START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
1 juni 2019

Diplomerad mötesledare – verktyg och metoder för effektivare möten

Välj ämnesområde

30 procent av all arbetstid i Sverige läggs på möten (3S Meeting Quality Index 2017) och är du chef tillbringar du mellan 50 och 80 procent av din arbetstid i mötesrummet. Ändå har de allra flesta ingen utbildning i att leda möten. Det finns därför stora vinster med att bli en bättre mötesledare och att skapa en effektivare möteskultur. Under denna utbildning får du lära dig att skapa möten som får deltagarna att känna delaktighet och engagemang. Du får metoder, verktyg och kunskap för att arbeta med strategi, taktik, mötesteknik och metoder genom planerings-, genomförande- och avslutningsfasen.

KURSINFORMATION

Datum: 12-13 november 2019
Tid: Dag 1: 09.00–17.00, Dag 2: 08:30-16:30
Plats: Mornington Hotel City, Nybrogatan 53, Stockholm
Pris: 17 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

En bra möteskultur leder en organisation snabbare mot uppsatta mål. En bra mötesledare skapar bättre effekt och resultat av sina möten blir en bra förebild i organisationen. Denna utbildning handlar om hur du lyckas med detta.

DU FÅR LÄRA DIG

 • Metoder och verktyg för att skapa motivation, engagemang och delaktighet hos mötesdeltagarna
 • Hur du kan skapa en effektiv möteskultur för hela din organisation
 • Metoder och tillvägagångssätt för att ta fram spelregler som ska gälla före, under och efter möten
 • Hur människor fungerar i möten och hur dessa insikter kan användas för att skapa bättre möten
 • Att ta fram ett tydligt syfte och mål med ett möte
 • Att skapa en attraktiv inbjudan, en agenda med rätt energikurva och ett körschema som säkerställer den effekt som du vill ha av ett möte
 • Hur du kan använda ditt kroppsspråk och din röstBetydelsen av den fysiska miljön, till exempel mötesrummet och möbleringar
 • Tips och tricks för virtuella möten, när de är lämpliga, hur de bör läggas upp och vad som är viktigt när man leder dem

Under hela utbildningen arbetar vi med praktiska övningar då du får träna på dina färdigheter som mötesledare.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som leder och ansvarar för möten, till exempel:

 • Chefer
 • Ledare
 • Projektledare
 • Teamledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska:

 • Känna dig tryggare i din roll som mötesledare
 • Få konkreta verktyg för att skapa bättre effekt och resultat av de möten du leder
 • Lära dig tekniker och metoder för att kunna planera och leda effektiva möten
 • Kunna införa bättre möteskultur i din organisation

KURSLITTERATUR:

Boken Effektiva Möten (2018) skriven av kursledarna ingår i utbildningen.

PROGRAM

DAG 1:

09.00 Välkomnande och introduktion

– Introduktion

– Upplägg och praktisk info

– Presentation av kursledare och kursdeltagare

09.20 Syfte och mål

– Enligt MQI (3S Meeting Quality Index 2017) saknar 56 procent av alla möten i Sverige ett tydligt syfte och mål, trots att de flesta tycker detta är det viktigaste för ett bra möte. I det här passet får du träna på att ta fram ett tydligt syfte och mål för dina möten.

09.50. Möteskultur ur ett strategiskt perspektiv

– I detta pass går vi igenom steg för steg vad som krävs för en hållbar och medveten möteskultur i en hel organisation. Vi visar hur ett processflöde kan se ut samt vinster och effekter av en sådan.

10.15 Kaffe

10.35 Möteskultur

– Fördjupad kunskap och förståelse för människans beteenden i möten.

– Övning där du genom en metod tar fram spelregler för ett möte. Hur vill vi ha det på våra möten? Vi gör detta i tre steg: före-under-efter. För att få gemensamma förväntningar behöver vi gemensamma spelregler. Utifrån våra olikheter och personligheter så behöver en grupp en av de viktigaste sakerna att enas kring. Vad är ok och vad är inte ok?

– Övning då du får en metod för att ta fram spelregler för mejl. Många av de informella möten idag sker på mejl istället för som tidigare i det fysiska mötet.

11.00 Kort paus för mail och telefontid

11.15 Fortsättning möteskultur

11.30 Lunch

12.30 Metoder och verktyg för att skapa motivation, engagemang och delaktighet

– Energizers, korta övningar som tillför energi i mötet.

– Icebreakers, korta övningar som är bra att använda i början av mötet för att lära känna varandra, skapa delaktighet och sätta den stämning vi vill ha under mötet.

– Olika modeller som får mötesdeltagare att känna delaktighet

14.00 Den fysiska miljön och dess betydelse

Under detta pass går vi igenom hur olika rum samt möbleringar kan skapa olika effekter. Som mötesledare kan man endera bli hjälpt eller stjälp av ett mötesrum. Här är det viktigt att förstå fallgropar och vilka möjligheter som finns för att öka effekten av mötet.

15.00 Kaffe

15.30 Virtuella möten

Tips och tricks för virtuella möten; hur du skapar delaktighet, när de är lämpliga, hur de bör läggas upp och vad som är viktigt när man leder dem

16.30-17.00 Summering och frågor

DAG 2:

08.30 Reflektion dag 1

08.45 Planera ett möte

– Skapa en attraktiv inbjudan

– Skapa en agenda med rätt energikurva

– Skapa ett körschema för dig själv som säkertsäller den effekt du vill ha av mötet

10.00 Kaffe

10.20 Hur du kan kommunicera effektivt

Under detta pass går vi igenom betydelsen av att din kommunikation är effektiv och hur du kan arbeta med kroppsspråk, röst och hjälpmedel.

11.00 Kort paus för mail och telefontid

11.15 Fortsättning effektiv kommunikation

11.30 Lunch

12.30 Vikten av en bra inledning och avslutning

13.00 Disneymodellen – en kreativitetsövning

Walt Disney hade förmågan att utforska idéer från olika perspektiv vilket vi i detta pass applicerar på hur du kan lägga upp dina möten.

14.00 Träning – alla planerar och tränar på att genomföra delar av ett möte

14.30 Kaffe

14.50 Fortsättning att planera och genomföra ett möte

15.45 ”Heta Stolen”- frågor till kursledarna

16.00-16.30 Summering och avslutning

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer