1515
Annons

Svenska räntor ned efter svårtolkade lönesiffror

Svenska räntor avslutade Valborgsmässoaftons förkortade handel marginellt ned, vilket främst berodde på något lägre utlandsräntor. Aktiviteten var låg och viktig amerikansk statistik väntades först efter den svenska stängningen.


Lönestatistik från SCB på förmiddagen visade att lönerna i privat sektor ökade med 3,3-3,4 procent i februari jämfört jämfört med ett år tidigare. I december ökade de privata lönerna med 4,3-4,5 procent. När lönesiffrorna för december publicerades i månadsskiftet februari/mars stramade Riksbanken upp sin retorik kring löneutvecklingen.

"De här siffrorna är väldigt svårtolkade. De kommer att revideras upp i höst och då får vi analysera dem. Frågan är hur stor upprevideringen blir", kommenterade en analytiker.

Räntan på den tioåriga benchmarkobligationen 1046 stängde 1 punkt lägre till 5,64 procent och räntegapet mot Tyskland minskade till 51 punkter (52).

Europaräntorna pekade marginellt nedåt vid den svenska stängningen. Förväntningar om att svagare ekonomisk tillväxt kommer att avhålla ECB från att höja styrräntorna bidrog. Denna inställning fick stöd av tysk statistik som visade att orderingången på maskiner var fortsatt dyster i mars med en nedgång på 9 procent på årsbasis. Mest sjönk inhemska order.

Dessutom ökade den franska arbetslösheten i mars till sin högsta nivå på ett och ett halvt år.

Preliminär inflationsstatistik för euroområdet visade en nedgång till 2,2 procent i april, jämfört med 2,5 procent i mars, vilket var exakt som väntat, enligt Bloomberg News.

"April blir en mellanstation inför majsiffran. Om det sjunker till 2,2 procent ligger vägen öppen mot 2 procent (ECB:s tak) i maj", sade en analytiker före statistiken.

ECB håller räntemöte på torsdag, men ingen av de 22 analytiker som Bloomberg News tillfrågat tror på annat än oförändrade styrräntor.

Amerikanska räntor var i stort sett oförändrade i förmiddagens europeiska handel, inför eftermiddagens statistik över konsumenternas förväntningar och Chicagos inköpschefsindex. Den förra väntas sjunka till 107,5 i april, från 110,2, och den senare väntas falla till 55,0 från 55,7.

På måndagen reviderade det amerikanska finansdepartementet lånebehovet under andra kvartalet till en nettoupplåning på 1 miljard dollar från den tidigare prognosen om en amortering på 89 miljarder dollar. Detta fick aktörer att förbereda sig på ett utökat utbud, men en fortsatt svag börsutveckling höll tillbaka räntorna.

Den tioåriga amerikanska benchmarkräntan noterades 1 punkt upp till 5,11 procent, jämfört med måndagens svenska stängning.

På valutamarknaden fortsatte dollarn att pressas efter nya besvikelser på Wall Street.

Enligt företrädare för USAs finansdepartement kommer dock finansminister Paul O"Neill att bekräfta USAs starka dollarpolicy vid onsdagens kongressutfrågning. I en intervju med CNBC uttryckte sig Paul O"Neill också fortsatt hoppfullt om den amerikanska ekonomin, och han bedömer att USA rör sig mot en uthållig real tillväxttakt på 3-3,5 procent.

Klockan 12.00 stod dollarn i drygt 0:90 mot euron och i 128:43 mot yenen.

Kronan hade samtidigt försvagats drygt 5 öre mot dollarn och 4 öre mot euron. Mätt i TCW-index hade kronans värde minskat till 136,36 från måndagens 135,69. Inga nyheter låg bakom den fortsatta kronförsvagningen, som enligt analytiker förstärktes av låga volymer. (Direkt)


Innehåll från EonAnnons

Nya innovationer inom energiåtervinning driver omställning

Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.
Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.

När Sveriges storstäder växer ökar behovet av energi, samtidigt som mängden avfall ökar. Med ledande teknik och lösningar inom energiåtervinning erbjuder E.ON cirkulär energiförsörjning som gör skillnad redan idag. 

Stockholms län är en av Sveriges snabbast växande storstadsregioner med nästan 2,5 miljoner invånare. Tillväxten innebär bland annat att efterfrågan på energi ökar. Samtidigt ökar mängden avfall. En av E.ONs lösning på de här utmaningarna ligger i Bro utanför Stockholm. 

– Sverige är hållbarhetens Silicon Valley med ledande teknik och lösningar för cirkulär energiomställning. En förklaring är att Sverige var tidiga med att bygga ut fjärrvärmen, som idag står för 65 procent av all uppvärmning i landet. E.ON har förvaltat och utvecklat den tekniken med kraftvärmeverket Högbytorp, som erbjuder energiåtervinning 3.0, säger Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions Nordic på E.ON.

I kraftvärmeverket Högbytorp återvinns energi ur avfall genom förbränning, för att producera lokal el och fjärrvärme. Anläggningen är ett tekniskt avancerat bevis på möjligheterna med cirkulär energiförsörjning. Anette Blücher vill att de boende ska uppleva att även sådant som inte kan materialåtervinnas kommer till nytta. 

– I ett hållbart samhälle måste material återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Ur material som av olika anledningar inte kan eller bör återanvändas, kan vi säkerställa att energin återvinns och kommer till användning som el och fjärrvärme. I Högbytorp får vi in avfall och ser till att det förbränns, men vi tar också vara på restprodukterna efter förbränningen. Till exempel utvinns och återanvänds metallerna i askan efter förbränningen.   

Teknik för kolsänkor

Utbyggnaden av fjärrvärme har varit starkt bidragande till att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat sedan 1990-talet, enligt Naturvårdsverket. För att nå hela vägen i mål driver E.ON flera forsknings- och utvecklingsprojekt kring kolsänkor, det vill säga olika tekniker för att binda koldioxid och avlägsna koldioxid från atmosfären. 

– Vi jobbar hårt med att reducera den CO2 som vi fortfarande släpper ut. Det är en utmaning som vi delar med industrin, och utvecklingen drivs av flera ledande aktörer. En möjlig teknik är CCS, Carbon Capture and Storage, där koldioxiden fångas upp direkt vid energiåtervinningen, binds in och lagras i berggrunden. En annan spännande möjlighet är biokol, som enkelt uttryckt är organiskt material som upphettats i en syrefattig miljö och som resultat bildar en fast produkt med ett högt kolinnehåll som kan återföras till marken. Idag ser vi lösningar, nu återstår att hitta ekonomiska modeller för den här oerhört dyra tekniken, säger Anette Blücher.

Fakta E.ON
E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. Vår verksamhet utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för våra kunder. 

www.eon.se/om-e-on/hallbarhet/hallbarhetsredovisning 

Mer från Eon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?