START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
1 juli 2019

Situationsanpassat ledarskap – högpresterande medarbetare med dynamiskt ledarskap

Välj ämnesområde

Den väl beprövade metoden situationsanpassat ledarskap handlar om att det inte finns någon ledarstil som är bäst, utan att en framgångsrik ledare anpassar sitt ledarskap och sin styrning efter medarbetarens kompetens och förutsättningar för att lösa olika arbetsuppgifter. Denna utbildning ger dig verktygen och metoderna för att du ska kunna ge dina medarbetare den utveckling de behöver och få dem att prestera maximalt. Du får lära dig att bedöma varje enskild medarbetares utvecklingsnivå, vilken ledarstil som är mest lämplig och att förändra ledarskapet i takt med att medarbetaren utvecklas.

KURSINFORMATION

Datum: 5-6 november 2019 (OBS! Tvådagarskurs)
Tid: 09.00–17.00 (båda dagar)
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Ställa diagnos – att bedöma individens situation, kunskap och behov av stöd och styrning

För att kunna välja vilken ledarstil du ska använda i en specifik situation får du lära dig att bedöma vilken av fyra nedanstående utvecklingsnivåer en medarbetare befinner sig på för en specifik arbetsuppgift:

Utvecklingsnivå 1 – Låg kunskap/högt intresse, när medarbetaren saknar förmågor för en arbetsuppgift, men är intresserad av att lösa arbetsuppgiften

Utvecklingsnivå 2 – Viss kunskap/lågt intresse, när medarbetaren har viss kunskap, men insett att det inte var så lätt som man först trodde och tveksam till att ta fullt ansvar

Utvecklingsnivå 3 – Relativt hög kunskap/varierande intresse, mycket motiverad men saknar fortfarande självförtroendet att ta ansvaret fullt ut

Utvecklingsnivå 4 – Hög kunskap/högt intresse, när medarbetar kan uppgifterna och arbetar helt självständigt.

2. Anpassa din ledarstil efter medarbetarens behov

Efter att bedömt medarbetarens utvecklingsnivå ska du matcha medarbetarens behov med någon av nedanstående ledarstilar:

Ledarstil 1 – Instruerande och styrande

Ledarstil 2 – Tränande

Ledarstil 3 – Stöttande

Ledarstil 4 – Delegerande

3. Utvecklingsplanering

Att tillsammans med medarbetaren skapa en gemensam agenda för vad man behöver av varandra för att tillsammans arbeta mer effektivt.

4. Hur du långsiktigt ändrar ledarstil i takt med medarbetarens utvecklingsnivå

Nu gäller det för ledaren att långsiktigt matcha den överenskomna

utvecklingsnivån med rätt ledarstil för att få en effektiv utveckling av medarbetarens förmåga att utföra den specifika arbetsuppgiften.

5. Samtalsmetoden Stop and Go

Du får lära dig att använda samtalsmetoden Stop and Go som används för att kontinuerligt ha dialog med medarbetaren om hur utvecklingen går framåt. Om medarbetaren nu är så kapabel att det är kanske dags att ändra till en högre utvecklingsnivå och därmed också ändra ledarstil.

6. Hur du lär ut situationsanpassat till dina medarbetare

Som framgångsrik ledare måste du kunna beskriva för dina medarbetare hur du ska bedriva ditt ledarskap, så de vet vad de kan förvänta. Här får du lära dig att lära ut modellen till dina medarbetare så ni talar samma språk och får ökad förståelse.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som är chef och ledare och är i behov av en enkel och praktisk ledarmodell för att utveckla dina medarbetare och den verksamhet som du är ansvarig för.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få lära dig den väl beprövade ledarskapsmodellen siutationsanpassat ledarskap i praktiken och som du kan praktisera direkt efter utbildningen.

PROGRAM:

Dag 1:

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till kursdagarna, genomgång av kursmaterial och pedagogik
 • Medarbetares behov av ett modernt ledarskap
 • Deltagarnas förväntningar inventeras

09.15 Att vara en situationsanpassad ledare

 • Vad innebär ledarskapet för dig och dina medarbetare
 • Diskussion: Vilka större förändringar står din organisation inför? Vilka utmaningar står du inför som ledare?
 • Styrande eller stödjande som ledare, vilket är bäst?

09.30 Medarbetarens fyra utvecklingsnivåer

 • Medarbetarens fyra olika utvecklingsnivåer
 • Hur mixen av medarbetarens kunskap och intresse för respektive arbetsuppgift avgör vilken utvecklingsnivå

10.15 Kaffe


10.30 Medarbetarens fyra utvecklingsnivåer fortsättning…

 • Dynamisk gruppövning för att hitta kännetecken på de fyra olika utvecklingsnivåerna
 • Vad respektive medarbetares utvecklingsnivå bidrar med i organisationen
 • Inventering av din egen mix utav arbetsuppgifter och utvecklingsnivåer

12.00 Lunch


13.00 Medarbetarens fyra utvecklingsnivåer fortsättning…

 • Medarbetarens olika behov av stöd från ledaren för att nå till en högre utvecklingsnivå
 • Regression
 • Gruppövning, – utifrån case bedöma utvecklingsnivån för en medarbetare

15.00 Kaffe


15.15 De fyra olika ledarstilarna

Vi går igenom de fyra olika ledarstilarna inom situationsanpassat ledarskap

1. Instruerande

2. Tränande

3. Stöttande

4. Delegerande

 • Gruppövningar i att identifiera kännetecken på de olika ledarstilarna
 • Gruppövning i att se skillnaderna mellan de olika ledarstilarna
 • Hur du som ledare ska matcha medarbetarens utvecklingsnivå med rätt ledarstil för ett framgångsrikt ledarskap
 • Risker och konsekvenser som finns med att leda för mycket eller för lite

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Dag 2:

09.0 Återkoppling och repetition

 • Återkoppling till gårdagen och feedback
 • Kort repetition
 • Frågor från gårdagen

09.15 Praktiska gruppövningar i att leda situationsanpassat

Nu är det dags att börja praktisera ledarskapet i ett första steg. I övningar får du känna på när ledaren matchar rätt ledarstil och med den utvecklingsnivå som man bedömer att medarbetaren befinner sig på. Under denna övning får du också känna på vad som händer om man matchar en utvecklingsnivå med fel ledarstil.

10.15 Kaffe


10.30 Praktiska gruppövningar i att leda situationsanpassat fortsättning

Nu övar vi i nästa steg på realistiska situationer där du först bedömer medarbetarens utvecklingsnivå, anpassar dig med rätt ledarstil och med ledarstilen fullföljer samtalet.

12.00 Lunch


13.00 Coacningssamtalet, ”Stop and Go”

Nu ökar vi svårighetsgraden och genomför en helt realistisk övning, tre och tre, där ledaren får träna på att använda sina nyvunna kunskaper i skarpt läge. I övningen använder vi oss av coachningsverktyget ”Stop and Go”. Det innebär att du som ledare använder en samtalsmall som stöd i det samtalet. Syftet är att tillsammans med medarbetaren komma fram till en utvecklingsnivå för en av medarbetarens arbetsuppgift, komma överens om lämplig ledarstil och i detalj titta på vilket stöd medarbetaren behöver för att utveckla kunskap och intresse för den arbetsuppgift ni diskuterar.

15.00 Kaffe


15.15 Att lära ut situationsanpassat ledarskap till dina medarbetare

 • Under detta pass får du lära dig hur du kan beskriva situationsanpassat ledarskap för dina medarbetare och hur ni tillsammans i teamet ska arbeta för att utveckla medarbetaren.
 • Vi övar på att göra en pedagogisk presentation för varandra.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer