Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Att leda andra utan att vara chef

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap. Du får lära dig hur du kan bli tydligare i ditt ledarskap, motivera dig själv och andra, prioritera och delegera mer effektivt, leda förändring samt hantera stress och konflikter. Vi går igenom ledarskapets grunder och faser, gruppdynamik, effektiv problemlösning och konflikthantering.

Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare. Under denna tvådagarsutildning får du metoder och konkreta verktyg för att tydligöra och effektivisera ditt ledarskap. Utbildningen går igenom hur du motiverar dig själv och andra, prioriterar och delegerar mer effektivt, leder förändring samt hanterar stress och konflikter. Teori varvas med exempel och gruppdiskussioner och hur dina nya kunskaper kan appliceras i ditt dagliga arbete efter avslutad utbildning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Tydlighet i ledarrollen
 • Gruppdynamik och ledarskapets faser
 • Verktyg för effektivitet
 • Att leda förändring
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Effektiv problemlösning
 • Stress och proaktivt ledarskap
 • Motivation och drivkrafter
 • Att vara ledare och inte kompis
 • Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som ledare, men inte har ett formellt chefsansvar för den personal som du leder. Du kan både vara ny i din roll eller ha en längre tids erfarenhet, det finns något nytt att lära för alla.

Du kan till exempel jobba som: 

 • Projektledare
 • Teamledare
 • Samordningsansvariga
 • Sektionsledare
 • Scrum master

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska: 

 • Bli modigare i din ledarroll
 • Skapa tydlighet kring ledarrollen
 • Förstå gruppen och vad de behöver av dig som ledare
 • Få medarbetare att göra det som förväntas av dem
 • Hantera att vara ledare och inte kompis, i din grupp
 • Prioritera och delegera bättre
 • Motivera medarbetarna vid målarbete eller förändringsarbete
 • Hantera konflikter och svåra samtal bättre, tack vare nya verktyg och insikter
 • Förstå olika typer av personligheter och värdet av att vi är olika
 • Få insikt i hur hjärnan fungerar och vad du behöver tänka på som ledare

PROGRAM:

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till kursens mål och syfte

09.15 Jag och min ledarroll

 • Chefskap vs ledarskap
 • Ramar och förväntningar
 • Tydligt ledarskap

10:00 Kaffe

10:15 Skapa förutsättningar för ledarskapet

 • Värderingar och beteenden
 • Konsekvenstänk

11:00 Att hantera stress i ledarrollen

 • Proaktiv vs. reaktivt ledarskap
 • Stresshantering

11:30 Ledare, inte kompis

 • Leda tidigare kollegor
 • Ledarrollen, en förebild

12.00 Lunch 

13:00 Gruppens utveckling

 • Grundläggande teori i gruppdynamik, FIRO
 • Gruppens utveckling
 • Ledarskapets olika faser

14.30 Fika

14:45 Värdet av olikheter i gruppen

 • Personlighetstyper
 • Fördelar och fallgropar

15:30 Leda förändring

 • Mål som lockar
 • SMARTA mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbundet)
 • Förankringsprocessen

16.20-16.30 Sammanfattning dag 1

Dag 2

09.00 Reflektion dag 1

09.30 Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv

 • Hjärnans funktioner
 • Ledarskapet utifrån hjärnans perspektiv

10:00 Kaffe

10:15 Effektiv problemlösning

 • Effektivitet i ledarskapet
 • Lösa källan till problemet
 • Lösa problem när de är små

10:45 Svåra samtal och konflikter

 • Konflikthantering
 • Feedback med omtanke

12.00 Lunch

13:00 Svåra samtal och konflikter forts

 • Aktivt lyssnande
 • Drama-modellen
 • Gruppdiskussioner

14.30 Fika

14:45 Förutsättningar för motivation

 • Drivkrafter och behov
 • Hjärnan och inre motivation
 • Medarbetarens ansvar

15:30 Verktyg för effektivitet

 • Prioritering
 • Delegering

16.00-16.30 Sammanfattning dag 2

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera