Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Under denna utbildning får du lära dig om hur fastighetstransaktioner går till i praktiken. Vi går igenom det juridiska ramverket för en fastighetstransaktion och hur de vanligaste förvärvsformerna ser ut. Du får bland annat lära dig hur avtal bör utformas, de viktigaste förhandlingsfrågorna, köparens och säljarens skyldigheter för fastighetens skick och vad som är viktigt att granska i en due diligence. Du får även lära dig om skillnaderna mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur förvärvsprocessen går till, steg för steg för säljare och köpare 
 • Olika förvärvsformer och dess för- och nackdelar
 • Fastighetsförvärv enligt Jordabalken: vad som måste finnas med i ett avtal, köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar
 • Fastighetsförvärv genom förvärv av ett bolag och hur det skiljer sig från ett direkt fastighetsköp
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till, vad som är särskilt viktigt att granska och hur olika upptäckter påverkar affären 
 • Praktiska gruppövningar och att dela best practice mellan deltagare är en viktig del av utbildningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Både dig som arbetar med fastighetstransaktioner och vill få större kunskap och rätt verktyg för att nå bättre resultat och dig som är fastighetsägare som vill lära dig mer om fastighetstransaktioner i praktiken.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse för vad som skapar en lyckad transaktion och hur de största fallgroparna undviks.


PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Förvärvsprocessen från budgivning till tillträde 
Genomgång av centrala begrepp Förvärvsprocessen i praktiken, från både köparens och säljarens perspektiv

10.00 Fastighetsförvärv enligt Jordabalken

 • Formalia vid köp av fast egendom: vad som måste finnas med i ett avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fastighetens skick
 • Köparens ansvar vid köp av förorenad mark
 • Hantering av tillträde och lagfart

10.15 Kaffe

10.30 Fastighetsförvärv enligt Jordabalken (forts.)


12.00 Lunch 

13.00 Fastighetsförvärv genom bolagsköp

 • Förvärv av ett fastighetsbolag och skillnaderna mot direkt fastighetsköp 
 • Köpeskillingsmekanism för ett fastighetsbolag
 • Förhandling om latent skatt
 • Begränsningar kring finansiering av förvärv av fastighetsbolag
 • Hantering av tillträde till aktier i bolag
 • Val av lämplig förvärvsform 

14.15 Due diligence
Hur en due diligence går till och vad som är särskilt viktigt att granska i en fastighetstransaktion

14.30 Fika 

14.45 Due diligence (forts.)

Case med vanliga upptäckter (findings) i en due diligence och hur de påverkar affären och avtalsförhandlingen

16.15 Sammanfattning med tid för frågor

16.30 Kursen avslutas

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera