Annons

Rejäl åktur på räntemarknaden

Fedchefen Alan Greenspans kommentarer på onsdagskvällen och SCB:s redovisning av inflation och arbetslöshet i januari bjöd den svenska
räntemarknaden på en rejäl åktur på torsdagen.

När handeln avslutades hade korta räntor sjunkit 3-4 punkter medan långa räntor hade stigit med upp till 3 punkter. Tioårsräntan steg 2 punkter till 3,70 procent medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 13 punkter (17).

Långa räntor steg inledningsvis i en internationell trend som initierades av Fedchefen Alan Greenspan på onsdagskvällen. I ett uttalande som antydde frustration beskrev han nedgången i långräntorna som en "gåta" (conundrum), en formulering som har förutsättning att bli för räntemarknaden vad "irrational exuberance" blev för aktiemarknaden 1996.

Svenska obligationsräntor steg i den inledande handeln på torsdagen i linje med den internationella trenden efter Fedchefens uttalanden, men uppgången raderades ut när SCB redovisade oväntat kraftiga prisfall i januari.

KPI sjönk 0,5 procent mellan december och januari vilket lämnade inflationstakten på noll. UND1X sjönk 0,7 procent vilket pressade ned inflationstakten till 0,4 procent. Enligt SME Direkts enkät väntades en KPI-inflation på 0,3 procent medan UND1X-inflationen väntades uppgå till 0,8 procent. Jämfört med Riksbankens decemberprognos var såväl KPI- som UND1X-inflationen 0,7 procentenheter lägre än väntat.

Enligt ekonomer handlar det om breda prisfall och det var ingen enskild faktor, som riskerar att slå tillbaka, som påverkade prisutvecklingen i januari. Och flera talar nu om att revidera ned redan låga inflationsprognoser.

KI-chefen Ingemar Hansson överraskades av inflationssiffrorna:

"De här siffrorna tillsammans med uppgifterna i senaste kvartalsbarometern gör att tidpunkten för räntehöjningar skjuts ytterligare fram i tiden och det kan till och med aktualisera frågan om sänkning"

Finansminister Pär Nuder håller dock fast vid sitt löfte om att inte kommentera Riksbankens penningpolitik.

"I motsats till Riksbankschefen tänker jag inte recensera penningpolitiken eller ge honom några råd", sade han i samband med ekofinmötet i Bryssel.

Han tvekar dock inte att ta åt sig en del av äran för den låga prisökningstakten. "Vi har lyckats väl med lönebildningen och starka offentliga finanser, vilket är grunden för låg inflation", sade finansministern.

Det låga utfallet för januari-KPI höjde dock intresset för vice Riksbankschefen Kristina Perssons tal, under rubriken "Penningpolitik i en låginflationsekonomi" på fredagen. Talet publiceras klockan 8.00.

Vid lunchtid vände långräntorna åter upp något, och den utvecklingen fick stöd av arbetslösheten var lägre än väntat i januari, 5,5 procent i stället för väntade 5,7 procent. Det innebär en nedgång från 5,9 procent i januari 2004, men förändringen i antalet sysselsatta stannade ändå inom den statistiska felmarginalen.

Amerikanska obligationsräntor fortsatte att stiga på torsdagen, delvis drivet av att antalet nyanmälda arbetslösa var oväntat lågt förra veckan. Antalet nya arbetslösa har nu knappt överstigit 300.000 två veckor i rad, de lägsta noteringarna på fyra år, vilket kan förebåda en stark sysselsättningssiffra för februari.

Vid den svenska marknadens stängning noterades den tioåriga USA-räntan till 4,18 procent, 4 punkter högre än vid samma tid på onsdagen. Conference Boards ledande indikatorer visade dock en oväntat stor nedgång i januari, vilket fick korta obligationsräntor att backa något.

Dollarn försvagades mot euron i den tidiga Europahandeln på torsdagen. Euron steg till 1:3077 som högst, den högsta noteringen sedan den 2 februari, och marknadsaktörer talade om ett försvagat dollarsentiment i Europa. Dollarn fortsatte dock att stärkas mot japanska yen efter att Bank of Japan beslutat att fortsätta att pumpa in likviditet i marknaden och styra dagslåneräntan mot noll.

Den svenska kronan försvagades något i spåren på den oväntat låga inflationstakten i januari, som tyder på att en räntehöjning kan skjutas allt längre på framtiden. Euron stärktes drygt 2 öre mot kronan, till 9:10, medan dollarn handlades oförändrat till 6:98. TCW-index steg till 124,53 (124,22).

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera