Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Greenwashing och att bryta mot lagar och regleringar är en stor risk för alla företag och organisationer som kommunicerar hållbarhet. Tiden är förbi när man kom undan med att svänga sig med begrepp som ”hållbar” och ”klimatsmart”. Om du vilseleder eller lovar mer än du kan hålla kan det innebära lagöverträdelser och att du förlorar dina kunders förtroende. Denna utbildning ger dig kunskap om vad lagstiftning och frivilliga regleringar säger kring hur du får kommunicera hållbarhet – och undviker att trampa snett.

Alla vill kommunicera hållbarhet idag, samtidigt ser vi studier (till exempel Svanens The Communication Issue 2021 och Sustainable Brand Index 2021) som visar en stor skepsis till trovärdigheten i företagens hållbarhetskommunikation. Dessutom finns det lagar och frivilliga regler att ta hänsyn till. Inom EU pågår en rad initiativ inom ramen för The European Green Deal (EU:s gröna giv) för att göra påståenden rörande hållbarhet och produkters miljöegenskaper tillförlitliga, jämförbara och verifierbara samt för att minska risken för greenwashing.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
 • Nuvarande och kommande lagstiftning – till exempel marknadsföringslagen, CSRD, EU-initiativet ”Green claims” och ICC:s regler för bruk av miljö- och klimatpåståenden i reklam
 • Frivilliga regleringar – till exempel Reklamombudsmannen, Konsumentverkets föreskrifter, diverse miljömärkningar som till exempel Änglamark, Bra Miljöval och Svanen
 • Ordval – vad man behöver tänka på innan man använder begrepp som ”hållbar”, ”grön”, ”klimatneutral” och ”klimatsmart”
 • Vad som utmärker greenwashing och hur du undviker det
 • Principer för hur du säkerställer trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation genom att koppla den till fakta i hållbarhetsrapporten 
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för kommunkations- och hållbarhetsfrågor, i såväl privat, offentlig som ideell sektor.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper om:
 • De krav och riktlinjer som finns kopplat till hållbarhetskommunikation 
 • Hur du kommunicerar hållbarhet på ett transparent och trovärdigt sätt
 • Hur du stärker ert varumärke genom en tydlig koppling till ert hållbarhetsarbete
 • Hur du undviker greenwashing

PROGRAM:

PROGRAM

09.00 Välkomna och presentation
 • Introduktion till kursen och praktisk information.
 • Presentation av kursledare och kursdeltagare.
09.15 Omvärldsspaning
 • Hur ser konsumenter på dagens hållbarhetskommunikation?
 • Vad som händer inom EU – Sustainable Products Initiative, Green claims och konsekvensen av CSRD 
10.15 Fika

10.30 Lagstiftning och frivilliga riktlinjer
 • Marknadsföringslagen
 • ICC:s riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat
 • God marknadsföringssed (Konsumentverkets föreskrifter)
 • Miljömärkningar som regleras genom ISO 14021, till exempel Änglamark, I love Eco, Svanen och Bra Miljöval
 • Standarder för klimatneutralitet 
 • Koppling mellan standarder och verksamhetens trovärdighet
12.00 Lunch 

13.00 Trovärdig och transparent kommunikation

 • Greenwashing – vad är det och varför är det en risk? 
 • Principer för trovärdig kommunikation
 • Resonemang om ordval – vad man behöver tänka på innan man använder vanliga ordval som ”hållbar”, ”grön”, ”klimatneutral”, ”klimatsmart” etcetera och vad man ska undvika helt
15.00 Kaffe

15.15 Att underbygga sin hållbarhetskommunikation
 • Hur du kan underbygga din hållbarhetskommunikation med fakta
 • Hur du kopplar ihop innehållet i din hållbarhetsrapportering med kommunikationen
15.45 -16.30 Exempel och övning
Vi utgår från exempel från Reklamombudsmannen och Konsumentverket som deltagarna sedan får resonera kring om/hur de har tillämpat lagstiftning/regleringar/greenwash – om de tror att de har fällts eller inte och varför. Deltagarna uppmuntras också att ta med sig egna exempel för diskussion.  

16.30-17.00 Sammanfattning & avslut

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera