START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Kursledare

Arvid Axland

Kundupplevelse och upplevelsedesign – så lyckas du

Arvid Axland är grundare och strategisk rådgivare på reklam– och upplevelsebyrån Pool. Arvid är också en flitigt anlitad föreläsare och inspiratör för stora och små grupper. Under året för exempelvis Marknadschefskongressen, AD-day, Berghs, IHM, Sveriges Annonsörer, SJ, Länsförsäkringar, Electrolux och Bildepån. Han brinner för att öka medvetenheten om vilket värde företag har möjlighet att skapa för sin omvärld genom upplevelser. Han är författare till boken – Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser. Mycket av kursens innehåll hämtas från den boken.

Camilla Cramner

Kundlojalitet och CRM – så får du trogna kunder i en datadriven värld

Camilla Cramner är grundare och konsult på LoyaltyFactory. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom kundlojalitet, marknadsföring, varumärkesarbeten, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har de senaste sex åren drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management och arbetar idag med strategier och lösningar för CRM/CVM och marketing automation. Camilla är en flitigt anlitad talare och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk för relationsmarknadsföring.

Markus Ekelund

Hållbar ekonomi – så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, sedan två och ett halvt år som vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Gunnar Ekman

Att leda i förändring – tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap

Gunnar Ekman är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och före detta polis. Han har de senaste tjugo åren arbetat med ledarskap och förändringsarbete, både som utbildare och konsult. Han har arbetat i en mängd olika branscher både i Sverige och internationellt med allt ifrån höga chefer och styrelser till första linjens chefer. Bland annat som ansvarig för handelshögskolans executive MBA. Gunnar är också författare och hans första bok ”Från Prat till Resultat” fick pris för det årets bästa ledarskapsbok. 2017 kom hans senaste bok Flyt, ladda dig och andra med energi, om hur ledare kan arbeta för att höja arbetsglädje och energi på jobbet.

Charlotte Fogel

Ledarskap – så kommunicerar du effektivt och får motiverade medarbetare

Charlotte Fogel har 15 års erfarenhet som ledarutvecklare, utbildare och coach. Hon är utbildad grundskollärare och har en fil.kand i pedagogik, högskoleutbildad inom beteendevetenskap, licensierad relationskonsult och certifierad coach enligt ICF, NLP. Hon är också utbildad inom Klart ledarskap, UGL samt certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) genom Försvarshögskolan. Hon har även erfarenhet som projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, verksamhetsutvecklare, kurator, teamutvecklare, grundskollärare, handledare, konsult och egen företagare.

Magnus Frostgård

Diplomerad Risk Manager

Magnus Frostgård är konsult, utbildare och föreläsare inom risk management, omvärldsbevakning och krishantering. Han har lång erfarenhet som risk manager på If Skadeförsäkring och Telenor Sverige. Magnus är utbildad analytiker på NCIS i London och har tidigare varit chef för avdelningar inom polisen som jobbat med underrättelser, omvärldsbevakning och riskanalyser. Magnus har tillsammans med Ulf Rönndahl utvecklat modeller, riskmatriser och andra verktyg för att göra risk management processer affärsmässiga och som underlag för beslutsfattande.

Björn Gauffin

Certifierad IR

Björn har en Master från University of Massachusetts och är civilekonom från Linköpings universitet. Han har ett djupt kunnande om IFRS-regelverket, värdering och företagsfinansiering. Björn har under årens lopp bland annat varit föreläsare, granskare av finansiella rapporter för Nasdaq, författat artiklar för fackpress och anlitas ofta som expert i rättstvister där värdering är ett centralt element. Björn har arbetat på revisionsbyråerna PwC, Deloitte och Grant Thornton. Han är senior adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB.

Christina Gravert

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Christina Gravert är doktor i beteendeekonomi och biträdande universitetslektor vid institutionen för nationalekonomi, Köpenhamns Universitet. Vid sidan om forskningen har hon under flera år varit aktiv som föreläsare och kursledare inom beteendeekonomi och nudging både i Sverige och utomlands. Christina har alltid haft ett stort fokus på att tillämpa de nationalekonomiska teorierna på verkliga problem och har därigenom kommit i regelbunden kontakt med praktiker från såväl privat som offentlig sektor. Hon har genomfört studier i nudging vid flera företag och myndigheter och ser stor potential för företag att öka produktiviteten genom smart användning av nudging.

Thomas Gross

Business executive leadership program – att leda människor och affärer

Thomas Gross är föreläsare, talskrivare och programledare inom kommunikation, retorik och ledarskap och lagarbete. Hans specialitet är professionell personlig kommunikation samt på individanpassat ledarskap. Utvecklar mätbart individers och gruppers prestationer. Engagerar, situations- och individanpassar via upplevelsebaserad inlärning.

Carl Gyllfors

Förhandlingsteknik – metod och verktyg för framgångsrika förhandlingar

Carl Gyllfors är civilekonom och har 25 års erfarenhet av olika chefs- och ledarroller inom media och industri. Han har bland annat varit VD för Aftonbladet och CFO för SAS Airline. De senaste sju åren har Carl jobbat som senior rådgivare inom förändringsprocesser. Carl har bland annat sålt bolag åt Schibsted och Telenor, arbetat som förhandlingschef åt Mediaplanet samt lett strategiarbetet för ett flertal större företag. Carl är en erfaren föreläsare och utbildare inom förhandling och är utbildad i förhandlingsteknik hos Harvard; Boston, USA.

Martin Hallengren

Ny som chef – metoder och verktyg för att lyckas i din nya roll

Martin Hallengren är organisationskonsult med tjugo års erfarenhet av ledarskap i organisationer. Han har en gedigen erfarenhet från att stödja och utveckla ledningsgrupper och chefer inom flera branscher, exempelvis hotellbranschen, telekombranschen, byggbranschen, högskola samt offentlig sektor. Martin är en van utbildare med förmåga att locka fram de bästa egenskaperna hos både ledare och medarbetare.

Ken Henningson

Diplomerad Risk Manager

Ken Henningson har mer än 25 års erfarenhet av Risk Management i olika branscher och roller. Han har arbetat inom räddningstjänsten som operativ brandingenjör och varit brandchef i Malmö. Senast kommer Ken från försäkringsbranschen där han vid If Skadeförsäkring AB arbetat som chef inom Risk Management i Sverige med Internationell affärer samt som marknadschef på Industridivisionen.Ken är riskingenjör i grunden och har en Executive Master of Business Administration från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han är Diplomerad Risk manager och numera verksam som konsult inom Risk- och krishanteringsområdet.

Arvid Jansson

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Arvid Janson är civilingenjör och har under sin karriär grundat flera företag med beteendeförändring som den gemensamma nämnaren. Idag driver han All Day Every Day där han som designer och produktspecialist hjälper företag bygga lättanvända och tilltalande digitala produkter. Tillsammans med Niklas Laninge har han skrivit boken Beteendedesign – Psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar.

Petter Kylberg

Förhandlingsteknik – metod och verktyg för framgångsrika förhandlingar

Petter Kylberg är civilekonom med 25 års erfarenhet som operativ chef och strategi- och organisationskonsult, både från mindre ägarledda företag och större börsnoterade bolag. Detta har gett honom en bred erfarenhet från såväl interna samarbetsförhandlingar som externa leverantörs- och kundförhandlingar. Sedan 2011 arbetar Petter som konsult och utbildare inom ledarutveckling, konflikthantering och förhandling.

Niklas Laninge

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Niklas Laninge är psykolog och entreprenör. Genom föreläsningar och kurser hjälper han företag och individer att tillämpa fynd från forskningsfältet beteendeekonomi. Han har bland annat arbetat med KPA Pension, Folksam, designbyrån Doberman och Utbildningsradion. Numera driver han utbildningsföretaget Daily Bits Of. Tillsammans med Arvid Janson har han skrivit boken Beteendedesign – Psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar.

Camilla Lif

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Camilla Lif arbetar som coach och strateg inom CX, och med kunddriven affärsutveckling och transformation på This is Betty. Camilla har lång erfarenhet från stora organisationer inom Kundinsikt, CRM och Customer Experience, där hon har arbetat tvärfunktionellt med kundupplevelse, servicekoncept, kommunikation, varumärke, personalisering. Camilla relaterar till utmaningar med att arbeta kundcentrerat med gemensamma mätetal. Camilla kombinerar ett datadrivet arbetssätt med kvalitativ metodik, och tillämpar metoder inom design thinking.

Katja Margell

Masterclass Investor Relations

Katja Margell är Executive Director och Partner på Hallvarsson & Halvarsson där hon under många år har varit rådgivare åt Investor Relations-chefer, företagsledningar och styrelser i frågor som rör den strategiska dimensionen av Investor Relations. En del av arbetet är prisbelönt som det bästa i världen och Sverige. Katja har även arbetat aktivt med förändringar som under senare år påverkat scenen för Investor Relations, såsom MAR och Mifid 2 och PRI. Katja sitter i styrelsen för svenska Investor Relations-föreningen, SIRA.

Nurit Nobel

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nurit har mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag såsom Telia, Arla och ICA. Hon är dessutom doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och har en Master i Socialpsykologi från London School of Economics. Nurit brinner för att överbrygga klyftan mellan vetenskap och ”verkligheten”. Hon driver Impactually, ett managementkonsultbolag som använder expertis i beteendeekonomi och socialpsykologi för att skapa affärs- och samhällsnytta genom beteendedesign: tillämpning av psykologiska insikter för att skapa bättre arbetsplatser, utforma bättre produkter, och designa bättre tjänster – och därmed skapa långvarig positiv beteendeförändring.

Sara Nordler

Diplomutbildning compliance finansiell sektor

Sara Nordler har sedan jur. kand-examen 1998 arbetat som bolagsjurist och complianceansvarig i såväl privat som offentlig sektor i finansbranschen. Hon har en lång erfarenhet av att bygga upp och ansvara för compliancearbetet i olika verksamheter. Sedan 2015 driver hon Nordler Consulting AB och arbetar sedan dess med företagsstyrning, tillståndsfrågor, juridik och compliance. Hon håller även utbildningar och är anlitad som moderator vid nätverksträffar.

Agneta Olsson

Skala upp företaget – så går du från ägarlett till ägarstyrt

Agneta Olsson driver bolaget Chair Management AB som hjälper ägarledda företag att skapa tillväxt. Hon har även styrelseuppdrag och är en mycket uppskattad föreläsare. Agneta har i många år arbetat med att bygga varumärken, till exempel när hon var Global Marketing Manager på Santa Maria och skapade genomslag för begreppet ”fredagsmys”. Hon har även utvecklat den omtalade Ridderheimsrapporten, en årligen utkommande bok om framtidstrender i livsmedelsbranschen. Agneta har också arbetat som extern vd och skrivit boken ”Extern VD – så lyckas du!” och är i dag specialiserad på ägarledda företag.

Patrik Richter

Certifierad IR

Patrik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har mer än 30 års erfarenhet från kapitalmarknaderna. Han har arbetat med kapitalförvaltning, investment banking och management rådgivning på bland annat Handelsbanken Markets, Alfred Berg och Booz-Allen Hamilton. Patrik är senior adviser med inriktning på strategisk finansiell rapportering på Kanton Finansiella Rådgivning AB.

Ulf Rönndahl

Diplomerad Risk Manager

Ulf Rönndahl är grundare och vd på Veralex. Han har arbetat med riskhantering i 22 år på bolag som Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige och Telenor Indien. Ulf är den enda i Sverige som har en examen i Risk Management från Harvard Business School. Han har även examen i Executive MBA, Corporate Governance Finance, Strategi, Global Strategi, Strategisk marknadsföring, CSR/Sustainability och Risk Management från Harvard Business School, Boston, USA. Ulf Rönndahl utsågs till Årets Risk Manager i Sverige 2010 av SWERMA – Swedish Risk Management Association och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf Rönndahl är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i Sverige, Europa och i USA.

Pernilla Silfverhielm

Masterclass presentationsteknik

Pernilla Silfverhielm är seniorkonsult och utbildare i egna bolaget Silfverhjelm Consulting. Pernilla har utbildat och coachad tusentals presentatörer och utbildar också bland annat i mötesfacilitering, kommunikativt ledarskap och storytelling. Några exempel på kunder som Pernilla arbetar med kontinuerligt är UD, Skolverket, Deloitte, Scania, JM och IKEA. Pernilla har också en bakgrund som operaregissör och förmågan att regissera fram lyskraften hos individen är en av de egenskaper som gör att Pernilla ständigt är efterfrågad.

Johan Sjöström

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Johan Sjöström arbetar som Customer centric Business Developer på Esatto och har 18 års erfarenhet som konsult inom digital utveckling och design av digitala kundmöten. Johan har en bakgrund inom webbutveckling och ledning av digitala användarupplevelser. Idag utbildar och hjälper Johan företag genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och lean-startup-metoder för att sätta affärsutvecklings- och innovationsprocesser i rätt riktning, bland annat Customer Journey Mapping och Customer Experience Management. Johan har arbetat med en mängd kunder i olika branscher genom åren såsom ICA, JM, UC, Apoteket Kronan, Apoteket Hjärtat, Polisen, Riksdagsförvaltningen, Moderna försäkringar och Tele2.

Johan Sköld

Business executive leadership program – att leda människor och affärer

Johan Sköld är serieentreprenör och en av Sveriges främsta experter inom tjänsteföretagsutveckling och faktabaserad affärsutveckling. Han har suttit i koncernledningen i större bolag som Knowit och Epsilon och grundat/medgrundat inte mindre än 27 bolag. Johan är idag kombinerat affärsängel och Head of Growth på Chalmers Ventures men också författare och populär föreläsare med över 100 uppdragsgivare såsom Chalmers University, M-gruppen, Executive Management institute och Handelshögskolan i Stockholm.

Hanna Steiner

Kundupplevelse och upplevelsedesign – så lyckas du

Hanna Steiner är grundare och vd för reklam– och upplevelsebyrån Pool, en passionerad ledare som hjälper uppdragsgivare med processledning och kreativa workshops. Hon har handlett utbildningar och processer för Berghs, Ägarledarna, SJ, Hertz, Life, Electrolux och många fler. Hon har också jobbat strategiskt med kunder i de flesta branscher i 20 års tid.

Fredrik Stranne

Employer branding och employee experience – så attraherar och behåller du talangerna

Fredrik Stranne är vd och Senior Adviser inom employer branding och employee engagement på kommunikationsbyrån Coreworkers. Fredrik är beteendevetare i grunden och har varit HR-chef och Head of Employer Branding på Arla Foods. Han är en pionjär inom området och var redan 2001 forskarstipendiat på Wharton School Of Business i Philadelphia inom Talent Management och Employer Branding. De senaste 12 åren har Fredrik hjälpt över 100 verksamheter i Sverige med strategisk, taktisk och operativ employer branding, bland annat IKEA, King, SEB, Lantmännen, PwC, Regeringskansliet, Akademiska Sjukhuset, Svenska Spel, Axfood, IKANO, Telia Company, Sveriges Radio, SVT, H&M, Atlas Copco, Cramo, DLA Piper, Stena Koncernen, Stockholms Stad och Preem.

Malin Trossing

Att leda andra utan att vara chef

Malin Trossing är civilingenjör och har 15 års egen erfarenhet av olika chefs och ledarroller på företag som Sony Ericsson, Saab och Svenska Spel men även på mindre start-up-företag som Cell och Jadestone. Hon har praktisk erfarenhet av både upp- och nedgångar i en organisation, och alla de utmaningar som en ledare ställs inför idag. Sen 2010 fokuserar hon helt på att sprida ett tydligt och modigt ledarskap till chefer och ledare, via utbildningar, ledarskapsböcker och som konsult. I rollen som ledarskapsexpert på Dare to lead AB har hon genom åren utbildat mer än 1000 ledare runt om i Sverige. Hennes senaste bok ”Våga leda med hjärnan” är uppskattad både av ledare och chefer.

Ann-Charlotte Weber

Certifierad IR

Ann-Charlotte är civilekonom från Stockholms Universitet. Hon arbetar som projektledare vid framtagning av finansiella rapporter och rådgivare inom IFRS och har bland annat arbetat med redovisningstillsynen för Nordic Growth Market (NGM). Ann-Charlotte är senior manager med inriktning på strategisk finansiell rapportering på Kanton Finansiella Rådgivning AB.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer