ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Borg: Nu är det färdigsänkt

Den borgerliga regeringen har gjort lejonparten av alla tilltänkta skattesänkningar och nu blir det betydligt mindre av den varan under återstoden av mandatperioden. Det konstaterade finansminister Anders Borg i ett anförande på tisdagsmorgonen.
Anders Borg var tisdagens stora dragplåster på Stockholms handelskammares heldagsevenemang Stora skattedagen, som i år avhölls för trettionde året i rad. I sitt framförande fokuserade Borg på hur långt den borgerliga regeringen hunnit på agendan, men även vad som finns att åtgärda.

"Sverige är ett högskatteland, men nu har vi genomfört avsevärda skattesänkningar på sammanlagt 80 miljarder kronor", sa Borg.

Notabelt är att finansministern tydligt konstaterade att det snart är slut med skattesänkningarna för den här mandatperioden.

"Nu har vi gjort huvuddelen av de planerade skattesänkningarna. Det finns inte tillnärmelsevis samma utrymme i statsfinanserna för skattelättnader framöver", sa Anders Borg.

De vikande opinionssiffrorna för regeringen kan tyda på att regeringen har svårt att nå ut med skattesänkningarna till folket. Borg menade dock att det finns en klar strategi att genomföra dessa sänkningar direkt i början av mandatperioden:

"Reformerna får förtroende när de får effekter hos den enskilde. De säljer sig själva genom att man direkt märker av dessa effekter i plånboken och inte genom att vi bedriver marknadsföring och pratar om dem. Nu ger vi reformerna tid att tydligt visa vilket genomslag de har", sa Anders Borg.

Samtidigt identifierade finansministern flera områden där han anser att skatterna på sikt bör sänkas. Bland dessa märks bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och inkomstskatten. Borg underströk dock att det kan ta tid innan regeringen kan sänka skattenivåerna på dessa områden.

Att sänka arbetsgivaravgifterna med en procentenhet kostar exempelvis 8 till 9 miljarder kronor:

"Det finns goda argument för att sänka alla skatter, men vi måste iaktta ett stort mått av försiktighet. Varje tänkt skattesänkning måste vara förenlig med de offentliga finanserna", sade Borg.

Finansministern sade också att det är både sannolikt och rimligt att skatterna kommer att höjas i Europa på varor och tjänster som är farliga för folkhälsan. Det är även troligt att det kommer att bli högre skatter på sprit och tobak i hela Europa framöver, enligt Borg.

Tyck till