START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
18 september 2019

Certifierad professionell styrelseledamot

Välj ämnesområde

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till bolagets utveckling och lönsamhet idag och i framtiden. Under denna grundläggande utbildning får du, förutom formalia och bolagsstyrning enligt aktiebolagslagen, bland annat lära dig hur du kan strukturera styrelsearbetet, arbeta effektivt med styrdokument och rapportering, skapa en framgångsgrik relation till vd, välja rätt nyckeltal och hur styrelsen kan arbeta med de strategiska frågeställningarna.

KURSINFORMATION

Datum: 18-19 september, 2019 
Tid: Dag 1: 08.30–17.30, Dag 2: 08:30-17:00 (OBS! Tvådagarsutbildning)
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris: 20 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg, samt middag på kvällen första kursdagen)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Den svenska bolagsstyrningsmodellen, som bland annat utgår från aktiebolagslagen (ABL), inom vilken styrelsen har en mycket viktig, väl definierad och formell roll, har till syfte att bidra till att Sverige har välskötta och framgångsrika företag och organisationer.

Komplexiteten i näringslivet och ett ökat krav på företag gör att du som styrelseledamot inte längre kan sköta uppdraget utan kunskap om ditt ansvar.

Denna utbildning utgår från den svenska bolagsstyrningsmodellen i aktiebolagsbolagslagen med dess krav och ansvar. Du får kunskap om regelverk och formalia och som varvas med praktiska och handfasta arbetssätt och verktyg. Syftet är att du ska kunna omsätta din nyvunna kunskap redan vid nästa ägar- eller styrelsemöte.

CERTIFIERING

Utbildningen avslutas med en webbaserad tentamen. De deltagare som klarar denna erhåller en certifiering från Di Akademi.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Det formella som ligger till grund för styrelsens arbete

De olika rollerna ägare, styrelse och vd/ledning

2. Hur ägarna skapar rätt förutsättningar för styrelsen

Vi går igenom hur ett bolag lyckas på resan från ägarlett till ägarstyrt, att skapa informationskanaler och forum för ägarfrågor, ägardirektiv och arbetet med styrelsens sammansättning.

3. Det praktiska arbetet i styrelserummet

Styrelsens uppgifter enligt ABL, styrelsens uppgifter i praktiken, styrelsens styrande dokument, utbildning och uppstart av en ny styrelse, planering av ett styrelseår och hur styrelsen ska dokumentera sitt arbete

4. Relationen styrelse/vd

Styrelsens gränssnitt gentemot vd och vd-uppdraget

5. Rapportering

Styrelsens arbete med ekonomiska rapporter och nyckeltal

6. Strategi och framtid

Styrelsens arbete med strategi, rollfördelningen styrelse och ledning, arbetsprocessens olika steg, skillnaden mellan strategi, affärsplan och budget

7. Hur styrelsen ska agera när ägarfrågor hamnar på deras bord

8. Styrelsens personliga ansvar

Ansvar enligt Aktiebolagslagen och andra lagar, vad som är god sed, styrelseledamotens personliga risk och styrelseförsäkringar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Ägare, ledamöter och vd som vill tillägna sig en god grund för ett professionellt styrelsearbete i det egna företaget eller som extern ledamot i andras företag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utifrån sina respektive roller ska deltagaren känna en trygghet i att arbeta som extern ledamot i en styrelse eller att starta upp arbetet i styrelsen i den egna verksamheten. Som vd ska man få större förutsättningar för hur man skapar goda förutsättningar för sitt vd-skap och för gränssnittet mellan styrelse och vd.

Deltagarna får också arbeta med ett antal realistiska fallstudier under utbildningsdagarna.

PROGRAM

DAG 1

08.00-08.30 Frukost

08.30–09.15 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen
 • Dispositionen av dagarna

09.15-10.30 Det formella som ligger till grund för styrelsens arbete

De olika rollerna ägare, styrelse och vd/ledning

10.30-10.45 Paus för kaffe

10.45-12.00 Hur ägarna skapar rätt förutsättningar för styrelsen

 • Från ägarlett till ägarstyrt
 • Skapa informationskanaler och forum för ägarfrågor
 • Ägardirektiv och andra instruktioner från ägarna
 • Arbetet med styrelsens sammansättning
 • Arbete med fallstudie 1

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.45 Det praktiska arbetet i styrelserummet

 • Styrelsens uppgifter enligt ABL
 • Styrelsens uppgifter i praktiken
 • Styrelsens styrande dokument
 • Utbildning och uppstart av en ny styrelse
 • Planering av ett styrelseår
 • Hur styrelsen ska dokumentera sitt arbete

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.30 Relationen styrelse/vd

 • Styrelsens gränssnitt gentemot vd
 • Vd-uppdrag
 • Arbete med fallstudie 2

16.30-17.30 Extern gästföreläsare

18.00 Gemensam middag

DAG 2

08.00-08.30 Frukost

08.30-10.30 Rapportering

 • Ekonomiska rapporter
 • Arbetet med nyckeltal

10.30-10.45 Paus med kaffe

10.45-12.00 Styrelsens arbete med företagets strategi och framtid

 • Styrelsens arbete med strategi
 • Rollfördelningen styrelse – ledning
 • Arbetsprocessens olika steg
 • Skillnaden mellan strategi, affärsplan och budget
 • Implementering och uppföljning
 • Arbete med fallstudie 3

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Hur ska styrelsen agera när ägarfrågor hamnar på deras bord?

13.45-14.45 Styrelsens personliga ansvar

 • Ansvar enligt Aktiebolagslagen och andra lagar
 • Vad är god sed?
 • Styrelseledamotens personliga risk
 • Styrelseförsäkringar
 • Arbete med fallstudie fyra

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.00 Styrelsens personliga ansvar (forts.)

16.00-16.30 Avslutning

 • Kvarvarande frågor
 • Information om tentamen
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer