START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Arbetsrätt i praktiken – från rekrytering till avslutad anställning

Denna utbildning syftar till att ge dig som är chef med personalansvar, eller har annan befattning där du kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, de grundläggande reglerna inom arbetsrätten, från ”hiring to firing” och de mesta däremellan. Vi går igenom ditt arbetsrättsliga ansvar, vilket ansvar du har för arbetsmiljön och hur du kan hantera de utmaningar du kan ställas inför. Du får lära dig vad du ska tänka på i samband med anställning av nya medarbetare, hur du ska hantera personal under anställning och problem som till exempel bristande prestation, misskötsamhet, sjukdom och alkohol- och drogproblem. Utbildningen går även igenom hur avslut av anställningar ska genomföras.

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:00

Pris: 8 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

16 sept 2021

Fysisk kurslokal, Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

HAR DU FRÅGOR?

Ida Gustavsson

info.utbildning@bonniernews.se

079-098 45 15

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Grunderna i arbetsrätt och ditt ansvar som chef utifrån ett arbetsrättsligt- och arbetsmiljöperspektiv

2. Vid anställning av nya medarbetare
Vad du ska tänka på vid rekrytering: olika anställningsformer, företrädesrätt till återanställning och hur du undviker situationer rörande diskriminering vid anställning

3. Vad som gäller under anställning
Vad som gäller under anställning: medarbetares lojalitetsplikt, ledigheter, hantering av misskötsamhet och bristande prestationer, sjukdom och rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och fackliga förhandlingar

4. Hantering av en avslutande anställning
Hur du ska hantera avslutande av anställning: omplacering och uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, turordningsproblematik och fackliga förhandlingar, överenskommelser om anställningens upphörande, konkurrensklausuler och andra begränsningar efter anställningens upphörande

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  • Alla chefer och ledare med personalansvar
  • Vd och ledningsgrupp
  • HR-chef
  • HR 
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha fått en grundläggande förståelse för arbetsrätt/HR-juridik och hur dessa frågor ska hanteras i praktiken.

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion
Presentation av dagen och introduktion av Jenny Hellberg och deltagarna

09.15 Arbetsrättens grunder och ditt ansvar
Kort introduktion till vad arbetsrätten innebär, historik, vilka lagar och olika aktörer det finns på arbetsmarknaden, kollektivavtal med mera

10.00 I samband med anställning
Vi går igenom vad du ska tänka på i samband med rekrytering. Som arbetsgivare har man ”fri anställningsrätt”, det vill säga får anställa den man önskar. Men det finns ändå vissa regler som man måste känna till kring anställningsformer, företrädesrätt till återanställning och diskriminering. Vi går igenom reglerna för att säkerställa att ni undviker att göra fel.

10.30 Kaffe

10.50 Under anställning
Vad som gäller i anställningen, det vill säga rättigheter och skyldigheter med fokus på medarbetarens lojalitetsplikt med mera. Till exempel hur man hanterar en anställd som uttalar sig kritiskt mot arbetsgivaren i sociala medier

Reglerna kring olika ledigheter, till exempel semester, föräldraledighet och andra ledigheter och diskuterar i vilka situationer en arbetsgivare måste bevilja ledighet respektive kan neka det

12.00 Lunch

13.00 Under anställning fortsättning
Hur du kan hantera en medarbetare som på något sätt inte fungerar, brister i prestationer, inte sköter sina arbetstider eller annan misskötsamhet

Hur du kan hantera sjukdom, rehabilitering och utmaningarna med långvariga sjukskrivningar

Ditt ansvar som chef för arbetsmiljön på arbetsplatsen och vad man som chef måste se till att man har kunskap om för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på chefer

Vad skyldigheten att förhandla med fackliga organisationer innebär, i synnerhet om företaget har kollektivavtal. I vilka situationer ska man förhandla och hur ska det göras?

14.30 Fika

15.00 Avslutande av anställning
Hur en uppsägning på grund av arbetsbrist (verksamhetrelaterande skäl) och en uppsägning av personliga skäl ska hanteras. Det handlar till exempel om turordning, så kallade tillräckliga kvalifikationer och fackliga förhandlingar kopplade just till dessa situationer

Om man som företag av ett eller annat skäl istället för att säga upp vill träffa en överenskommelse om att anställningen ska upphöra går vi igenom vad som gäller i dessa situationer och vad det kan kosta med mera

Kortfattat om konkurrensklausuler och andra begräsningar efter anställningens upphörande

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer