START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
1 oktober 2019

Certifierad professionell styrelseledamot – fördjupningskurs

Välj ämnesområde

Denna utbildning riktar sig till dig som har gått den grundläggande utbildningen i Certifierad professionell styrelseledamot eller liknande utbildning eller har ett par års styrelseerfarenhet och upplever att grunderna i styrelsearbetet är på plats. Förutom att du får fördjupade kunskaper i styrelsens juridiska ansvar när ett företag får problem, lägger vi stor vikt vid hur du som styrelseledamot kan få företaget att växa genom att driva framtidsfrågor och vara en motor i strategiarbetet. Vi går också igenom ordföranderollens ledning av styrelsearbetet och hur du sätter ihop en styrelse.

KURSINFORMATION

Datum: 1-2 oktober 2019
Tid: Dag 1: 08.30–17.30, Dag 2: 08.30-17.00 (OBS! Tvådagarsutbildning)
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 20 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg, samt middag på kvällen första kursdagen)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Sverige har ett mycket stort antal företag i förhållande till vår folkmängd, men i ett internationellt perspektiv är det en för liten andel av dessa företag som växer och tar nästa steg i sin utveckling. En orsak som ofta lyfts fram är att ledning och styrelse många gånger inte har erfarenheten och verktygen för att arbeta aktivt med företagets framtidsfrågor.

Denna utbildning har det övergripande målet att fokusera på hur styrelsen kan utveckla verksamheten. Genom att blanda kunskap om regelverk och formalia med handfasta arbetssätt och verktyg är syftet att du ska kunna omsätta din nyvunna kunskap redan vid nästa ägar- eller styrelsemöte.

CERTIFIERING
Utbildningen avslutas med en webbaserad tentamen. De deltagare som klarar denna blir certifierade på denna nivå.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Ordföranderollen
2. Kommunikation och krishantering
3. Finansiering
4. Kontrollbalansräkning
5. Ackord
6. Re-konstruktion
7. Konkurs
8. Det praktiska arbetet med ett ägardirektiv/ägarpolicy
9. Fördjupat arbete med strategi
10. Rekrytering av (extern) vd
11. Styrelsens arbete med hållbarhet
12. Utvärdering av styrelse och vd

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen vänder sig styrelseledamöter, ordföranden och vd:ar som har ett par års styrelseerfarenhet och som upplever att grunderna i styrelsearbetet är på plats.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Deltagarna upplever att grunderna för att professionellt styrelsearbete är på plats och att det finns goda förutsättningar att lyfta styrelsearbetet till nästa nivå och mer långsiktigt utveckla verksamheten. Med stöd av innehållet i denna utbildning upplever deltagarna att de från styrelserummet kan påbörja nästa fas i företagets utveckling.

Kurslitteratur
Aktiv ägarstyrning (författarnas förlag). I kursmaterialet kommer deltagarna även att få del av mallar och checklistor.


PROGRAM:

Dag 1

08.00 Frukost

08.30–09.15 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen
 • Dispositionen av dagarna

09.15-10.00 Ordföranderollen

Ordförandes dubbla roll:
• Formella krav
• Skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearbete
• Skapa samverkan mellan ägarna – valberedningen – styrelsen – ledningen

10.00-10.30 Kommunikation och krishantering

Skapa tydlighet hur styrelsens beslut ska kommuniceras:
• Upprättandet av en kommunikationsplan
• Sekretess – hur avtalas – hur hanteras
• Kommunikation i samband med krishantering

10.30-10.45 Paus med kaffe

10.45-12.00 Finansiering

 • Styrelsens ansvar
 • Rollfördelning mellan ägare, styrelse och vd
 • Skillnad på lånefinansiering och externa finansiärer som blir ägare
 • Arbete med fallstudie 1

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Hantering av obestånd

 • Kontrollbalansräkning
 • Ackord
 • Re-konstruktion
 • Konkurs

14.45-15.00 Paus med kaffe

15.00-16.30 Det praktiska arbetet med ett ägardirektiv/ägarpolicy

 • De styrande ägardokumenten
 • Arbete med fallstudie 2
16.30-17.30 Extern föreläsare/inspiratör

18.30 Gemensam middag (frivilligt, ingår ej i kursavgiften)


Dag 2

08.00 Frukost

08.30-12.00 Fördjupat arbete med strategi i styrelsearbetet

 • Arbetet med företagets framtidsfrågor anges som det mest eftersatta i utvärderingar av styrelsens arbete
 • Olika strategiska vägval (tillväxt, generationsskifte, internationalisering, exit/försäljning, innovation)
 • Analys av befintlig strategi
 • Behov av förändring inklusive omvärldsanalys
 • Hur inkludera kultur och värderingar i strategiarbetet
 • Implementera strategisk plan i affärsplan
 • Uppföljning av strategi
 • Strategiska fällor
 • Arbete med fallstudie 3 och 4

10.30-10.45 Paus med kaffe

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Fortsättning fördjupat arbete med strategi

13.30-14.15 Rekrytering av (extern) vd

 • Styrelsen har det lagstadgade ansvaret att tillsätta och avsätta företagets vd. Vd:ns uppgifter är också den mest långtgående delegering som styrelsen gör. Arbetet med att rekrytera en ny vd till företaget är därmed både en risk och möjlighet, som kräver ett ordentligt förarbete.
 • Behovsanalys
 • Förutsättningar som ska vara på plats
 • Rekryteringsprocessen
 • Introduktion av ny vd

14.15-14.45 Styrelsens arbete med hållbarhet

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.30 Utvärdering av styrelse och vd

 • Varför utvärdering?
 • Hur arbeta praktiskt med utvärdering?
 • Arbete med fallstudie 5

16.30-17.00 Avslutning

 • Kvarvarande frågor
 • Genomgång inför tentamen
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer