikterna om den globala efterfrågan handlar det knappast om någon helt frivillig lageruppbyggnad. Det kan bli en faktor som pressar tillbaka den ekonomiska aktiviteten de kommande kvartalen, och sannolikt även sysselsättningstillväxten.

"Arbetsmarknaden får ta smällen. Vi har en skakig global ekonomi, det leder till sämre vinster och stigande rationaliseringar", sade Michael Grahn.

Den amerikanska ekonomin utvecklades däremot starkt under det tredje kvartalet, enligt den preliminära rapporten ökade BNP 4,9 procent i årstakt. Det var i linje med förväntningarna, men klart högre än det initiala estimatet på 3,9 procent.

Det var främst utrikeshandeln och lagerinvesteringarna som drog upp preliminärstatistiken jämfört med det första estimatet, samtidigt var minusbidraget från fasta bruttoinvesteringarna mindre än i det första estimatet. Privatkonsumtionen var dock lite svagare i preliminärstatistiken än i den första beräkningen.

Antalet nya arbetslösa i USA förra veckan steg till 352.000, från 329.000 veckan före. Fyraveckorssnittet är nu uppe på 335.250, vilket kan antyda att arbetsmarknaden börjar kylas av. Förra veckans siffra kan dock ha påverkats av osäker säsongsjustering i samband med Thanksgivingledigheten, vilket gör att amerikanska analytiker vill se nästa veckas siffra innan de drar några långtgående slutsatser om utvecklingen.

Försäljningen av nya bostäder i USA steg oväntat 1,7 procent i oktober jämfört med månaden före, till en årstakt på 728.000. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en nedgång med 2,6 procent. Försäljningstakten var trots det långt under förväntningarna som pekade mot en försäljningstakt på 750.000 i oktober, uppgången under månaden berodde på att statistiken för september reviderades ned från en årstakt på 770.000 till 716.000. Medianpriset på de nya bostäderna sjönk 217.800 dollar, en nedgång med 8,6 procent jämfört med i september och med 13 procent från oktober 2006.

Amerikanska obligationsräntor sjönk tillbaka kraftigt på torsdagen efter den markanta uppgången på onsdagen. Vid den svenska marknadens stängning noterades tvåårsräntan till 2,99 procent, 14 punkter lägre än vid samma tid på onsdagen. Tioårsräntan hade samtidigt sjunkit 7 punkter till 3,92 procent.

Kronan försvagades på torsdagen, delvis drivet av ny kreditoro och delvis på grund av den oväntat svaga tillväxtsiffran för det tredje kvartalet. Euron stärktes knappt 4 öre, till 9:38, jämfört med onsdagens stängningsnotering medan dollarn stärktes drygt 2 öre till 6:35. TCW-index steg till 125,01 (124,61).

Interbankräntorna fortsatte att stiga på torsdagen trots att Federal Reserve på onsdagen tillförde 8 miljarder extra dollar i en refinansieringsoperation som löper över årsskiftet. Liborfixingen på tremånaders dollardeposit steg till drygt 5,12 procent, från drygt 5,08 procent på onsdagen. Det kan jämföras med Federal Reserves aktuella styrränta på 4,5 procent och med räntan på tremånaders statspapper som sjönk 13 punkter till 2,90 procent på torsdagen. Den så kallade TED-spreaden steg därmed med 17 punkter till 222 punkter.

Fixingräntan på tremånaders dollardeposits har nu stigit varje dag sedan den 13 november, då den noterades till knappt 4,87 procent. Uppgången förklaras delvis av att bankerna söker likviditet över årsskiftet, men den förklaringen räcker inte enligt vissa bedömare.

"Ökningarna vi har sett i lånekostnaderna kan inte helt enkelt bortförklaras med tryck inför årsskiftet; det är en fullständig kreditkris", sade Stuart Thomson, ränteförvaltare på Resolution Investment Management till Bloomberg News. "Det finns ingen ände i sikte heller. Det är en verkligt obehaglig bild."

På torsdagen meddelade även Bank of England att de kommer att erbjuda extra refinansieringsoperationer för att dämpa trycket på interbankmarknaden inför årsskiftet. BOE- chefen Mervyn King sade att det finns en risk för att nya fall i tillgångspriserna kan leda till ytterligare försämringar i kreditförhållandena.


Innehåll från Telia CygateAnnons

Fem tips för att arbeta säkert på distans

”Att jobba hemifrån kan vara en säkerhetsrisk”, menar Simon Binder, arbetsplatsarkitekt på Telia Cygate.
”Att jobba hemifrån kan vara en säkerhetsrisk”, menar Simon Binder, arbetsplatsarkitekt på Telia Cygate.

Allt fler vill i dag ha möjlighet att arbeta hemifrån och på distans. Det ställer nya krav på våra säkerhetslösningar. Då måste företagen göra det enkelt för medarbetarna att göra rätt.

Läs mer om säker uppkoppling på telia.se/molninriktad 

Tidigare var det lättare för företagen att ha koll på säkerheten. Datorer, servrar och medarbetare fanns inom samma väggar, vilket gjorde det enklare att skydda information från att spridas. Så är det inte längre.

– När fler jobbar på distans har vi ett helt nytt läge med nya hot och utmaningar. Men också nya möjligheter, säger Simon Binder, arbetsplatsarkitekt på Telia Cygate. 

– Att jobba från ett öppet nätverk på till exempel ett kafé innebär en klar säkerhetsrisk. Och att jobba hemma är inte heller så säkert. Många företag säger därför redan i dag nej till hemmanätverk. Det innebär att företagen måste tänka om och ha en ny säkerhetsstrategi. 

Tillsammans med Magnus Rosendahl, affärschef IT-tjänster på Telia, listar Simon Binder fem tips som gör det enklare och säkrare att arbeta på distans:  

1. Utbilda medarbetarna

Att jobba på distans innebär att ett större ansvar vilar på medarbetarna. Därför måste de utbildas, coachas och ständigt uppdateras på hur säkerheten ska upprätthållas på distans. Varje medarbetare har ett ansvar gentemot sin arbetsgivare, men arbetsgivaren måste också hjälpa medarbetarna att göra rätt. Så gör dem medvetna om hot, angrepp och risker. Precis som vi inte ska prata högt om vad som helst över allt, ska vi inte heller jobba över allt. 

2. Ta skydd med hjälp av digitalt larmbolag

Det är viktigt att företaget har ett digitalt skydd som larmar om eventuella hot och avvikelser. 

Se då till att de larm och skydd ni använder fungerar och jobbar tillsammans. Eller allra helst, ha en enda partner, till exempel SOC, Security Operation Center, som hjälper företaget med hela skyddet. Det blir både billigare och mer effektivt.  

3. Gör en ordentlig säkerhetsanalys 

Vilka nya hot och risker utsätts organisationen för i det ”nya normala”, vilka säkerhetsfunktioner finns och vilken lösning är rätt för just oss? För att ta reda på det, gör en ordentlig säkerhetsanalys där ni ser över alla delar och även analyserar läget framåt. Se till att ni hittar en lösning där allting jobbar tillsammans.  

4. Skydda mejlen

Ett av de största säkerhetshoten är mail och andra samverkanslösningar. Det är så lätt att missta sig på en avsändare och klicka på en osäker länk – det har tyvärr många redan erfarit. En bra regel är därför att aldrig klicka på en länk annat än om du fått information om den innan. Ta också hjälp av ett mejlskydd – uppgradera det paket du har eller köp det separat. Det är ett enkelt sätt att göra det svårt angripa mejlen och att slippa oro.  

Det gäller även plattformar för videokommunikation, till exempel Teams och Zoom. Så ha samma tänkt där – ta skydd på alla plattformar.  

5. Använd multifaktor-autentisering

De flesta plattformar och nätverk kräver en verifiering av användaren. Men i dag räcker det inte med användarnamn och lösenord. För att identifieringen på till exempel ett intranät ska vara säker krävs en så kallad multifaktor-autentisering. Denna kan göras på olika sätt, till exempel genom en push-notis, fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller en fysisk enhet, som ett smart card eller en Yubikey

De flesta företag har information som är känslig och måste skyddas. Och alla plattformar innebär en risk – Teams, Facebook, Whatsapp, Google… 

– Därför måste alla, såväl företag som privatpersoner, skydda alla sina konton från intrång. Det innebär att vi kommer att få se allt mer av multifaktor-autentisering eller tvåfaktors-autentisering, säger Magnus Rosendahl. 

– Men tänk på att inget skydd är 100 procent säkert så var alltid lite sunt skeptisk och tänk med förnuftet. 

Läs mer om säker uppkoppling på telia.se/molninriktad 

Mer från Telia Cygate

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telia Cygate och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?