START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
10 mars 2020

Företagsvärdering i praktiken

Välj ämnesområde

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. Syftet är att ge en heltäckande bild av hur du gör en lyckad företagsvärdering. Vi går igenom olika värderingsmodeller och hur du utifrån historik och analys av vad som har skapat vinst kan förutsäga ett bolags framtida avkastning. Vi lägger extra stort fokus på kassaflödesvärdering och relativvärderingar och hur avkastningskravet skall beräknas i en extrem lågräntemiljö.

KURSINFORMATION

Datum: 10 mars 2020
Tid: 09.00–17.00
Pris: 9 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

Ytterligare kurstillfällen:
13 maj 2020

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Kassaflödesvärdering med utgångspunkt från rörelseresultatet
Relativvärdering, exempelvis p/e-tal och EBIT-multipeln
Beräkningen av avkastningskravet på eget och investerat kapital
Kopplingen mellan företags- och aktievärdering
Redovisningseffekter av förvärv
Redovisningsproblem i samband med förvärv

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer som på olika sätt förväntar sig att komma i kontakt med företagsförvärv, antingen som medlemmar i bolagets ledningsgrupp eller som styrelseledamöter. Kursen vänder sig också till konsulter med intresse av förvärvsstrategier, exempelvis redovisningskonsulter, revisorer och analytiker.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge en aktuell beskrivning av företagsvärdering. Fokus är därför på kassaflödesvärdering respektive relativvärdering. Kursen behandlar även de olika problem vi ställs inför när avkastningskravet skall beräknas i en extrem lågräntemiljö. De exempel som används genomgående i kursen utgår ifrån börsnoterade bolag, men kursen är generell och går mycket väl att tillämpa på något större onoterade bolag. Målsättningen är att deltagaren skall få en bred förståelse för företagsvärdering, samt inblick i faktiska värderingssituationer. Även vanliga redovisningsproblem i samband med värdering diskuteras, liksom väsentliga effekter på koncernredovisningen. 

PROGRAM:

09.00–10.15 Värderingsmodeller
Olika värderingsmodeller
Så tillämpas en kassaflödesvärdering
Fokus på olika case

10.15–10.35 Kaffe

10.35–12.00 Värderingsmodeller (forts.)
Relativvärdering, med fokus på p/e-tal och EBIT-multipeln.
Fokus på redovisnings- och andra problem när denna värderingsteknik skall tillämpas

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Avkastningskrav
Hur beräknas avkastningskravet i en lågräntemiljö?
Skillnaden mellan olika avkastningskrav

14.00–15.00 Koncernredovisningsproblem
Vad är goodwill och hur beräknas posten?
Vad innebär tilläggsköpeskillingar och hur redovisas de?

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.30 Andra redovisningsproblem vid förvärv
Jämförelsestörande poster
Valutaeffekter
Nedskrivningar
Fritt kassaflöde

16.30-17.00 Avslutning

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer