START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
3 mars 2020

Att leda i förändring – tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap

Välj ämnesområde

Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller mindre konstant tillstånd i många organisationer. För att leda i förändringar, och att leda förändringar, behöver du ett personligt ledarskap som är tydligt, förtroendeskapande och effektivt. Under denna tvådagarsutbildning får du kunskaper i olika verktyg och metoder, vilka av dessa som passar bäst i olika faser och situationer och praktisk träning i att tillämpa dessa. Du får lära dig att förutse och undvika fällor, hantera förändringsmotstånd och vad och hur du ska kommunicera.

KURSINFORMATION

Datum: 3-4 mars 2020
Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
Pris: 17 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

Ytterligare kurstillfälle:
24-25 september 2019 >>

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Lyckade förändringar kan skapa stort mervärde för en organisation på samma sätt som en misslyckad förändring kan bli väldigt kostsam. För att en förändring skall lyckas behöver du som chef och ledare stå väl rustad att leda människor i den nya riktningen.

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas med ditt ledarskap i förändring och hur du skapar de bästa förutsättningarna för att implementera förändringar. Du blir bättre på att förutse de förändringsfällor som finns (till exempel att kunder kommer i kläm eller att människor blir oroliga och ofokuserade) och du får i praktiken träna på hur människor behöver ledas i olika faser av förändringen. I gruppdiskussioner delar vi erfarenheter av förändringsarbete och övar på metoder och verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring
 • Verktyg och metoder för att leda och styra en verksamhet och organisation i förändring
 • Vilka olika typer av ledarskap som behövs beroende på var i förändringsprocessen som du befinner dig
 • Vad du måste kommunicera vid förändringar och hur du ska få förändringen att bestå
 • Hur du kan hantera förändringsmotstånd
 • Hur du identifierar och får informella ledare på din sida
 • Människors reaktioner och beteenden vid förändring och hur du hanterar dessa
 • De vanliga förändringsfällorna och hur de kan undvikas

MÅL MED UTBILDNINGEN

 • Att du ska få ökad insikt och kunskap om hur människor kan ledas genom en förändringsprocess
 • Att du ska förstå och kunna tillämpa de centrala förändringsverktygen som finns och kunna anpassa dessa till din verksamhet
 • Att du ska förstå vad ett effektivt ledarskap handlar om och göra de nödvändiga förändringarna i ditt ledarskap

MÅLGRUPP

 • Alla chefer och ledare med några års erfarenhet
 • Medarbetare på HR– avdelningar som behöver utveckling inom ledarskap och förändringsarbete
 • Specialister med förändringsfokus

PROGRAM

Dag 1

09.00– 09.30 Introduktion till dagarna

09.30– 10.30 Om att vara chef och ledare

 • Vad är ledarskap?
 • Vad och hur gör de effektiva ledarna?
 • Vad som gör att ledarskapet är nyckeln till framgång

10.30– 12.00 Ledarskapets vardag

 • Om det nödvändiga förtroendet
 • Ledarskap och mod
 • Om att vara där det händer

12.00– 13.00 Lunch

13.00– 14.30 Om informella ledare

 • Dåliga informella ledare och hur de hanteras
 • Bra informella ledare och hur de premieras
 • Informella ledare i förändringsprocesser

14.30– 15.30 Om ledarskap och företagets kultur

 • Organisationskultur och vad det är
 • Hur hänger ledarskapet ihop med kulturen?
 • Om att vara ett föredöme
 • Kulturen som filter vid förändringar

15.30– 17.00 Ledarskap och kommunikation

 • Så får du det sagt
 • Förändringens budskap
 • Hur du når fram
 • Kommunicera med hjärta och hjärna

Dag 2

09.00– 09.30 En tillbakablick på gårdagen

09.30– 12.00 Om förändringar och förändringsarbete

 • Om människor och förändring
 • Om att lotsa människor genom förändring
 • Om att ta det svåra samtalet
 • Hur gör man med de som inte kan eller vill?
 • Bygg på de goda krafterna och den förändringsvilja som finns

12.00-13.00 Lunch

13.00– 14.30 Praktiskt förändringsarbete

 • Varför misslyckas förändringar
 • Förändringsfällor
 • Vad finns det för osynliga förändringskostnader
 • När förändringar lyckas och vad kan vi lära av det

14.30– 16.30 En förändringskarta

 • Hur går du praktiskt tillväga vid förändringsarbete
 • Vilka som är de avgörande stegen
 • Om vikten av att kommunicera ”varför”

16.30– 17.00 Din egen förändring och hur du ska göra på hemmaplan

 • Din personliga väg till framgång
 • Så får du det att hända i ditt förändringsarbete
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies