START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
5 maj 2020

Fastighetsvärdering och fastighetsanalys (5 dagar)

Välj ämnesområde

Välkommen till denna utbildning som syftar till att ge dig fördjupad förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Kursen, som omfattar fem heldagar (4+1), ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att göra fastighetsvärderingar och fastighetsanalyser enligt olika värderingsmetoder. Kursens omfattning motsvarar cirka 7,5 högskolepoäng. Under utbildningen genomförs en tentamen och efter avklarad tentamen får du ett certifikat.

KURSINFORMATION

Datum: 5-8 maj + 28 maj(5 dagar)
Tid: 09.00–16.30
Pris: 39 900 kronor exkl moms
Plats: Stockholm City

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Fastighetsvärdering och analys är en kurs som omfattar fem heldagar som genomförs i två omgångar. En första omgång som omfattar 4 heldagar i följd och en andra omgång som omfattar en heldag cirka 3 veckor efter första omgången. Till skillnad mot kursen endagskursen ”Fastighetsvärdering i praktiken” behandlas fler moment och på mer detaljerad nivå.

Utbildningens moment:

1. Värderingsmetoder och värderingsmodeller

Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i olika värderingsmetoder och modeller:

– Ortsprismetoden: hur du bedömer objektets kvaliteter, väljer jämförelseobjekt och bedömer dessa.

– Avkastningsmetoden: direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden och vad dessa innebär.

2. Projektarbete – praktisk övning i att värdera en kommersiell fastighet

I kursen ingår att du får använda dina teoretiska kunskaper och värdera en fastighet i praktiken – från besiktning av fastigheten till värdering enligt tillgängliga värderingsmetoder. Värderingen ska resultera i en skriftlig rapport på maximalt tio sidor och resultatet redovisas muntligt.

3. Hur du gör en marknadsanalys i samband med värdering

Bedömning av avkastningskravet, framtida hyror, drift– och underhåll samt bedömning av framtida vakanser

4. Byggnadsteknisk bedömning i samband med fastighetsvärdering

Vilka delar en byggnad består av, var kan en skada främst uppstå och hur du bedömer kostnad för en sådan eventuell framtida skada.

5. Plan- och bygglagen i samband med fastighetsvärdering

Vi går igenom på vilket sätt plan- och bygglagen är relevant i samband med fastighetsvärdering

6. Arkitekturens betydelse

Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering.

7. Miljörisker

Hur miljörisker och miljöskador påverkar värderingar.


Kurslitteratur och Tentamen

Kurslitteratur

Kurslitteratur är boken Fastighetsvärdering och marknadsanalys samt artiklar och föreläsningsmaterial som delas ut under kursens gång.

Tentamen

Tentamen, som baseras på föreläsningarna och litteraturen, hålls den sista kursdagen. För att bli godkänd på utbildningen krävs godkänt projekt och godkänd tentamen. Om tentamen inte är godkänd kommer tilläggsuppgift att göras för att bli godkänd.

Kurskrav:

• Godkänd tentamen

• Godkänt projekt

Utbildningen riktar sig till:

Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering, till exempel:

• Bankanställda

• Fastighetsutvecklare

• Byggentreprenörer

• Fastighetsägare

• Blivande fastighetsvärderare


Mål med utbildningen:

Kursen har ett antal specifika mål. Efter att ha genomfört kursen ska ni kunna:

Utföra en värdering med ortspris– och kassaflödesmetoden.

Förklara hur en marknadsanalys utförs.

Förklara vilka faktorer som skapar ekonomiskt värde (s.k. värdeteori) och kunna analysera hur ändring av dessa faktorer påverkar fastighetens värde.

Redogöra

– För svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada.

– För vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.

– Hur osäkerhet ska beaktas i en fastighetsvärdering.

För att lära er detta kommer ni att delta på föreläsningar, se på utbildningsfilmer, arbeta med övningar och projekt samt göra en tentamen.

PROGRAM:

Tisdag 5 maj 2020

9:00–9:20 Inledning, Beskrivning av kursens mål och aktiviteter. Utdelning av litteratur.

09:20–12:00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp.

 • Ortsprismetoden
 • Bedömning av värderingsobjektets kvaliteter
 • Val av jämförelseobjekt
 • Bedömning av jämförelseobjekten
 • Avkastningsmetoden
 • Intuitionen bakom avkastningsmetoden
 • Förklaring av direktavkastningsmetoden
 • Förklaring av kassaflödesmetoden
 • Värderingsbegrepp
 • Marknadsvärde
 • Bedömning av marknadsvärde
 • Köpeskilling

12:00–13:00 Lunch

13:00–14:00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts)

14:00–16.30 Presentation av värderingsuppgiften samt inledande arbete med den.

Utdelning av material till värderingen

– Vilken fastighet som ska värderas

– Omfattningen på arbetet inkluderar bland annat

Skriva värderingsrapporten

– Ortsprismetoden

– Avkastningsmetoden

– Inledande arbete med värderingsuppgiften.

Onsdag 6 maj 2020

9:00–9:30 Repetition av föregående dags innehåll

9:30–11:30 (forts) Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp

Fortsatt genomgång av ortspris– och avkastningsmetoden. Genomgång av produktionskostnadsmetoden.

11.30–12.00 Presentation av ortsprissystem med Peter Möller, Värderingsdata

Utförlig beskrivning av Värderingsdatas ortsprissystem. Ortsprissystemet kommer att användas i värderingsuppgiften.

12:00–13:00 Lunch

13:00–15:00 Genomgång av relevant marknadsanalys vid värdering

 • Bedömning av avkastningskravet
 • Bedömning av framtida hyror
 • Bedömning av drift– och underhåll
 • Bedömning av framtida vakanser

15:00–16:00 Fysisk besiktning av värderingsobjektet

Besiktning av värderingsobjektet tillsammans med hyresvärd eller dess representant. Besiktning kl. 15.30

Torsdag 7 maj 2020

09.00-09.30 Repetition av föregående dags innehåll.

9:30–11:00 Byggnadsteknik med Lasse Widebeck, Densia

 • Vilka delar består en byggnad av
 • Var kan skada främst uppstå
 • Hur bedöms kostnad för dessa skador.

11.00–12.00 Plan och bygglagen med Eidar Lindgren, KTH

 • Hur vet man om det finns byggrätt på en fastighet?
 • Vilka juridiska planer finns som reglerar byggandet?
 • Vad visar översiktsplanen
 • Vad visar detaljplanen

12:00–13:00 Lunch

13.00–14.00 Arkitektur med Kjell Forshed, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

 • Vad är arkitektonisk kvalitet?
 • Vilka skönhetsvärden finns?

14:00–16:30 Arbete med värderingsuppgiften.

 • Arbete med
 • Att skriva värderingsrapporten
 • Ortsprismetoden
 • Avkastningsmetoden
 • Vi avslutar dagen med en gemensam middag.

Fredag 8 maj 2020

9.00–9.30 Repetition av föregående dags innehåll

9.30–10:15 En kunds syn på värderingar med Göran Råckle, Swedbank

Hur resonerar en stor kund av värderingar när det gäller värderingars kvalitet.

10:30–11:30 Fastigheter och miljöskada med Per Johansson, WSP

 • Vilka miljörisker finns för fastigheter?
 • Hur allvarliga är miljöriskerna?
 • Hur beaktas miljöskador i värderingar?

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:00 Arbete med värderingsuppgiften

Arbete med

– Värderingsrapporten

– Ortsprismetoden

– Avkastningsmetoden

16:00–16:30 Avrundning av kursens första del

– Kort repetition av veckans material

– Genomgång av vad som förväntas gällande tentamen och värderingsuppgiften

DEL II

Torsdag 28 maj 2020

9.30–12.00 Tentamen

12.00 –13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Gemensam genomgång av värderingsuppgiften med Fredrik Brunes och Bengt Wedin, Bryggan Fastighetsekonomi

Fredrik Brunes och Bengt Wedin ger sin syn på värderingsobjektet.

14.00 – 15.00 Individuell genomgång av värderingsuppgiften

Varje grupp får träffa Fredrik Brunes för återkoppling av värderingsuppgiften.

15.00 – 16.00 Värdering: fördjupningar och utmaningar

 • Hur skulle en bedömning av vakanser kunna göras ännu mer noggrant?
 • Hur värderas råmark?
 • Hur värderas byggrätter?
 • Varför behövs det en auktorisation av värderare?

16.00–16.30 Avslutning av kursen

 • Kursutvärdering
 • Tips om ytterligare förkovring inom ämnet.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer