1515

Holmen varnar för låga vattennivåer

Det var en blandad kompott i Holmens niomånadersrapport. Efterfrågan är fortsatt god på inom samtliga produktområden men kostnadsinflation för insatsvaror tynger resultatet som var lägre än väntat.

Skogsbolaget Holmen redovisade på onsdagen ett rörelseresultat på 591 miljoner kronor för det tredje kvartalet, vilket är i nivå med samma period i fjol. Resultatet tyngs med 45 miljoner kronor av att bolagets valutaflöden säkrats på lägre nivåer än dagens.

Bäst fart är det för Holmens affärsområde ”Trävaror” som tredubblade resultatet till 79 miljoner kronor. Efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt stark och prishöjningar på i snitt 15 procent har genomförts under kvartalet. För att dra nytta av det starka marknadsläget har sågverken trots semestrar gått för fullt. Med den starka efterfrågan i ryggen har Holmen beslutat att investera 170 miljoner kronor vid sågverket i Braviken för att höja produktionen med minst 150 000 kubikmeter sågat virke.

För affärsområdet ”Skog” har efterfrågan på timmer och massaved legat kvar på en hög nivå. Rensat för engångsposter sjönk dock rörelseresultatet med 18 procent till 220 miljoner. Vinsten påverkades positivt av i snitt 8 procent högre priser på framförallt massaved. Sommarens varma väder begränsade dock avverkningen i egen skog och skogsbränder medförde extrakostnader på 30 miljoner kronor.

E-handeln och den starka industrikonjunkturen håller uppe efterfrågan på kartong. Jämfört med tredje kvartalet i fjol sjönk dock rörelseresultatet för affärsområdet ”Kartong” med drygt 30 procent till 151 miljoner kronor. Resultatnedgången beror på ökade priser för insatsvaror som Holmen inte kunnat kompensera sig för i form av högre priser. Ett större underhållsstopp vilket medförde också produktionsbortfall och kartongleveranserna sjönk knappt 5 procent under kvartalet.

Även affärsområdet ”Papper” har haft högre kostnader för ved, kemikalier och el. Kostnadsinflation som Holmen lyckats kompensera med prishöjningar på magasin- och bokpapper och en förbättrad produktmix. Rörelseresultatet för affärsområdet steg med 60 procent till 112 miljoner kronor.

Produktionen för Holmens minsta affärsområde ”Energi” minskade till följd av låga vattenflöden. Rörelseresultatet backade 35 procent till 22 miljoner kronor. Holmen varnar i rapporten för att vattennivån i magasinen var fortsatt låg vid utgången av tredje kvartalet, vilket sannolikt kommer påverka resultatet negativt i det fjärde kvartalet.

Rapporten var åt det svagare hållet men aktiemarknaden tog fasta på ljuspunkterna i rapporten och aktien steg drygt 2 procent.


Innehåll från Tele2Annons

Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle

Smarta logistikflöden som minskar koldioxidutsläppen. Självkörande, miljövänliga robotar som levererar måltider åt foodora. Och intelligenta fastigheter som håller nere energiförbrukningen.

Utbyggnaden av 5G är i full gång och med den ser vi hur en grön innovationsvåg håller på att ta fart – till nytta både för klimatet och affärerna.

Läs mer om 5G och Tele2 Företag som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle.

Mobilnäten har under senare år successivt blivit allt snabbare och stabilare. Och nu – i takt med utbyggnaden av den femte generationens mobilnät – sker ytterligare ett stort tekniksprång framåt. Det skapar betydligt bättre möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning och minska vårt miljöavtryck.

– 5G är en förutsättning för att vi ska få fram nya hållbara lösningar för individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom Internet of Things, automatisering och artificiell intelligens kommer att ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framöver, säger Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich.

Klimat- och affärsnytta hand i hand

Redan nu ser vi hur allt fler gröna innovationer tar plats. Och de är inte bara långsiktigt bra för vår planet, utan skapar även nya affärsmöjligheter. I takt med de obegränsade möjligheter som kombinationen 5G och IoT ger kommer också många fler innovationer.

I italienska Livornos hamn finns redan i dag ett 5G-nätverk och IoT-lösningar som optimerar logistikflödet för lastning och lossning. På så sätt minimeras transporttiderna för godshanteringen och även tiden när fartygen ligger tomma. Det bidrar till att minska de totala koldioxidutsläppen i hamnen med runt 8 procent. Driften assisteras av AI och baseras på realtidsdata från lagerstatus och mängder av anslutna kameror och enheter i hamnen.

Ett annat exempel är att stockholmarna snart kommer att få möta den rosa transportroboten Doora på väg att avlämna måltider åt matleveransföretaget foodora. Tele2 levererar den 5G-uppkoppling som är en förutsättning för att Doora ska kunna fatta snabba beslut när hon rör sig på gator och torg. Huvudsyftet med pilotprojektet är att profilera ”Q-handel”, Quick Commerce, med extra snabba leveranser av måltider och annat gods. Nästa steg är att optimera alla foodoras leveranser på ett resurssnålt sätt genom att en flotta av Doora-robotar integreras med företagets trafikhanteringssystem.

– Andra intressanta innovationer som ligger nära i tid är intelligenta fastigheter och möjligheten att förhindra skogsbränder med sensorer och drönare i skogsnäringen. En annan användning som nu kommer starkt är att göra produktionen inom industrin både effektivare och säkrare med hjälp av autonoma maskiner och sensorer på medarbetare, säger Erik Wottrich.

Nya tekniken mer energieffektiv

Men 5G-tekniken möjliggör inte bara skiftet mot mer klimatsmarta samhällen. Tekniken i sig är också mer hållbar än tidigare generationers mobilnät.

– Det nät som vi nu rullar ut i Sverige är betydligt mer energieffektivt per överförd datamängd och förbrukar mycket mindre energi totalt sett, berättar Björn Lindberg, chef för Radio & Site Infrastructure på Tele2 och en av de tekniska experter som just nu jobbar intensivt med utbyggnaden av 5G-nätet.

Nästa steg handlar om att använda artificiell intelligens för att göra nätet och driften ännu mer energieffektiv. Här har Tele2 tagit ledarrollen i det internationella forskningsprojektet AI4Green, som samlar 17 olika aktörer från näringsliv och universitet i fem länder. I projektet används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent.

Tele2 har också bestämt sig för att ta tätpositionen inom hållbarhet bland telekomoperatörer.

– Vi har redan tagit flera steg på den här resan, och fler är på väg, berättar Erik Wottrich.

I april 2020 blev Tele2 den första klimatneutrala telekomoperatören i den egna verksamheten i Norden och Baltikum och nyligen antog företaget en ny och ambitiös hållbarhetsstrategi. Två av huvudområdena i strategin är att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet.

– Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich.

Läs mer om hur Tele2 Företag kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?