1515
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Kursledare

Joakim Aare

Förhandlingsteknik – metoder och verktyg som gör dig till en bättre förhandlare

Joakim är grundare och kursledare på Yesbridge, som är inriktat på förhandlingsträning. Han är nationalekonom med specialisering inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi och drivs av en stor fascination för hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Joakim har under de senaste 10 åren utbildat och tränat flera av Sveriges största företag och organisationer i förhandlingsteknik. Med erfarenheter från komplexa affärsförhandlingar och medling hos Polisen finns ett kunnande inom alltifrån säljförhandlingar till konfliktlösande förhandlingar. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Nordea, Sveriges Ingenjörer, Nobia och Chef.

Jonas Bernhardsson

Ekonomi för icke-ekonomer – att läsa, förstå och analysera rapporter och nyckeltal

Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

Jonas Bernhardsson arbetar som affärskonsult med inriktning på chefsutbildningar i affärsekonomi, både i Sverige och internationellt. Han har bred erfarenhet av olika branscher med fokus på industri, teknik- och kunskapsföretag. Jonas arbetar även som privatinvesterare och är författare till flera bästsäljande ekonomiböcker som Ekonomi för chefer och Investeraren – allt du behöver veta om finansmarknaden. Han är en mycket uppskattad pedagog och har under 20 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar.

Hans Borneroth

IR certifierad grundutbildning

Hans Borneroth är senior adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB. Han har har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaderna och rådgivning. Hans har arbetat som analytiker, konsult, utredare och lärare på bland annat Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi.

Fredrik Brunes

Fastighetsvärdering i praktiken

Fastighetsvärdering och fastighetsanalys (5 dagar)

Marknadsanalys vid fastighetsutveckling

Investeringsbedömning – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

Fredrik Brunes är teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi. Fredrik har under 15 år undervisat i fastighetsvärdering, marknadsanalys och samhällsekonomiska investeringsbedömningar på KTH. Fredrik är numera konsult på Bryggan Fastighetsekonomi där han förutom undervisning arbetar med fastighetsvärdering. Fredrik har bland annat skrivit boken Fastighetsvärdering och Marknadsanalys och har gjort utbildningsfilmer om fastighetsvärdering och investeringsbedömningar vid fastighetsutveckling.

Tony Christensen

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Tony representerar Enact Sustainable Strategies där han är rådgivare och projektledare med särskild expertis inom ESG-analys och ESG-strategi. Han har stor erfarenhet av att stötta företag med utveckling och implementering av ESG-strategier och interna ramverk för ESG-analys. Vanliga uppdragsgivare är banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och investmentbolag. Tony har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att redovisa hållbarhet och ESG enligt olika ramverk såsom GRIs riktlinjer, Globala målen och EU-taxonomin.

Camilla Cramner

Diplomerad CRM & Loyalty Manager – ökad kundlojalitet och lönsamhet i en digital värld

Camilla Cramner är grundare och konsult på LoyaltyFactory. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom kundlojalitet, marknadsföring, varumärkesarbeten, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Hon har bland annat drivit en internationell satsning på Telia runt Customer Value Management inklusive omnikanal marketing automation och analytics. Idag hjälper hon kunder med strategier och lösningar runt CRM/CVM och marketing automation.

Jannes Dahlgren

Scaling Up – metodik och verktyg för att skala upp företaget

Jannes Dahlgren är företagscoach på Di:s ScaleUp Academy och entreprenör. Han har en bakgrund som grundare av digitaltryckeriet Digaloo AB som hade tillväxt 17 år i rad och blev utsett till Gasellföretag två år i rad. Han har erfarenhet från att starta upp, skala upp, förvärva, fusionera och avyttra bolag. Jannes har ett stort intresse för ledarskap och företagsutveckling och har som komplement till den långa praktiska erfarenheten från företagslivet nu utvecklats vidare inom Scaling Up-metodiken.

Markus Ekelund

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag sedan 2008 och är vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag. Utöver vd-rollen arbetar Markus även som konsult med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv på flera av de svenska börsbolagen. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Catrine Engström

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Catrine är jurist inom gruppen FS Risk & Regulation på PwC och arbetar med regelverk för finansiella bolag. Hon har tidigare erfarenhet från arbete inom både bank och försäkring. Catrine arbetar bland annat med anpassning och granskning av interna processer och rutiner utifrån tillämpliga regulatoriska krav för såväl stora som mindre aktörer inom den finansiella sektorn.

Göran Erselius

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Göran Erselius, en av grundarna och konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under mer än 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

Douglas von Euler

Företagsvärdering i praktiken – privata onoterade bolag

M&A i praktiken – steg för steg

Douglas von Euler är Partner på Access Partners och har tidigare arbetat åt J.P.Morgan i London och Qvartz Management Consulting i Köpenhamn. Han har gedigen erfarenhet företagstransaktioner av olika storlekar och under olika förutsättningar. Douglas har arbetat med de flesta av Sveriges stora riskkapitalbolag så som EQT, CVC, Nordic Capital etc. men även många stora svenska industribolag samt kända entreprenörer.

Charlotte Fogel

Kommunikativt ledarskap – så kommunicerar du effektivt och får motiverade medarbetare

Konflikthantering och svåra samtal

Charlotte Fogel har över 15 års erfarenhet som ledarutvecklare, utbildare och coach. Hon är utbildad grundskollärare och har en fil.kand i pedagogik, högskoleutbildad inom beteendevetenskap, licensierad relationskonsult och certifierad coach enligt ICF, NLP. Under sitt arbete med tusentals kursdeltagare, många arbetsgrupper och enskilda individer har Charlotte fått en djup kunskap och erfarenhet av lärande och utvecklingsprocesser. Under åren har hon samlat på sig en bred repertoar av verktyg och metoder för såväl handledning som utbildning.

Jeanette Fors-Andrée

Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar

Jeanette Fors-Andrée är en av landets främsta krishanterare och medietränare och driver den egna byrån Jeanette Fors-Andrée AB. Jeanette har arbetat med förtroendekriser i 14 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar, bland annat från en unik roll inom Svenskt Näringsliv där hon dagligen lotsade bolag och ledningsgrupper genom förtroendekriser och förhindrade eller dämpade mediedrev. Hon arbetar med företag i mycket utsatta lägen, däribland några av Sveriges absolut största varumärken, och medietränar talespersoner inför de mest kritiska situationerna. Jeanette har också i sju år studerat förtroendekriser och kriskommunikation på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krishanterare.

Mats Frid

Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategi för en högpresterande ledningsgrupp

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Mats Frid är medgrundare och partner på Straleda och arbetar huvudsakligen som rådgivare till vd:ar och hjälper dessa med utveckling av strategier, organisation och ledarskap. Han har lång erfarenhet som företagsledare och att som vd driva både börsbolag och mindre onoterade bolag. Mats har bland annat varit vd för Ticket, Vendator, CFI Group och för HRG Nordic. Han har erfarenhet av att arbeta både som anställd vd och interims vd. Han är också styrelseordförande i Svenska Möten. Mats är grundare till VD Barometern, en årlig undersökning kring svenska vd:ars fokus och syn på aktuella frågor.

Marie Friman

Compliance i praktiken – regelverk, organisation och riskhantering

Marie är advokat på Apriori Advokatbyrå. Hon har arbetat operativt i finansbranschen sedan början av 80-talet med såväl svenska som internationella institut och har en gedigen praktisk erfarenhet av arbete såsom kapitalförvaltare och investeringsrådgivare. Marie arbetar idag främst med AIF förvaltare, värdepappersbolag, betaltjänst- och konsumentkreditinstitut och hjälper dessa med tillståndsansökningar och löpande rådgivning. Utbildning i regelverk och utredningar utgör också del av uppdragen. Marie upprätthåller också compliancefunktionen i värdepappersbolag och AIF förvaltare.

Bengt Gejrot

Värdebaserad B2B-försäljning – metodik och verktyg för att lyckas

Bengt Gejrot är en av Skandinaviens främsta föreläsare och utbildare inom värdebaserad försäljning och arbetar bland annat för 3S Smart Strategy Solutions. Bland kunderna finns Academic Work, DSV, Forbo Flooring, HiQ, Swedbank, UMC-WHO, Vattenfall och Vedum. Bengt har publicerat tre böcker inom området försäljning: Att sälja kunskap och förtroende (2012), Nya affärer, värdebaserad försäljning 4.0 (2017) och Managing B2B Sales 2025 (2019). Bengt är civilekonom och har en MBA från Washington State University och styrelseordförande för High Performance Solutions.

Ingrid Gustavsson

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Ingrid Gustavsson är affärsjurist med lång erfarenhet av fastighetsutveckling, både från advokatbyrå och som bolagsjurist. Som advokat i Advokatfirman Vinges fastighetsgrupp arbetade hon bland annat med fastighetstransaktioner och kommersiell hyra. Ingrid har även varit bolagsjurist på Skanska, där hon arbetade med utveckling av såväl kommersiella projekt som bostäder. Idag är Ingrid en av grundarna till Stellia Legal Interim och arbetar som interim bolagsjurist i fastighetsbranschen. Ingrid har stor erfarenhet av att lotsa kunderna genom fastighetsaffärer, exploateringsfrågor, konsortieprojekt och kommersiella hyresavtal.

Anton Johansson

Optimera onlineförsäljningen – strategier och metoder för framgångsrik e-handel

Anton Johansson är grundare och vd på e-handelsbyrån Grebban där han är rådgivare till några av de snabbast växande e-handelsbolagen i Sverige. Han föreläser inom e-handel och har arbetat med företag som RoyalDesign, iDeal of Sweden, Vattenfall och Henri Lloyd. Han är också styrelseledamot- och ängelinvesterare i flertalet e-handelsrelaterade bolag. Tidigare har Anton drivit egna e-handelsbolag, varit konsult inom internetmarknadsföring och arbetat i olika roller som vd, marknadschef och e-handelschef. Han driver podcasten Ehandelspodden och har bloggat om e-handel sedan 2005.

Johan Johansson

Google Analytics och webbanalys

Johan Johansson är digital analytiker på Outfox, som är en Google Analytics certifierad partner. Han är en av Sveriges främsta Google Analytics-experter. Johan har över 5000 timmars erfarenhet av arbete med digital analys och över 400 som utbildare i Google Analytics. Han brinner för att förklara komplexa ämnen på ett enkelt och tydligt sätt.

Claire Karlsson

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Claire Karlsson är mångfaldsstrateg med över 10 års erfarenhet av kompetensutveckling inom mångfalds- och inkluderingsfrågor i arbetslivet. Idag arbetar hon som konsultansvarig på det sociala företaget Mitt Liv AB (svb). Under åren har Claire stöttat ett flertal svenska organisationer i deras strategiska mångfaldsarbete, både inom privat och offentlig sektor. Claires utbildningsbakgrund ligger primärt inom beteendevetenskap med fokus på social-, organisations- och utvecklingspsykologi.

Peter Malmqvist

Företagsvärdering i praktiken

Peter Malmqvist är en av Sveriges mest erfarna analytiker. Han har förflutet både som börskrönikör och analytiker i finansbranschen. Han skriver regelbundet krönikor i olika tidningar och är en flitig debattör i ämnen som rör börsen, redovisning och värdering. Han är också lärare på bland annat Handelshögskolan i Stockholm. Därtill jobbar Peter som redovisningsexpert, med uppdrag för ett flertal organisationer. Han är därutöver ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening och har varit ordförande i Capital Markets Advisory Committee, som är kopplad till IASB.

Nurit Nobel

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nurit har mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag såsom Telia, Arla och ICA. Hon är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och har en Master i socialpsykologi från London School of Economics. Nurit brinner för att överbrygga klyftan mellan vetenskap och ”verkligheten”. Hon driver Impactually, ett managementkonsultbolag som använder expertis i beteendeekonomi och socialpsykologi för att skapa affärs- och samhällsnytta.

Sofia Norberg

Att leda i ett litet företag – prioritera, delegera och motivera

Sofia Norberg har 25 års erfarenhet som föreläsare, ledarskapskonsult och coach/rådgivare. Några exempel på kunder som Sofia har arbetat med är Siemens, IDG, Stockholms stad och Sandvik. Hon är även författare och har skrivit boken Våga chefa! som blev utnämnd till årets ledarskapsbok år 2008. Sofia beskrivs som tydlig och engagerande med en förmåga att sätta ord på tankar och utmaningar som är viktiga att formulera och får tyngre ämnen att bli tillgängliga och levande.

Håkan Olofsson

Skriva säljande texter – verktyg och metoder för att lyckas

Håkan Olofsson är en av Sveriges mest erfarna strategiska copywriters. Han har arbetat som strateg och copywriter med fokus på att hitta säljbara skillnader och göra varumärken mer lönsamma – både i Sverige och internationellt. Bland uppdragsgivarna finns Telia och Telenor, SVT och Kanal 5, Hjärnfonden och Rädda Barnen, Miljöpartiet och Shell.

