START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
14 januari 2020

Att leda andra utan att vara chef

Välj ämnesområde

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap. Du får lära dig hur du kan bli tydligare i ditt ledarskap, motivera dig själv och andra, prioritera och delegera mer effektivt, leda förändring samt hantera stress och konflikter. Vi går igenom ledarskapets grunder och faser, gruppdynamik, effektiv problemlösning och konflikthantering.

KURSINFORMATION

Datum: 14-15 januari 2020 (OBS! Tvådagarsutbildning)
Tid: 09.00–16.30 (båda dagarna)
Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

YTTERLIGARE KURSTILLFÄLLE:
8-9 oktober 2019 >>
6-7 november 2019 >>

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

 

Anmäl dig här

Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare. Under denna tvådagarsutildning får du metoder och konkreta verktyg för att tydligöra och effektivisera ditt ledarskap. Utbildningen går igenom hur du motiverar dig själv och andra, prioriterar och delegerar mer effektivt, leder förändring samt hanterar stress och konflikter. Teori varvas med exempel och gruppdiskussioner och hur dina nya kunskaper kan appliceras i ditt dagliga arbete efter avslutad utbildning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Tydlighet i ledarrollen
 • Gruppdynamik och ledarskapets faser
 • Verktyg för effektivitet
 • Att leda förändring
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Effektiv problemlösning
 • Stress och proaktivt ledarskap
 • Motivation och drivkrafter
 • Att vara ledare och inte kompis
 • Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som ledare, men inte har ett formellt chefsansvar för den personal som du leder. Du kan både vara ny i din roll eller ha en längre tids erfarenhet, det finns något nytt att lära för alla.

Du kan till exempel jobba som: 

 • Projektledare
 • Teamledare
 • Samordningsansvariga
 • Sektionsledare
 • Scrum master

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska: 

 • Bli modigare i din ledarroll
 • Skapa tydlighet kring ledarrollen
 • Förstå gruppen och vad de behöver av dig som ledare
 • Få medarbetare att göra det som förväntas av dem
 • Hantera att vara ledare och inte kompis, i din grupp
 • Prioritera och delegera bättre
 • Motivera medarbetarna vid målarbete eller förändringsarbete
 • Hantera konflikter och svåra samtal bättre, tack vare nya verktyg och insikter
 • Förstå olika typer av personligheter och värdet av att vi är olika
 • Få insikt i hur hjärnan fungerar och vad du behöver tänka på som ledare

PROGRAM 

Dag 1

09.00–09.15 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till kursens mål och syfte

09.15–10:00 Jag och min ledarroll

 • Chefskap vs ledarskap
 • Ramar och förväntningar
 • Tydligt ledarskap

10:00–10:15 Kaffe

10:15–11:00 Skapa förutsättningar för ledarskapet

 • Värderingar och beteenden
 • Konsekvenstänk

11:00–11:30 Att hantera stress i ledarrollen

 • Proaktiv vs. reaktivt ledarskap
 • Stresshantering

11:30 – 12:00 Ledare, inte kompis

 • Leda tidigare kollegor
 • Ledarrollen, en förebild
 • 12.00–13.00 Lunch 

13:00 – 14:30 Gruppens utveckling

 • Grundläggande teori i gruppdynamik, FIRO
 • Gruppens utveckling
 • Ledarskapets olika faser

14.30–14.45 Kaffe

14:45 – 15:30 Värdet av olikheter i gruppen

Personlighetstyper

Fördelar och fallgropar

15:30 – 16:20 Leda förändring

 • Mål som lockar
 • SMARTA mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbundet)
 • Förankringsprocessen

16.20-16.30 Sammanfattning dag 1


Dag 2

09.00–09.30 Reflektion dag 1

09.30–10:00 Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv

Hjärnans funktioner

Ledarskapet utifrån hjärnans perspektiv

10:00–10:15 Kaffe

10:15 – 10:45 Effektiv problemlösning

 • Effektivitet i ledarskapet
 • Lösa källan till problemet
 • Lösa problem när de är små

10:45 – 12:00 Svåra samtal och konflikter

 • Konflikthantering
 • Feedback med omtanke

12.00–13.00 Lunch

13:00 – 14:30 Svåra samtal och konflikter forts

 • Aktivt lyssnande
 • Drama-modellen
 • Gruppdiskussioner

14.30–14.45 Kaffe

14:45 – 15:30 Förutsättningar för motivation

 • Drivkrafter och behov
 • Hjärnan och inre motivation
 • Medarbetarens ansvar

15:30 – 16:00 Verktyg för effektivitet

 • Prioritering
 • Delegering

16.00-16.30 Sammanfattning dag 2

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies