Annons

Holmen varnar för låga vattennivåer

Det var en blandad kompott i Holmens niomånadersrapport. Efterfrågan är fortsatt god på inom samtliga produktområden men kostnadsinflation för insatsvaror tynger resultatet som var lägre än väntat.

Skogsbolaget Holmen redovisade på onsdagen ett rörelseresultat på 591 miljoner kronor för det tredje kvartalet, vilket är i nivå med samma period i fjol. Resultatet tyngs med 45 miljoner kronor av att bolagets valutaflöden säkrats på lägre nivåer än dagens.

Bäst fart är det för Holmens affärsområde ”Trävaror” som tredubblade resultatet till 79 miljoner kronor. Efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt stark och prishöjningar på i snitt 15 procent har genomförts under kvartalet. För att dra nytta av det starka marknadsläget har sågverken trots semestrar gått för fullt. Med den starka efterfrågan i ryggen har Holmen beslutat att investera 170 miljoner kronor vid sågverket i Braviken för att höja produktionen med minst 150 000 kubikmeter sågat virke.

För affärsområdet ”Skog” har efterfrågan på timmer och massaved legat kvar på en hög nivå. Rensat för engångsposter sjönk dock rörelseresultatet med 18 procent till 220 miljoner. Vinsten påverkades positivt av i snitt 8 procent högre priser på framförallt massaved. Sommarens varma väder begränsade dock avverkningen i egen skog och skogsbränder medförde extrakostnader på 30 miljoner kronor.

E-handeln och den starka industrikonjunkturen håller uppe efterfrågan på kartong. Jämfört med tredje kvartalet i fjol sjönk dock rörelseresultatet för affärsområdet ”Kartong” med drygt 30 procent till 151 miljoner kronor. Resultatnedgången beror på ökade priser för insatsvaror som Holmen inte kunnat kompensera sig för i form av högre priser. Ett större underhållsstopp vilket medförde också produktionsbortfall och kartongleveranserna sjönk knappt 5 procent under kvartalet.

Även affärsområdet ”Papper” har haft högre kostnader för ved, kemikalier och el. Kostnadsinflation som Holmen lyckats kompensera med prishöjningar på magasin- och bokpapper och en förbättrad produktmix. Rörelseresultatet för affärsområdet steg med 60 procent till 112 miljoner kronor.

Produktionen för Holmens minsta affärsområde ”Energi” minskade till följd av låga vattenflöden. Rörelseresultatet backade 35 procent till 22 miljoner kronor. Holmen varnar i rapporten för att vattennivån i magasinen var fortsatt låg vid utgången av tredje kvartalet, vilket sannolikt kommer påverka resultatet negativt i det fjärde kvartalet.

Rapporten var åt det svagare hållet men aktiemarknaden tog fasta på ljuspunkterna i rapporten och aktien steg drygt 2 procent.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera