1515
Annons

Räntor & valutor: Riksgäldsrapport sänkte långräntor

Svenska långräntor sjönk på onsdagen efter en rapport från Riksgäldskontoret som ledde till ett ökat köptryck på obligationsmarknaden.

Enligt Riksgäldskontoret kommer staten att behöva nettoupplåna 38 miljarder 2005.
"För tredje året i rad kommer statens budget att visa underskott. Men underskottet beräknas bli 15 miljarder lägre än 2004", skrev Riksgälden.

Det som fick marknaden att reagera var Riksgäldens besked om att emissionsvolymen i statsobligationer kommer att minskas till 2,5 miljarder kronor per emissionstillfälle, från tidigare 3,5 miljarder, från och med auktionen den 9 mars.

"Det ser ut som att det har varit en hel del efterfrågan på obligationer efter rapporten", sa en analytiker, och tillade att han var "lite förvånad" över Riksgäldens besked.

Minskningen av emissionsvolymerna beror delvis på ett lägre lånebehov, men också på att lägre marknadsräntor har dragit upp durationen, den genomsnittliga löptiden, i statsskulden. Därmed måste andelen lång upplåning sänkas, skrev Riksgälden.

Även Konjunkturinstitutets månadsbarometer för februari kan ha bidragit till nedgångarna på räntemarknaden. Enligt barometern är order- och produktionstillväxten i svensk industri nu lägre än under förra året.

"Orderingången från både hemma- och exportmarknaden har ökat endast måttligt och produktionstillväxten har successivt mattats", skrev KI i barometern.

Konfidensindikatorn backade till 1 i februari från 5 månaden före. Konjunkturinstitutet konstaterade dock att indikatorn fortfarande befinner sig på en hög nivå.

Vid stängning klockan 16.15 hade räntan på den tioåriga statsobligationen 1049 återhämtat sig något men var ändå ned 4 punkter till 3,84 procent. Räntegapet mot den tyska motsvarigheten hade krympt till 16 punkter (18).

I USA drog marknaden en lättnadens suck efter inflationssiffror som var något lägre än konsensusprognosen. Efter den oväntat stora uppgången i kärn-PPI befarade många att konsumentpriserna skulle stiga. Men faran är inte över, enligt vissa analytiker.

"Uppgången i PPI väntas inte omedelbart spilla över i högre konsumentpriser. Därför minskar denna rapport inte nämnvärt våra farhågor om inflationen, framför allt med tanke på guldpriset...och potentiellt högre energipriser", skrev Bear Stearns USA-ekonomer John Ryding, Conrad DeQuadros och Elena Volovelsky i en kommentar.

KPI-rapporten ökade efterfrågan på amerikanska statspapper och pressade ned räntorna. Vid den svenska stängningen handlades den amerikanska tioårsräntan på 4,24 procent, 3 punkter under noteringen från samma tid på tisdagen.

På valutamarknaden var förändringarna relativt små under onsdagen. Dollarn försvagades till 1,322 mot euron från 1,320 på tisdagen.

Kronan stärktes 1 öre mot dollarn till 6,88 och var oförändrad mot euron på 9,09. Mätt i TCW-termer minskade kronans värde något, till 124,35 från 124,28 vid tisdagens stängning.


Innehåll från RISMAAnnons

Systematisera ESG-arbetet med banbrytande teknologi från RISMA

Det var inte länge sedan som socialt, miljömässigt ansvar och bolagsstyrning sågs som en eftertanke – idag är det närmast en hygienfaktor. Med RISMAs ESG-verktyg får företag därför hjälp med att strukturera processer och policyer för att effektivt hantera och kontrollera alla ESG-initiativ i hela organisationen och även omsätta hållbarhetsstrategin till handling.

ESG – Environmental, Social and Governance – är en tätt sammanflätad del av de flesta framgångsrika företags affärsstrategier. Detta till trots kämpar många moderna bolag med att utforma en systematisk approach för att arbeta med dessa frågor.

– Den digitala mognaden ökar, men marknaden ser hur allt fler trender och normer snabbt övergår till att bli regelverk och direktiv – och många hänger inte med. Att ha rätt systemstöd för att kunna möta den snabba utvecklingen blir därför i princip ett måste. Har man ett ramverk att arbeta inom blir det lättare att rikta sina insatser – något som blev tydligt då FN presenterade sina globala mål – men då ökar också behovet av systemstöd, konstaterar Kasper Holton Hülsen, Chief Market Development Officer hos GRC-specialisten RISMA.

Behöver demokratiseras

Traditionellt har många satt sin lit till en uppsjö av Excelark, men ju högre krav som ställs på dokumentering och regelefterlevnad, desto mer komplext blir ESG-arbetet. Därmed ökar också vikten av att förankra ESG-tänket inom hela organisationen. 

– ESG har blivit en viktig ingrediens i affärsmodellen och behöver finnas i hela kedjan, inklusive leverantörer och partners. Annars kan det bli konsekvenser både för företagets fundamentala SLO – Social License to Operate i lokalsamhället – såväl som i resultaträkningen. Därför behöver man bygga en infrastruktur där ESG delegeras och demokratiseras hos medarbetarna, förklarar Oskar Sinha, Vice President New Markets and Growth Strategy. 

Banbrytande ESG-verktyg

Det är här RISMA kommer in – bolagets banbrytande ESG-verktyg hjälper till att överbrygga gapet mellan det strategiska och operationella för att verksamheter ska kunna fokusera även på varför utan också hur och vad. 

– Det komplexa arbetet med att spåra data och processer tvärs över avdelningar blir snabbt en oöverskådlig arbetsuppgift. Det är samtidigt ineffektivt och enormt tidskrävande. Med stöd av rätt teknologi förenklas detta arbete väsentligt där information centraliseras, ramverken är inbyggda och risker utvärderas och hanteras kontinuerligt, avslutar Oskar och Kasper. 

 

Läs mer om RISMAs ESG-lösningar 

Läs mer om RISMAs GRC-lösningar 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RISMA och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?