Agneta Olsson

Skala upp företaget – så går du från ägarlett till ägarstyrt

Agneta Olsson är VD för Almi Väst som stöttar bolag att skapa tillväxt genom den unika kombinationen finansiering och affärsutveckling. Hon är även grundare till företaget Chair Management som är experter på skiften i ägarledda företag. Agneta har i många år arbetat med att bygga varumärken, till exempel när hon var Global Marketing Manager på Santa Maria och skapade genomslag för begreppet ”fredagsmys”. Hon har också utvecklat den omtalade Ridderheimsrapporten, en årligen utkommande bok om framtidstrender i livsmedelsbranschen. Agneta har också arbetat som extern vd och skrivit boken ”Extern VD – så lyckas du!” och är specialiserad på ägarledda företag. Hon har även styrelseuppdrag och är en mycket uppskattad föreläsare.

Christina Ramberg

Att förhandla och skriva avtal - så lyckas du

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på avtalsrätt. Hon är författare och medförfattare till ett stort antal juridiska böcker och har bland annat skrivit boken Aktieägaravtal i praktiken. Hon har stor erfarenhet av internationell kommersiell avtalsjuridik i praktiken från advokatbyråer, som skiljeman och som rådgivare till bolagsjurister och advokater. Christina Ramberg utsågs 2011 till Årets Jurist av Legally Yours. Christina är van kursledare och har fått flera priser för sin pedagogik, bland annat Bästa lärare på Handelshögskolan i Göteborg och Årets innovatör för utveckling av pedagogiska läromedel (Norstedts Juridik).

Heléne Rasmussen Anderberg

Valutariskhantering – valutamarknaden och valutasäkring i praktiken

Optimera ränteriskhanteringen - Så lyckas du med skuldförvaltning och räntesäkring

Heléne Rasmussen Anderberg har 20 års erfarenhet från bankvärlden där hon bland annat har arbetat med valuta- och räntehandel på Handelsbanken Markets och SEB Markets kundbord. På SEB arbetade hon även med finansutbildningar för SEB:s personal och företagskunder. Under de senaste tio åren har Heléne arbetat med utbildning och har utbildat fler än 3000 personer från näringslivet, banker och den offentliga sektorn.

Pernilla Silfverhjelm

Masterclass presentationsteknik

Pernilla Silfverhielm är seniorkonsult och utbildare i egna bolaget Silfverhjelm Consulting. Pernilla har utbildat och coachad tusentals presentatörer och utbildar också bland annat i mötesfacilitering, kommunikativt ledarskap och storytelling. Några exempel på kunder som Pernilla arbetar med kontinuerligt är UD, Skolverket, Deloitte, Scania, JM och IKEA. Pernilla har också en bakgrund som operaregissör och förmågan att regissera fram lyskraften hos individen är en av de egenskaper som gör att Pernilla ständigt är efterfrågad.

Per Sjöfors

Prissättning – ökad försäljning och lönsamhet med optimerade priser

Per Sjöfors är expert på prissättning och driver Sjofors & Partners Inc, ett bolag han etablerade i USA och med kunder runt världen, som anlitas för prissättningsstrategi av företag som till exempel Tripadvisor, Shell, VMware, Telia, SEB och Bosch. Han drivs att göra teorier om prissättning praktiskt tillämpbar. Per uppträder regelbundet i affärsinriktade radioprogram och podcasts samt citeras i internationell finanspress, bland annat Forbes, Fortune Magazine, Inc., Industry Week, The Street, Business Insider och Financial Times.

Johan Sjöström

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Johan Sjöström arbetar som Customer centric Business Developer på Esatto och har 18 års erfarenhet som konsult inom digital utveckling och design av digitala kundmöten. Johan har en bakgrund inom webbutveckling och ledning av digitala användarupplevelser. Idag utbildar och hjälper Johan företag genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och lean-startup-metoder för att sätta affärsutvecklings- och innovationsprocesser i rätt riktning, bland annat Customer Journey Mapping och Customer Experience Management. Johan har arbetat med en mängd kunder i olika branscher genom åren såsom ICA, JM, UC, Apoteket Kronan, Apoteket Hjärtat, Polisen, Riksdagsförvaltningen, Moderna försäkringar och Tele2.

Tomas Stålmarck

Event och möten i praktiken – så lyckas du

Tomas Stålmarck är en av Sveriges mest allsidiga och erfarna ”eventare”. Han arbetar dagligen som projektledare, innehållsproducent, mötesregissör och manusförfattare till ca 50 event per år. Han har arbetat med allt från event för den lilla ledningsgruppen om 10 personer till Eurovision, OS och UEFA. På kundlistan finns bl.a.: Synsam, Mekonomen, Google, Samsung, The Color Run, Gyllene Tider, Reebok och Svenska Idrottsgalan.

Malin Trossing

Att leda andra utan att vara chef

Malin Trossing är civilingenjör och har 15 års egen erfarenhet av olika chefs och ledarroller på företag som Sony Ericsson, Saab och Svenska Spel men även på mindre start-up-företag som Cell och Jadestone. Hon har praktisk erfarenhet av både upp- och nedgångar i en organisation, och alla de utmaningar som en ledare ställs inför idag. Sen 2010 fokuserar hon helt på att sprida ett tydligt och modigt ledarskap till chefer och ledare, via utbildningar, ledarskapsböcker och som konsult. I rollen som ledarskapsexpert på Dare to lead AB har hon genom åren utbildat mer än 1000 ledare runt om i Sverige. Hennes senaste bok ”Våga leda med hjärnan” är uppskattad både av ledare och chefer.

Maria Wade

Marknadsföring på Linkedin – strategi, innehåll och annonsering

Maria Wade är Client Director på mediabyrån DNA Media. Hon har lång erfarenhet som konsult med fokus på att utbilda och hjälpa företag inom B2B med marknadsföring i sociala medier. Hon har en bakgrund som ansvarig för marketing solutions på Linkedin i Norden. Maria började sin digitala karriär på Lunarstorm och har även varit försäljningschef på Schibsted.

Greger Wahlstedt

Portföljteori – beräkna risk, avkastning och optimera portföljer

Greger Wahlstedt har närmare 35 års erfarenhet från finansmarknaderna. Han började som nationalekonom på Handelsbanken och fortsatte som chef för olika kapitalförvaltningsenheter inom Handelsbanken och senare inom Riksbanken. Han har också arbetat med rådgivning inom derivatprodukter, fonder och Private Banking. Greger är även ämnesexpert och lärare i Finanskompetens licensieringsutbildning för rådgivare (SwedSec) inom områdena Finansiell ekonomi samt Produkter och hantering av kundens affärer. Han har haft flera uppdrag som utbildare inom nationalekonomi och räntemarknad, bland annat hos DIS Study Abroad och Sveriges Finansanalytikers Förening.

Katarina Wangler Björk

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Katarina Wangler Björk är rådgivare och facilitator på 2050 med fokus på hållbar affärsutveckling. Hon har en lång bakgrund som konsult inom affärsutveckling, innovation, digital transformation och förändringsledning. Katarina kommer senast från EY Advisory Nordics i en position som Head of Innovation and Design, med fokuserat ansvar på de globala målen och hållbara affärsmodeller. Hon har stor vana av att facilitera workshops i strategiutveckling, scenario- och omvärldsanalys, syftesdriven transformation och hållbara affärsmodeller, kundbeteenden och design thinking.

Maja Wennerberg Fåhraeus

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Maja Wennerberg Fåhraeus är senior konsult på Solkompaniet och specialiserar sig på solcellsutredningar i tidiga skeden. Majas drivkraft är den hållbara samhällsomställningen där just solel ger skalbarhet, ökad självförsörjning och klimatnytta. Hon hjälper fastighetsägare som Stockholmshem, Kungsleden och Akademiska hus med att planera och projektera solcellsanläggningar. Utöver många fastighetsägare står Elforsk, Energimyndigheten, KYH och Energi- och klimatrådgivningen med som Majas uppdragsgivare.

Torsten Örtengren

Certifierad professionell styrelseledamot

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag

Torsten Örtengren är börs- och bolagsstyrningsexpert samt styrelsearbetare med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är ackrediterad lärare av StyrelseAkademien och en mycket erfaren utbildare inom bolagsstyrning. Genom åren har han utbildat över 8000 personer i styrelsearbete och börsrätt. Torsten har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Han har ägt och drivit både tjänste- och produktbolag och har medverkat i ett hundratal företagstransaktioner som affärsansvarig och projektledare. Torsten var under sju år chef för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm. Idag jobbar Torsten som rådgivare till noterade bolags ledningar och styrelser.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?